Ärende

Diarienr
2020-02200

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Uggleviksreservoaren

Ärendestart
2020-02-05

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning Bifall

Fastighetsbeteckning
Norra Djurgården 1:1

Adress
Planterhagsvägen 10

Stadsdel
Norra Djurgården

Handläggare
Olga Borfileva

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Karta Ut Plankarta plankarta sdp 2021-05-25
Utlåtande SBN Planbeskrivning samråd 2021-05-25
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-03-17
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande ställningstagande Uggleviksreservoaren 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2020-02-05
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal Stockholm Vatten AB 2020-05-18
8276399_19_6.PDF (2,57 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2020-05-20
8384130_1_6.PDF (2,44 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-05-28 § 17 2020-06-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-06-23
(PUL) Skrivelse In Miljö- och hälsounderlag 2020-06-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar; 2020-08-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-04-30
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-dp 2021-05-19
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Sdp 2021-05-19
9013861_2_6.PDF (3,71 MB)
Skrivelse In Lokaliseringsutredning 2021-05-20
9013860_2_6.PDF (14,97 MB)
Skrivelse In Kulturmiljöutredning 2021-05-20
9013877_2_6.PDF (79,78 MB)
Skrivelse In Naturvärdesinventering 2021-05-20
9013869_2_6.PDF (3,11 MB)
Skrivelse In Solstudie 2021-05-20
9013876_2_6.PDF (1,18 MB)
Skrivelse In Trafik och Parkering 2021-05-20
9013859_2_6.PDF (4,27 MB)
Skrivelse In Geoteknik 2021-05-20
9016400_2_6.PDF (18,84 MB)
Skrivelse In Miljökonsekvensbeskrivning 2021-05-21
9014585_2_6.PDF (1,94 MB)
Skrivelse In Riskutredning 2021-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Anslag på stadens digitala anslagstavla 2021-06-01 2021-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Kungörelse om samråd 2021-05-21
9016583_2_6.PDF (26,42 MB)
Skrivelse In Dagvatten 2021-05-23
8881970_10_6.PDF (577,25 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-05-24
9019093_2_6.PDF (3,62 MB)
Karta Ut Plankarta plankarta sdp 2021-05-25
8759014_49_6.PDF (4,58 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning samråd 2021-05-25
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-06-01
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-06-01
(PUL) Skrivelse Sbk Anslagsbevis anslag på stadens digitala anslagstavlan 2021-06-01 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-14
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp SVD och DN 2021-06-02 2021-06-14
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitt i tidningen 2021-06-05 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar Swedavia 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio AB 2021-09-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-09-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-10-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-02-23
9472119_14_6.PDF (2,68 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande ställningstagande Uggleviksreservoaren 2022-03-17
9596879_2_6.PDF (187,49 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-03-17
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse med namn 2022-03-17
9727771_1_6.PDF (1,26 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 31 2022-04-04
9764560_2_6.PDF (8,31 MB)
Skrivelse In Bergrapport 2022-04-19
9764567_2_6.PDF (5,39 MB)
Skrivelse In Dagvatten 2022-04-19
9764582_2_6.PDF (2,86 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk markundersökning 2022-04-19
9764574_2_6.PDF (31,03 MB)
Skrivelse In Fördjupad Artskyddsutredning 2022-04-19
9693396_15_6.PDF (101,45 KB)
Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Dp 2022-05-03
9693417_5_6.PDF (42,75 KB)
Skrivelse Sbk Etiketter, Dp 2022-05-03
(PUL) Skrivelse Sbk Anslagsbevis stadens digitala anslagstavla 2022-05-18 2022-05-09
(PUL) Skrivelse Ut Stadens digitala anslagstavla 2022-05-18 2022-05-09
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (brev) 2022-05-09
9751413_4_6.PDF (134,12 KB)
Skrivelse Ut Underrättelse om granskning (anslagstavla) 2022-05-09
9811808_2_6.PDF (3,06 MB)
Skrivelse In Lokaliseringsutredning 2022-05-10
9812396_3_6.PDF (465,96 KB)
Karta Ut Plankarta Plankarta granskning 2022-05-10
9719495_14_6.PDF (8,44 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning granskning 2022-05-10
9811804_2_6.PDF (12,55 MB)
Skrivelse In MKB 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på granskning 2022-05-18
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp DN och SVD 2022-05-18 2022-05-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2022-05-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio AB 2022-05-24
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti 2022-05-21 2022-05-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar Swedavia 2022-05-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2022-05-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-06-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar SFV 2022-06-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2022-06-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2022-06-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-06-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2022-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-06-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-07-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-07-05
10031557_2_6.PDF (5,41 MB)
Skrivelse In Dagvatten rev 2022-09-01
10032638_7_6.PDF (8,46 MB)
Utlåtande SBN Granskningsutlåtande GDPR 2022-09-26
(PUL) Anslagsbevis SBK Bild Anslagsbevis stadens digitala anslagstavla 2022-09-29 2022-09-26
(PUL) Skrivelse Ut Stadens digitala anslagstavla 2022-09-29 2022-09-26
10063311_2_6.PDF (3,66 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta antagande 2022-09-26
10011253_10_6.PDF (1,20 MB)
Utlåtande SBN Meddelande om revidering efter granskning 2022-09-26
(PUL) Utlåtande SBN Granskningutlåtande med namn 2022-09-26
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter godkännande/antagande 2022-09-26
10011314_8_6.PDF (31,71 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning antagande 2022-09-27
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande om revidering efter granskning del 2 2022-09-29
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande om revidering efter granskning del 3 2022-09-29
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande om revidering efter granskning 2022-09-29
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Meddelande om revidering efter granskning del 1 2022-09-29
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar