Ärende

Diarienr
2020-13965

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Medsolsbacken, del av fastigheten Grimsta 1:2

Ärendestart
2020-10-15

Ärendeavslut
2022-05-24

Senaste beslut
2022-05-11
Beslut Avskrivet
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Gästsalen 4

Adress
Medsolsbacken 5

Stadsdel
Hässelby Strand

Handläggare
Alina De Liseo Petersson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-03-17
Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande Ställningstagande inför granskning för Del av Grimsta 1:2 vid Medsolsbacken 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2020-10-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2020-11-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2020-12-01
8599567_12_6.PDF (1,62 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2020-12-03
8695835_6_6.PDF (314,83 KB)
Beslut Ut Planbesked 2020-12-15
8709854_2_6.PDF (1,35 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2020-12-10 § 24 2020-12-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2021-01-26
(PUL) Skrivelse In Påskrivet planavtal 2021-03-11
(PUL) Skrivelse In Planavtal 2021-03-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-04-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-05-05
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-05-25
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-10-12
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter S-Dp 2021-10-13
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning S-Dp 2021-10-13
9329877_2_6.PDF (3,72 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2021-10-20
9329868_2_6.PDF (5,29 MB)
Skrivelse In Bullerutredning 2021-10-20
9330273_2_6.PDF (1,13 MB)
Skrivelse In Markteknisk undersökning 2021-10-20
9339219_2_6.PDF (5,23 MB)
Skrivelse In Trädinventering 2021-10-20
9325890_2_6.PDF (4,64 MB)
Skrivelse Sbk Plankarta SDp 2021-10-20
9330809_2_6.PDF (2,76 MB)
Skrivelse In Solstudier 2021-10-20
9330278_2_6.PDF (1,30 MB)
Skrivelse In Geoteknisk utredning 2021-10-20
9330365_2_6.PDF (3,26 MB)
Skrivelse In Trädprovtagning 2021-10-20
9249821_3_6.PDF (477,09 KB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2021-10-21
9326968_5_6.PDF (5,02 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning 2021-10-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick - Planärende på samråd 2021-10-26
(PUL) Skrivelse In Skrivelse med önskan om material 2021-10-27
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-10-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-10
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-11
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-18
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-19
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-24
(PUL) Besvär In Överklagande 2021-11-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2021-11-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-30
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-11-30
(PUL) Skrivelse Ut Synpunkter 2021-12-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-01
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm vatten och avfall 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikförvaltningen 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, reviderad 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 146 st, namnlista 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar, rättelse, Stockholm Vatten och Avfall 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2021-12-17
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp Mitti 2022-01-18
9680926_4_6.PDF (230,97 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2022-03-17
9572243_27_6.PDF (7,42 MB)
Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande Ställningstagande inför granskning för Del av Grimsta 1:2 vid Medsolsbacken 2022-03-17
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
9727757_1_6.PDF (998,65 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 22 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-25
9808530_1_6.PDF (101,37 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 16 2022-05-09
(PUL) Beslut Ut Avskrivning 2022-05-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-20
(PUL) Skrivelse Sbk Projektbeskrivning 2022-05-20
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2022-05-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-05-24
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar