Ärende

Diarienr
2020-00730

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Hellas tennis Eriksdal

Ärendestart
2020-01-15

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning Bifall

Fastighetsbeteckning
Södermalm 5:2

Adress
Hammarby Slussväg 4

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Per Jacobsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp 2021-09-01
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2021-09-01
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse (GDPR) 2022-03-17
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning samråd för Hellas tennis 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2020-01-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-01-29
(PUL) Skrivelse In Miljöunderlag 2020-02-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-05-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-05-28
8298010_16_6.PDF (818,00 KB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM 2020-06-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-06-09
(PUL) Avtal In Planavtal undertecknat - Hellas Tennis AB 2020-06-12
8406173_1_6.PDF (1,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-06-11 § 19 2020-06-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-11
9127661_2_6.PDF (46,20 MB)
Skrivelse Sbk Kulturmiljöanalys - Hellas 2021-07-12
9127642_2_6.PDF (1,95 MB)
Skrivelse Sbk Markhistorik - Hellas 2021-07-12
9127711_2_6.PDF (6,31 MB)
Skrivelse Sbk Solstudier - Hellas 2021-07-12
9127704_2_6.PDF (14,33 MB)
Skrivelse Sbk Antikvarisk konsekvensanalys - Hellas 2021-07-12
9127629_2_6.PDF (6,77 MB)
Skrivelse Sbk Dagvattenutredning - Hellas 2021-07-12
9127618_2_6.PDF (2,76 MB)
Skrivelse Sbk Naturvärdesinventering - Hellas 2021-07-12
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-Dp 2021-08-26
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2021-08-26
9201198_2_6.PDF (5,00 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta S-Dp 2021-09-01
(PUL) Skrivelse Ut Beställning av annons i Mitti 2021-09-01
8379706_24_6.PDF (3,27 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning S-Dp 2021-09-01
9164416_8_6.PDF (474,06 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-09-01
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-14
(PUL) Skrivelse Ut Svar till Bo Twengström 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Kommer inte inkomma med synypunkter 2021-09-15
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Mejl Bo Twengström 2021-09-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter uppföljning 2021-09-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-10-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-10-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-10-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-10-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-19
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-22
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-11-05
9569023_4_6.PDF (242,65 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse (GDPR) 2022-03-17
9568788_19_6.PDF (9,61 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, redovisning samråd för Hellas tennis 2022-03-17
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse (med namn) 2022-03-17
9727761_1_6.PDF (1,16 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 25 2022-04-04
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar