Ärende

Diarienr
2020-16574

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
01 Förtroendemannafrågor

Ärendemening
Anmälan av protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor 2021

Ärendestart
2020-11-30

Ärendeavslut

Senaste beslut
2021-05-26
Beslut -

Fastighetsbeteckning

Adress

Stadsdel

Handläggare
Sara Högne

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse Sbk Protokoll 7/2021 från nämndens råd för funktionshindersfrågor 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse SBN Anmälan av protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor 2021 2021-01-19
8798429_1_6.PDF (883,83 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-02-04 § 6 2021-02-15
8952236_1_6.PDF (788,95 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-04-15 § 6 2021-04-27
8956916_2_6.PDF (2,02 MB)
Skrivelse SBN Anmälan av protokoll 1/2021 från nämndens råd för funktionshinderfrågor 2021-04-27
9035884_1_6.PDF (4,40 MB)
Skrivelse SBN Anmälan av protokoll 2/2021 från nämndens råd för funktionshinderfrågor 2021-06-01
9041469_1_6.PDF (905,04 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-05-26 § 6 2021-06-04
9101574_1_6.PDF (836,49 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-06-16 § 6 2021-06-29
9215953_1_6.PDF (726,23 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-08-26 § 6 2021-09-06
9292969_2_6.PDF (1,80 MB)
9292970_1_6.PDF (4,63 MB)
Skrivelse SBN Anmälan av protokoll 3/2021 samt från nämndens råd för funktionshinderfrågor samt minnesanteckningar från möte med presidiet. 2021-10-05
9331209_2_6.PDF (2,06 MB)
Skrivelse SBN Anmälan av protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor 2021 2021-10-07
9303498_1_6.PDF (892,43 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-09-30 § 6 2021-10-11
9349016_1_6.PDF (814,34 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-10-21 § 6 2021-10-28
9374736_2_6.PDF (2,29 MB)
Skrivelse SBN Anmälan av protokoll 5/2021 från nämndens råd för funktionshinderfrågor 2021-11-09
9408742_1_6.PDF (744,97 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-11-11 § 6 2021-11-22
9446850_1_6.PDF (829,45 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-11-25 § 6 2021-12-06
9483729_1_6.PDF (798,75 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-12-09 § 6 2021-12-20
9663456_2_6.PDF (1,99 MB)
Skrivelse Sbk Protokoll 7/2021 från nämndens råd för funktionshindersfrågor 2022-03-09
Skrivelse SBN Anmälan av protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vi detta sammanträde 2022-04-04
9727730_1_6.PDF (841,06 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 6 2022-04-04
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar