Ärende

Diarienr
2020-03976

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Rivning och nybyggnad av komplementbyggnad

Ärendestart
2020-03-05

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-03-30
Beslut Upphävt
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Stenmåran 27

Adress
Bergmyntegränd 148

Stadsdel
Hässelby Villastad

Handläggare
Boglarka Zakarias

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Beslut Ut Beslut om lov med startbesked 2020-06-30
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (kontrollplan, rivningsplan) 2020-07-28
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (situationsplan, ritningar 4 st) 2020-07-28
Beslut Ut Beslut om slutbesked 2021-10-25
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8220414_2_6.PDF (20,70 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2020-03-05
8220413_2_6.PDF (18,75 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2020-03-05
8220415_2_6.PDF (511,92 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader, 2 st 2020-03-05
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2020-03-05
(PUL) Skrivelse In Fasadritning Grannemedgivande 2020-03-05
(PUL) Skrivelse In Beskrivning 2020-03-05
(PUL) Anmälan In Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd 2020-03-05
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2020-03-05
8220412_2_6.PDF (47,17 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2020-03-05
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Handlingsförteckning 2020-03-05
(PUL) Skrivelse In Fråga om status 2020-04-30
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga om status 2020-05-04
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Komplettering kontrollplan följebrev 2020-05-15
(PUL) Skrivelse Ut komplettering 2020-05-15
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2020-05-15
(PUL) Skrivelse In Skrivelser 2 st 2020-05-18
(PUL) Anmälan In Foto Reviderad anmälan 2020-05-18
(PUL) Remiss Ut stadsmätning 2020-06-03
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2020-06-03
(PUL) Skrivelse In Skrivelse, kopior av skrivelse från 2020-05-24 som ej nått kontoret 2020-06-03
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar Stadsmätning 2020-06-08
(PUL) Skrivelse Ut ang prickmark och rivningslov i efterhand 2020-06-10
8415211_2_6.PDF (364,74 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan, reviderad 2020-06-26
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2020-06-26
(PUL) Beslut Ut Beslut om lov med startbesked 2020-06-30
(PUL) Remiss Ut info stm 2020-07-01
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2020-07-01
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Stenmåran 27 - Rivning och nybyggnad av komplementbyggnad 2020-07-27
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2020-07-27
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2020-07-27
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2020-07-27
8458350_2_7.PDF (1,11 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (kontrollplan, rivningsplan) 2020-07-28
8458351_2_7.PDF (1,10 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (situationsplan, ritningar 4 st) 2020-07-28
(PUL) Skrivelse Sbk remissvar Stadsmätning 2020-08-03
(PUL) Bild In Foto Begäran om slutbesked: fotografier 3 st 2021-10-20
(PUL) Skrivelse In Begäran om slutbesked, kontrollplan 2021-10-20
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2021-10-25
(PUL) Skrivelse Ut 2020-03976 Stenmåran 27 2021-10-25
(PUL) Bild In Arkitektritning Fotografi komplettering 2021-10-25
(PUL) Skrivelse In Dokumentation lägeskontroll, Följebrev komplettering 2021-10-25
9338052_2_6.PDF (1,00 MB)
9338053_2_6.PDF (333,40 KB)
Ritning In Arkitektritning Lägeskontroller 2 st komplettering 2021-10-25
(PUL) Skrivelse Ut 2020-03976 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande om sanktion, för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-03-09
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 79 2022-04-04
9752828_2_7.PDF (1,19 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-12
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-31
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-06-01
(PUL) Besvär In Överklagan 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-06-09
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 36911-2022 2022-06-29
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-06-29
(PUL) Beslut In Beslut, 2023-03-30, Länsstyrelsen upphäver beslutet, 403-36911-2022 2023-03-31
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar