Ärende

Diarienr
2020-13370

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Freja 8

Ärendestart
2020-10-05

Ärendeavslut
2022-06-21

Senaste beslut
2022-04-27
Antagande Bifall, Laga kraft
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Freja 8

Adress
Båtsman Stens Väg 55

Stadsdel
Bromsten

Handläggare
Alina De Liseo Petersson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2021-10-14
Karta Ut Plankarta Plankarta dp 2021-11-25
Utlåtande SBN Planbeskrivning granskning 2021-12-01
Utlåtande SBN Granskningutlåtande 2022-03-10
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande antagande för Freja 8 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Miljöunderlag 2020-10-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-10-16
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal PRS Holding AB 2020-11-04
8573391_18_6.PDF (1,83 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2020-11-23
8688244_1_6.PDF (956,00 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-11-26 § 23 2020-12-09
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2021-04-19
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-Dp 2021-04-19
8949377_2_6.PDF (44,70 MB)
Skrivelse In Miljöteknik 2021-04-23
8949362_2_6.PDF (16,21 MB)
Skrivelse In Dagvatten 2021-04-23
8948822_5_6.PDF (469,94 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-04-28
8954002_2_6.PDF (3,18 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta sdp 2021-05-03
8852053_22_6.PDF (2,28 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning 2021-05-03
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, Planärende på samråd 2021-05-04
(PUL) Skrivelse In Återkoppling avseende remiss 2021-05-05
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2021-05-07
(PUL) Skrivelse Ut Checklista FHR 2021-05-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm vatten och Avfall 2021-05-21
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti 2021-05-24
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-05-27
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Exergi 2021-05-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-06-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2021-06-16
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2021-10-14
9285500_7_6.PDF (909,28 KB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2021-10-14
9263106_4_6.PDF (603,02 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2021-10-14
9349043_1_6.PDF (0,98 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-10-21 § 36 2021-10-28
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, Dp 2021-11-16
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, Dp 2021-11-16
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning brev 2021-11-25
9421689_2_6.PDF (3,18 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta dp 2021-11-25
9431697_1_6.PDF (1,16 MB)
9431698_2_6.PDF (1,19 MB)
Skrivelse In Anslagsbevis - Digitala anslagstavlan 2021-12-01 2021-11-29
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Planärende på granskning 2021-12-01
9437769_2_6.PDF (3,38 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning granskning 2021-12-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2021-12-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar SVOA 2022-01-14
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen SLL 2022-01-18
9660936_10_6.PDF (143,72 KB)
Utlåtande SBN Meddelande om Revidering efter granskning 2022-03-10
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Meddelande om Revidering efter granskning 2022-03-10
9552140_16_6.PDF (143,09 KB)
Utlåtande SBN Granskningutlåtande 2022-03-10
9574246_21_6.PDF (5,64 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande antagande för Freja 8 2022-03-17
9687925_2_6.PDF (3,18 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta rev dp 2022-03-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms Brandförsvar 2022-03-22
9616329_4_6.PDF (5,25 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning antagande 2022-03-24
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om granskning anslagstavlan 2022-03-31
9727773_1_6.PDF (999,20 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 33 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Digitala anslagstavlan 2022-04-06 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Anslagsbevis - Digitala anslagstavlan 2022-04-06 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Meddelande om antagande 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2022-04-06
9733243_2_6.PDF (147,11 KB)
Skrivelse Ut Meddelande om antagande (anslagstavlan) 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om antagande (brev) 2022-04-06
(PUL) Beslut In Länsstyrelsen beslutar att inte pröva SBN:s antagandebeslut, 404-19046-2022 2022-04-12
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Laga kraft 2022-05-03
9806665_2_6.PDF (5,24 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning laga kraft 2022-05-10
9797052_2_6.PDF (517,45 KB)
Karta Sbk Plankarta Plankarta Laga kraft 2022-05-10
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar