Ärende

Diarienr
2019-05858

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Blommensbergsvägen, del av Aspudden 2:1 m.fl.

Ärendestart
2019-04-15

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning Bifall

Fastighetsbeteckning
Aspudden 2:1

Adress
Erik Segersälls Väg 27

Stadsdel
Aspudden

Handläggare
Per Hansson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Ut Plankarta S-Dp 2021-06-09
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2021-06-09
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-02-28
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Redovisning efter samråd för Aspudden 2:1 m.fl. vid Blommensbergsvägen 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2019-04-15
(PUL) Avtal In Planavtal Riksbyggen 2019-07-22
8038536_8_6.PDF (1,46 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2019-12-04
8107299_1_6.PDF (1,86 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2019-12-12 § 19 2019-12-18
(PUL) Avtal In Planavtal Wallenstam Fastigheter138 AB 2019-12-20
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2020-01-08
(PUL) Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor 2020-02-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar (underlag för behovsbedömning) 2020-02-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-05-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-12-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-12-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-01-25
9008087_2_6.PDF (9,27 MB)
Skrivelse In Naturvärdesinventering Naturcentrum AB 2021 2021-05-19
9008078_2_6.PDF (36,58 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk undersökning Tyréns AB 2021 2021-05-19
9008071_2_6.PDF (7,36 MB)
Skrivelse In Fördjupad artinventering av fladdermöss Naturcentrum AB, 2020 2021-05-19
9008093_2_6.PDF (11,66 MB)
Skrivelse In Tekniskt PM, Geoteknik Tyréns AB 2021 2021-05-19
9008104_2_6.PDF (1,16 MB)
Skrivelse In Skyfallsutredning Norconsult 2021 2021-05-19
9008103_2_6.PDF (9,37 MB)
Skrivelse In Utredning Sulfidberg Tyréns AB 2020 2021-05-19
9008100_2_6.PDF (8,27 MB)
Skrivelse In Trafikutredning Sweco 2021 2021-05-19
9007750_1_6.PDF (3,07 MB)
Skrivelse In Bullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustik, 2021) 2021-05-19
9007731_2_6.PDF (11,36 MB)
Skrivelse In Trafikutredning (Ramböll, 2020) 2021-05-19
9007797_2_6.PDF (37,28 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning - Kvartersmark Norconsult AB 2021 2021-05-19
9008046_2_6.PDF (50,66 MB)
Skrivelse In Kulturmiljöutredning, Aspudden Tyréns AB, 2020 2021-05-19
9008039_2_6.PDF (1,45 MB)
Skrivelse In Utredning av Hästallergen, lukt m.m. COWI AB och Allergena, 2021 2021-05-19
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2021-06-03
9051818_2_6.PDF (13,55 MB)
Skrivelse Ut Plankarta S-Dp 2021-06-09
(PUL) Skrivelse Ut Annonsbeställning Mitti införes: Lördagen den 19 juni 2021 täckning Aspudden - Liljeholmen. 2021-06-09
9049824_4_6.PDF (7,60 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2021-06-09
8983394_8_6.PDF (481,04 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Blommensbergsvägen- Skönhetsrådet Svarstid samråd 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In VB: Planärende på samråd, Blommensbergsvägen 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Uppskov samrådssvar Skönhetsrådet 2021-06-15
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-06-15
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Begäran om förlängning om svarstid 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2019-05858 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter om pågående plan dnr 2019-05858 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Re: Nybyggnation Aspudden, Synpunkter om pågående plan dnr 2019-05858 2021-06-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms Brandförsvar 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Förlängd svarstid TK 2021-07-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar Fastighetskontoret 2021-07-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-07-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-07-30
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2021-08-02
(PUL) Utlåtande In VB: Föreslagen byggnation på 215 bostäder i Aspudden (Blommensbergsvägen, Erik Segersällsv. Hövdingagatan) 2021-08-03
(PUL) Skrivelse In Synpunlter med länkar 2021-08-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-09
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti samråd 19-25 juni 2021 2021-08-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-10
(PUL) Skrivelse In VB: Bostäder kring Blommensbergsvägen 2021-08-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-12
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-13
(PUL) Skrivelse In SV: dnr 2019-05858 2021-08-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter med namnunderskrift lista 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-27
(PUL) Anmälan In Ytterliggare förlängd svarstid Länsstyrelsen VB: Hoppas detta kommer till rätt Per 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-20
(PUL) Skrivelse In VB: Samrådsyttrande över detaljplan för Blommensbergsvägen Del av Aspudden 2.1 VB: DP Aspudden 2021-10-05
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande över detaljplan för Blommensbergsvägen Del av Aspudden 2.1 VB: DP Aspudden 2021-10-05
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-01-07
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-01-07
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2022-02-28
(PUL) Skrivelse Sbk SV: Ang byggplaner Blommenbergsvägen och kommande granskning 2022-02-28
9636295_1_6.PDF (2,84 MB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-02-28
(PUL) Skrivelse Ut SV: Ang byggplaner Blommenbergsvägen och kommande granskning 2022-03-01
9635161_1_6.PDF (3,68 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Redovisning efter samråd för Aspudden 2:1 m.fl. vid Blommensbergsvägen 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-18
9727767_1_6.PDF (1,96 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 28 2022-04-04
9764894_2_6.PDF (524,27 KB)
Skrivelse In SV: Diarienr. 2019-05858 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter granskning 2023-08-16
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning granskning 2023-08-16
10769106_4_6.PDF (136,79 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (anslagstavlan) 2023-09-05
10769084_10_6.PDF (139,48 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning 2023-09-05
10777054_2_6.PDF (2,88 MB)
Skrivelse In Bullerutredning 2022 2023-09-06
10777060_2_6.PDF (229,28 KB)
Skrivelse In PM Mätning av ljudnivå från likriktarstation 2021 2023-09-06
10777044_2_6.PDF (11,47 MB)
Skrivelse In Trafikutredning 2020 2023-09-06
10776965_2_6.PDF (1,49 MB)
Skrivelse In Utredning av Hästallergen, lukt m.m. 2021 2023-09-06
10777012_2_6.PDF (8,45 MB)
Skrivelse In Trafikutredning 2021 2023-09-06
10777084_2_6.PDF (170,55 MB)
Skrivelse In Skyfallsutredning Blommensbergsvägen 2022 2023-09-06
10777141_2_6.PDF (11,94 MB)
Skrivelse In PM Konsekvensbeskrivning, SL:s tunnlar och likriktarstation 2022 2023-09-06
10777183_2_6.PDF (1,59 MB)
Skrivelse In Trädkarta, särskilt skyddsvärda träd 2023 2023-09-06
10777127_2_6.PDF (12,29 MB)
Skrivelse In Ekologiutredning Blommensbergsvägen 2023 2023-09-06
10777093_2_6.PDF (4,32 MB)
Skrivelse In Ekologiska samband - Utredning och konsekvensbedömning, Aspudden 2022 2023-09-06
10777124_2_6.PDF (4,63 MB)
Skrivelse In Artskyddsutredning, Blommensbergsvägen 2023 2023-09-06
10776938_2_6.PDF (2,68 MB)
Skrivelse In Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Aspudden 2021 2023-09-06
10776237_2_6.PDF (12,72 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning, Kvartersmark 2023 2023-09-06
10776255_2_6.PDF (1,94 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning, Allmän plats 2022 2023-09-06
10776188_2_6.PDF (44,88 MB)
Skrivelse In Arkitekturprogram 2023 2023-09-06
10774375_1_6.PDF (42,74 MB)
Skrivelse Sbk Planbeskrivning Granskning 2023-09-06
10771491_2_6.PDF (1,64 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta dp granskning 2023-09-06
10776264_2_6.PDF (11,66 MB)
Skrivelse In Tekniskt PM, Geoteknik 2021 2023-09-06
10776919_2_6.PDF (3,17 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk markundersökning 2022 2023-09-06
10776929_2_6.PDF (26,17 MB)
Skrivelse In Kulturmiljöutredning, Aspudden 2020 2023-09-06
10776341_2_6.PDF (45,30 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk undersökning 2021 2023-09-06
10776270_2_6.PDF (9,41 MB)
Skrivelse In Utredning Sulfidberg 2020 2023-09-06
10776291_2_6.PDF (4,16 MB)
Skrivelse In Fördjupad artinventering av fladdermöss 2020 2023-09-06
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planärenden på granskning 2023-09-13
(PUL) Skrivelse In VB: Planärenden på granskning 2023-09-13
(PUL) Skrivelse In VB: Planärenden på granskning 2023-09-13
(PUL) Skrivelse In Olevererbart mejl e-utskick planärende på granskning 2023-09-13
(PUL) Skrivelse Ut SV: Planärenden på granskning 2023-09-13
(PUL) Skrivelse Ut VB: Planärenden på granskning 2023-09-13
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: Planärenden på granskning 2023-09-13
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick: VB: Planärenden på granskning 2023-09-13
(PUL) Skrivelse In Autosvar: Registrerat ärende Aspudden 2:1 m.fl., planärende intill Blommensbergsvägen på granskning, 2019-05858 SR 2023/195 2023-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-09-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-09-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-09-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2023-09-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2023-09-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar Utbildningsförvaltningen 2023-09-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar SSBF 2023-09-21
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar