Ärende

Diarienr
2020-16836

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad av enbostadshus, yttre ändring, fönster ersätts av dörrparti, restaurering ombyggnad av befintlig trappa och trappavsats

Ärendestart
2020-12-04

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Bifall/Avslag

Fastighetsbeteckning
Versmakaren 1

Adress
Nockebyvägen 15

Stadsdel
Höglandet

Handläggare
Henrik Bergshem

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8680503_2_6.PDF (92,18 KB)
8680504_2_6.PDF (101,62 KB)
8680505_2_6.PDF (86,53 KB)
8680506_2_6.PDF (94,04 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 4 st 2020-12-04
(PUL) Bild In Fasadritning Foto 2020-12-04
(PUL) Bild In Foto Foton 3 st 2020-12-04
8680494_2_6.PDF (112,68 KB)
8680495_2_6.PDF (95,31 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st 2020-12-04
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2020-12-04
(PUL) Skrivelse In Projektbeskrivning 2020-12-04
8680488_2_6.PDF (138,99 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2020-12-04
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2020-12-07
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2020-12-10
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling m. bedömning 2021-03-27
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-03-27
(PUL) Skrivelse Ut Påmminnelse 2021-04-26
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2021-07-06
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2021-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling m. bedömning 2021-07-16
(PUL) Skrivelse In Kommunicering av tjänsteutlåtande 2021-08-31
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2021-09-06
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling m. bedömning 2021-10-04
(PUL) Skrivelse Ut Påminnelse i bygglovsärende 2021-10-26
9400177_2_6.PDF (321,57 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 4 st komplettering 2021-11-17
(PUL) Bild In Foto Fotografier 2 st komplettering 2021-11-17
9400176_3_6.PDF (93,05 KB)
Ritning In Planritning Planritning komplettering 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-11-17
9400174_2_6.PDF (150,78 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2021-11-17
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling m. bedömning 2021-12-09
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling ang. nämndprövning 2022-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Sent yttrande till sekretariatet 2022-03-22
(PUL) Skrivelse Ut Bemötande av yttrande 2022-03-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande från sökande 2022-03-22
9727792_1_6.PDF (1,14 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 45 2022-04-04
9736331_2_7.PDF (436,69 KB)
9736332_2_7.PDF (802,23 KB)
9736333_2_7.PDF (989,25 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-06
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar