Ärende

Diarienr
2020-15305

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av flerbostadshus på 7 tr, ändring av fönsterpartier samt nytt inglasat uterum

Ärendestart
2020-11-06

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Granen 22

Adress
Floragatan 11

Stadsdel
Östermalm

Handläggare
Kauar Shaker

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2020-11-09
8626573_2_6.PDF (471,18 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner 2020-11-09
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2020-11-09
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2020-11-09
8626570_2_6.PDF (443,04 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2020-11-09
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2020-11-09
8626572_2_6.PDF (2,57 MB)
Ritning In Fasadritning Ritningar delfasader, 4 st 2020-11-09
9740997_1_1.PDF (623,94 KB)
9740998_1_1.PDF (583,30 KB)
9740999_1_1.PDF (582,42 KB)
Ritning In Planritning Planritningar, 3 st 2020-11-09
(PUL) Skrivelse Ut e-post ansökan kan ej beviljas 2021-03-15
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-03-15
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-03-16
9113058_2_6.PDF (666,20 KB)
9113059_2_6.PDF (495,74 KB)
9113060_2_6.PDF (688,14 KB)
9113061_2_6.PDF (529,87 KB)
9113062_2_6.PDF (619,29 KB)
9113063_2_6.PDF (1,07 MB)
9113064_2_6.PDF (745,17 KB)
9113065_2_6.PDF (585,41 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 8 st komplettering 2021-07-02
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-07-02
9230377_2_6.PDF (2,80 MB)
9230378_2_6.PDF (2,98 MB)
9230379_2_6.PDF (2,97 MB)
9230380_2_6.PDF (2,70 MB)
9230381_2_6.PDF (2,85 MB)
9230382_2_6.PDF (2,19 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 6 st komplettering 2021-09-10
9230387_2_6.PDF (745,17 KB)
9230388_2_6.PDF (585,41 KB)
9230389_2_6.PDF (666,20 KB)
9230390_2_6.PDF (2,18 MB)
9230391_2_6.PDF (495,74 KB)
9230392_2_6.PDF (688,14 KB)
9230393_2_6.PDF (529,87 KB)
9230394_2_6.PDF (619,29 KB)
9230395_2_6.PDF (1,07 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 9 st komplettering 2021-09-10
9230330_2_6.PDF (49,74 KB)
9230331_2_6.PDF (49,14 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2 st komplettering 2021-09-10
9230347_2_6.PDF (2,47 MB)
9230348_2_6.PDF (2,67 MB)
9230349_2_6.PDF (2,49 MB)
9230396_2_6.PDF (2,09 MB)
Ritning In Planritning Planritningar 4 st komplettering 2021-09-10
(PUL) Skrivelse Ut e-post begäran kontrollplan 2021-09-13
(PUL) Skrivelse Ut e-post ny uppgift enbart lov dnr 2020-15305 Granen 22 2021-09-14
(PUL) Skrivelse Ut e-post beslut om bygglov 2021-11-08
(PUL) Beslut Ut Beslut om lov samt beslutshandlingar 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2021-11-15
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2021-11-15
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2021-11-15
(PUL) Skrivelse Ut e-post tjänsteutlåtande + följebrev 2022-01-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-01-12
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-01-12
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-25
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-01-26
(PUL) Skrivelse In e-post sent yttrande 2022-01-26
(PUL) Skrivelse Ut e-post återkoppling kring sent yttrande 2022-01-26
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-01-26
(PUL) Skrivelse Ut e-post svar kring sent yttrande 2022-01-26
(PUL) Skrivelse Ut e-post förtydligande kring tjänsteutlåtandet 2022-01-26
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2022-01-27
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-01-27 § 25 2022-02-07
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-02-11
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Linden 10, 2022-02-19 2022-02-23
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Granen 8, 2022-02-23 2022-02-24
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Linden 15, 2022-02-24 2022-03-01
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Linden 9, 2022-03-02 2022-03-03
(PUL) Skrivelse Ut e-post tjänsteutlåtande + följebrev 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut e-post bekräftelse mottagit sent yttrande 2022-03-22
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande till Stadsbyggnadsnämnden, följebrev 2022-03-22
9727826_1_6.PDF (1,65 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 57 2022-04-04
9743009_2_7.PDF (334,96 KB)
9743010_2_7.PDF (2,77 MB)
9743011_2_7.PDF (2,37 MB)
9743012_2_7.PDF (2,46 MB)
9743013_2_7.PDF (883,68 KB)
9743014_2_7.PDF (970,68 KB)
9743015_2_7.PDF (1,31 MB)
9743016_2_7.PDF (1,63 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-07
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-07
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-16
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-16
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 dnr 2020-15305 2022-05-16
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-16
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-16
(PUL) Skrivelse Ut 2020-15305 Granen 22 2022-05-24
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-05-24
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar