Ärende

Diarienr
2021-01935

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Rivning av enbostadshus och nybyggnad av två st. parhus

Ärendestart
2021-02-11

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-09-20
Beslut Överklagan avvisas
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Holmger 6

Adress
Västerstigen 7

Stadsdel
Solhem

Handläggare
Waseem Adolph Mati

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2021-02-12
Skrivelse In Remissvar 2021-05-17
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2021-06-07
Ritning In Markritning Markplaneringsritning komplettering 2021-06-07
Ritning In Sektionsritning Marksektionsritning komplettering 2021-07-02
Skrivelse In Antikvarisk konsekvensbeskrivning komplettering 2021-09-13
Ritning In Planritning Planritningar 2 st reviderade 2021-11-11
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 4 st reviderade 2021-11-11
Ritning In Arkitektritning Ritningar planer, sektioner 2 st reviderade 2021-11-11
Ritning In Arkitektritning Ritning, planer och sektion 2021-11-16
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-02-04

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8795912_2_6.PDF (2,77 MB)
8795913_2_6.PDF (1,04 MB)
8795914_2_6.PDF (2,72 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 3 st 2021-02-12
8795910_2_6.PDF (809,63 KB)
8795911_2_6.PDF (810,55 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st 2021-02-12
(PUL) Ansökan In Arkitektritning Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov med anmälan om kontrollansvarig, inkom även på papper 2021-02-15 2021-02-12
8795920_2_6.PDF (1,31 MB)
8795921_2_6.PDF (1,24 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar 2 st: planer, och sektioner 2021-02-12
8795907_2_6.PDF (271,47 KB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2021-02-12
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-02-12
8795909_2_6.PDF (1,61 MB)
Ritning In Markritning Markplaneringsritning 2021-02-12
8795908_2_6.PDF (322,44 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-02-12
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-02-15
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-02-15
(PUL) Remiss Ut Remissbrev Stockholm Vatten och Avfall 2021-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Remiss till Trafikkontoret 2021-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Remiss till Stockholm Vatten och Avfall 2021-05-11
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2021-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökande med föreläggande om komplettering 2021-05-11
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2021-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av remissvar 2021-05-17
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-05-17
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar Stadsmätning 2021-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av remissvar 2021-05-26
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-05-26
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig, komplettering 2021-05-31
(PUL) Skrivelse In Foto Följebrev med fotografier 2021-06-02
(PUL) Bild In Foto Foto följebrev 2021-06-03
9048866_2_6.PDF (696,53 KB)
Ritning In Sektionsritning Marksektionsritning komplettering 2021-06-07
9048868_2_6.PDF (2,93 MB)
9048869_2_6.PDF (2,89 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st komplettering 2021-06-07
9048871_2_6.PDF (1,26 MB)
9048872_2_6.PDF (1,32 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar 2 st komplettering: planer, sektioner 2021-06-07
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-06-07
9048861_2_6.PDF (1,43 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2021-06-07
9048862_2_6.PDF (1,62 MB)
Ritning In Markritning Markplaneringsritning komplettering 2021-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökande gällande aktuellt förslag kan inte beviljas 2021-06-11
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-06-11
(PUL) Bild In Foto Foto 2021-06-14
(PUL) Skrivelse In Sökande väljer att revidera ansökan 2021-06-14
(PUL) Bild In Foto Foto 2021-06-14
(PUL) Bild In Foto Foto 2021-06-14
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökande med föreläggande om komplettering 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-06-16
9112913_2_6.PDF (2,88 MB)
9112914_2_6.PDF (2,85 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st komplettering 2021-07-02
9112916_2_6.PDF (1,26 MB)
9112917_2_6.PDF (1,32 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar 2 st komplettering: planer, sektioner 2021-07-02
9112909_2_6.PDF (843,78 KB)
9112910_2_6.PDF (843,93 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st komplettering 2021-07-02
9112912_2_6.PDF (678,72 KB)
Ritning In Sektionsritning Marksektionsritning komplettering 2021-07-02
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökande gällande aktuellt förslag kan inte beviljas 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-07-07
(PUL) Skrivelse Ut Svar på förfrågan om förlängd svarstid 2021-08-19
(PUL) Skrivelse In Antikvarisk konsekvensbeskrivning komplettering 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Antikvarisk konsekvensbeskrivning komplettering 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-09-16
9242764_2_6.PDF (1,11 MB)
9242765_2_6.PDF (1,09 MB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 2 st reviderade 2021-09-16
9242751_2_6.PDF (1,27 MB)
9242752_2_6.PDF (771,76 KB)
9242753_2_6.PDF (771,64 KB)
9242754_2_6.PDF (1,27 MB)
9242755_2_6.PDF (1,34 MB)
Ritning In Planritning Ritningar plan sektioner 5 st reviderade 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökande gällande aktuellt förslag kan inte beviljas 2021-09-21
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-09-21
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2021-09-23
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-09-27
(PUL) Skrivelse In Akustikrapport komplettering 2021-10-08
9312373_2_6.PDF (1,08 MB)
9312374_2_6.PDF (1,09 MB)
9312375_2_6.PDF (2,81 MB)
9312376_2_6.PDF (2,84 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st, reviderade 2021-10-13
9312364_2_6.PDF (1,27 MB)
9312365_2_6.PDF (1,33 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritning planer, sektioner, 2 st, reviderade 2021-10-13
9312358_2_6.PDF (786,67 KB)
9312359_2_6.PDF (786,40 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st, reviderade 2021-10-13
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökanden gällande aktuellt förslag kan inte beviljas 2021-10-21
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2021-10-29
9383078_2_6.PDF (1,28 MB)
9383079_2_6.PDF (1,36 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar planer, sektioner 2 st reviderade 2021-11-11
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Följebrev 2021-11-11
9383037_3_6.PDF (2,93 MB)
9383040_2_6.PDF (1,11 MB)
9383038_3_6.PDF (1,12 MB)
9383039_2_6.PDF (2,89 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 4 st reviderade 2021-11-11
9383064_2_6.PDF (797,84 KB)
9383065_2_6.PDF (797,83 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st reviderade 2021-11-11
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökanden med föreläggande om komplettering 2021-11-12
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-11-15
(PUL) Skrivelse Ut Återremiss till Trafikkontoret 2021-11-16
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2021-11-16
9395154_2_6.PDF (1,28 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritning, planer och sektion 2021-11-16
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av remissvar 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Mail till sökanden med tjänsteutlåtande och följebrev 2022-02-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-02-04
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-02-04
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av stadsbyggnadsnämndens beslut till sökanden 2022-02-25
9630622_1_6.PDF (990,47 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-02-17 § 23 2022-02-25
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 34 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av stadsbyggnadsnämndens beslut till sökanden 2022-04-06
9738008_1_9.PDF (364,52 KB)
9738009_1_9.PDF (1,52 MB)
9738010_1_9.PDF (1,71 MB)
9738011_1_9.PDF (771,67 KB)
9738012_1_9.PDF (9,11 MB)
9738013_1_9.PDF (3,02 MB)
9738014_1_9.PDF (1,21 MB)
9738015_1_9.PDF (2,98 MB)
9738016_1_9.PDF (1,20 MB)
9738017_1_9.PDF (890,86 KB)
9738018_1_9.PDF (890,84 KB)
9738019_1_9.PDF (1,37 MB)
9738020_1_9.PDF (1,46 MB)
9738021_1_9.PDF (1,38 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-03
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-03
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-03
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-03
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering Dnr: 2021-01935 2022-05-13
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-05-13
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-06-07
(PUL) Beslut Ut Beslut att avvisa överklagan 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-06-22
(PUL) Skrivelse In Följebrev, dagvattenhantering, brandskyddsbeskrivning, redogörelse fukt, dimensioneringskontroll, konstruktionsberäkning 2 st, kontrollplan, PM geoteknik 2022-07-01
9947469_2_6.PDF (2,68 MB)
Ritning In VS-ritning V53-01.pdf 2022-07-06
9947422_2_6.PDF (2,02 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionshandlingar Holmger 6.pdf 2022-07-06
9947477_2_6.PDF (3,15 MB)
Ritning In Ventilationsritning V57-01.pdf 2022-07-06
9947480_2_6.PDF (2,72 MB)
Ritning In VS-ritning V50-01.pdf 2022-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2022-07-08
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd Dnr: 2021-01935 2022-07-08
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2022-07-12
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2022-07-12
9961909_2_6.PDF (2,65 MB)
Ritning In Beräkning ENERGIBALANSRAPPORT BEN 3 HOLMGER 6 2022-07-05.pdf 2022-07-13
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan för rivning Inventering rivningsmassor Holmger 6.PDF 2022-07-13
(PUL) Protokoll In Holmger 6 Akustik.pdf 2022-07-13
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan Holmger 6.pdf 2022-07-13
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om startbesked Dnr: 2021-01935 2022-07-13
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-07-13
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-09-05
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende, Länsstyrelsens diarienummer 50053-2022 2022-09-14
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse Länsstyrelsen 2022-09-14
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-09-14
(PUL) Beslut In Beslut, 2022-09-20, Länsstyrelsen avvisar överklagandet, 403-50053-2022 2022-09-20
(PUL) Skrivelse In Brev ang byte av ägare till fastigheten 2022-09-20
(PUL) Skrivelse In Klagomål byggherre 2022-09-29
(PUL) Skrivelse Ut Förslag på tider till arbetsplatsbesök Dnr: 2021-01935 2023-02-09
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök del ett 2023-02-27
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök del ett Dnr: 2021-01935 2023-02-27
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök 2023-05-29
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från arbetsplatsbesök del två Dnr: 2021-01935 2023-05-29
(PUL) Skrivelse Ut Svar - önskar tid för slutsamråd 2023-10-10
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar