Ärende

Diarienr
2019-00738

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Förskola i kv Tornö

Ärendestart
2019-01-15

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-05-25
Antagande Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Tornö 2

Adress
Brunskogsbacken 6

Stadsdel
Farsta Strand

Handläggare
Maria Borup

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2020-11-26
Utlåtande SBN Planbeskrivning 2020-11-26
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2021-04-08
Skrivelse Sbk Tjänsteutlåtande ställningstagande 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2019-01-15
(PUL) Skrivelse In Miljö- och hälsounderlag 2019-05-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2019-05-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2019-07-04
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal SISAB 2019-08-27
7927293_6_6.PDF (1,13 MB)
Utlåtande SBN Start-PM 2019-09-19
7990165_1_6.PDF (541,11 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-09-26 § 19 2019-10-08
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-Dp 2020-11-12
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2020-11-12
8616753_2_6.PDF (9,18 MB)
Skrivelse Sbk Naturvärdesinventering 2020-11-23
(PUL) Skrivelse Ut Annonsmanus till NOWA 2020-11-23
8642920_4_6.PDF (474,96 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2020-11-23
8616751_2_6.PDF (1,40 MB)
Skrivelse Sbk Trädinventering 2020-11-23
8616737_2_6.PDF (9,45 MB)
Skrivelse Sbk Dagvattenutredning 2020-11-23
8616739_2_6.PDF (9,76 MB)
Skrivelse Sbk PM Akustik 2020-11-23
8616749_1_6.PDF (1,63 MB)
Skrivelse Sbk PM Trafik 2020-11-23
8658072_2_6.PDF (2,45 MB)
Skrivelse Sbk Kompletterande utlåtande för träd 2020-11-24
8657583_2_6.PDF (468,18 KB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2020-11-26
8615827_12_6.PDF (2,94 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning 2020-11-26
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2020-12-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-12-07
(PUL) Bild Sbk Annonsklipp Mitt i 2020-12-05 2020-12-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2020-12-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-12-15
(PUL) Skrivelse In Förlängd svarstid önskas 2020-12-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-12-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2021-01-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2021-01-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2021-01-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-01-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-02-05
8747165_20_6.PDF (1,78 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning av samråd 2021-04-08
8738819_12_6.PDF (560,96 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2021-04-08
8952254_1_6.PDF (795,30 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-04-15 § 25 2021-04-27
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, Dp 2021-05-20
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Dp 2021-05-20
(PUL) Skrivelse Ut Tornö yttrande Stockholms stad 2022-01-28
9651013_3_6.PDF (8,88 MB)
Skrivelse Sbk Tjänsteutlåtande ställningstagande 2022-03-17
9727766_1_6.PDF (1,15 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 27 2022-04-04
9805375_3_6.PDF (1,35 MB)
Skrivelse In PM Akustik 2022-05-06
9805392_2_6.PDF (9,38 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2022-05-06
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, Dp rev 2022-05-24
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Dp rev 2022-05-24
9846813_5_6.PDF (617,14 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (anslagstavla) 2022-05-30
(PUL) Skrivelse Ut Anslag på stadens digitala anslagstavla 2022-06-08 2022-05-30
(PUL) Skrivelse Sbk Anslagsbevis stadens digitala anslagstavla 2022-06-08 2022-05-30
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (brev) 2022-05-31
9852953_2_6.PDF (3,31 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta dp 2022-06-03
9805211_9_6.PDF (27,91 MB)
Skrivelse Sbk Planbeskrivning granskning 2022-06-07
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar LFV 2022-06-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-06-10
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-06-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar SVOA 2022-06-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljö och Hälsoskyddsnämnden 2022-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket ingen erinran 2022-06-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2022-06-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2022-06-27
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2022-06-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2022-06-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-07-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar Utbildningsförvaltningen 2022-07-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar Hyresgästföreningen Sydost 2022-07-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skanova 2022-07-05
(PUL) Skrivelse Ut Tornö 2022-08-24
10560106_2_6.PDF (566,57 KB)
Karta Ut Plankarta Plankarta dp antagande 2023-05-04
10409638_16_6.PDF (154,79 KB)
Utlåtande SBN Granskningutlåtande 2023-05-08
(PUL) Skrivelse Ut Anslag på stadens digitala anslagstavla 2023-05-11 2023-05-09
10419274_9_6.PDF (121,79 KB)
Utlåtande SBN Revidering efter granskning 2023-05-09
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande efter granskning 2023-05-09
10076654_22_6.PDF (14,20 MB)
Skrivelse Sbk Planbeskrivning antagande 2023-05-09
(PUL) Skrivelse Ut Kungörelse granskningsutlåtande 2023-05-09
(PUL) Skrivelse Sbk Anslagsbevis stadens digitala anslagstavla 2023-05-11 2023-05-10
10418195_46_6.PDF (4,00 MB)
Skrivelse Sbk Tjänsteutlåtande antagande Tornö 2023-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2023-06-02
10625383_1_6.PDF (97,19 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-05-25 § 21 2023-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Anslag på stadens digitala anslagstavla 2023-06-09 2023-06-07
10418767_6_6.PDF (138,40 KB)
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (anslagstavlan) 2023-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2023-06-07
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar