Ärende

Diarienr
2020-06526

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Idrottsanläggning i norra Spångadalen

Ärendestart
2020-05-04

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Redovisning efter samråd Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Akalla 4:1

Adress
Krällingegränd 15

Stadsdel
Tensta

Handläggare
Siri Ersson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2021-05-12
Utlåtande SBN Planbeskrivning, NYA PBL 2021-05-12
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-02-10
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-02-10

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-07-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-08-18
8320055_34_6.PDF (1,47 MB)
Utlåtande SBN Start-PM 2020-08-21
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2020-08-28
8511071_1_6.PDF (1,22 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-08-27 § 13 2020-09-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-09-15
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-Dp 2021-05-05
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2021-05-05
8944290_3_6.PDF (478,43 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-05-11
8997163_2_6.PDF (4,07 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2021-05-12
8997129_2_6.PDF (8,93 MB)
Skrivelse In Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik 2021-05-12
8997092_2_6.PDF (4,32 MB)
Skrivelse In Trafikutredning 2021-05-12
8997197_2_6.PDF (9,09 MB)
Skrivelse In Naturvärdesinventering 2021-05-12
8997270_2_6.PDF (16,06 MB)
Skrivelse In Program landskap 2021-05-12
8997268_2_6.PDF (8,16 MB)
Skrivelse In Illustrationsmaterial servicebyggnad 2021-05-12
8997210_2_6.PDF (17,96 MB)
Skrivelse In Kulturmiljöanalys och konsekvensbedömning 2021-05-12
8996991_2_6.PDF (504,78 KB)
Skrivelse In Utredning sportbelysning 2021-05-12
8989495_2_6.PDF (9,02 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2021-05-12
8501860_10_6.PDF (5,31 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, NYA PBL 2021-05-12
8997003_2_6.PDF (8,16 MB)
Skrivelse In Bullerutredning 2021-05-12
8997078_2_6.PDF (17,93 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk undersökning 2021-05-12
8997050_2_6.PDF (33,57 MB)
Skrivelse In Riskbedömning 2021-05-12
8997026_2_6.PDF (2,34 MB)
Skrivelse In Spridningsberäkning NO2 och PM10 2021-05-12
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2021-05-24
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti 2021-05-27
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 2021-06-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2021-06-24
(PUL) Anmälan In Synpunkter 2021-06-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2021-06-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-30
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-30
(PUL) Skrivelse In Samrådsyttrande detaljplan Akalla 4:1 2020-06526 2021-07-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-08-27
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2022-02-10
9486708_29_6.PDF (2,02 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-02-10
9050780_25_6.PDF (207,09 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-02-10
9630616_1_6.PDF (986,16 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-02-17 § 19 2022-02-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-21
9727756_1_6.PDF (1,72 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 21 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar Utbildningsförvaltningen 2022-04-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-08-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-03-07
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar