Ärende

Diarienr
2021-02765

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Nybyggnad av Flerbostadshus. Rivning av befintliga byggnader.

Ärendestart
2021-02-27

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Bifall/Avslag

Fastighetsbeteckning
Förarsätet 14

Adress
Sköldingevägen 21

Stadsdel
Örby

Handläggare
Tomas Murblad

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Remissvar med 2021-03-29
Skrivelse In Remissvar 2021-03-29
Skrivelse In Synpunkter från granne 2021-05-27
Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-06-16
Skrivelse In Mailväxling/remissvar explo ang. antalet parkeringsplatser 2021-08-11
Ritning In Situationsplan Situationsplan rivningar 2021-09-22
Ritning In Arkitektritning Dokumentering av byggnader som avses rivas 2021-09-22
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Vindrutan 11, 2021-11-21 2021-11-23
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Vindrutan 11 2021-11-23
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Förarsätet 15, 2021-11-23 2021-11-25
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Förarsätet 15, 2021-11-23 2021-11-25
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning, grannehörande, synpunkter 2021-12-06
Ritning In Planritning Planritningar 10 st komplettering 2022-01-31
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 4 st komplettering 2022-01-31
Ritning In Markritning Markplaneringsritning komplettering 2022-01-31
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 6 st komplettering 2022-01-31
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta komplettering 2022-01-31
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8828067_2_6.PDF (860,88 KB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2021-03-01
8828152_2_6.PDF (1,00 MB)
8828985_2_6.PDF (228,19 KB)
Bild In Bild Illustrationer 3 st 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Nybyggnadskarta Utlåtande 2021-03-01
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-03-01
(PUL) Skrivelse In Nybyggnadskarta Handlingsförteckning 2021-03-01
8828009_2_6.PDF (142,13 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-03-01
(PUL) Ansökan In Ansökan om rivningslov och bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-03-01
8828022_2_6.PDF (792,77 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 8 st. 2021-03-01
8828035_2_6.PDF (508,58 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 6 st. 2021-03-01
8828034_2_6.PDF (283,86 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 4 st. 2021-03-01
(PUL) Remiss Ut Förarsätet 14 kompletterande remiss med utlåtande 2021-03-16
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2021-03-16
(PUL) Remiss Ut Förarsätet 14 dnr 2021-02765 2021-03-16
(PUL) Remiss Ut Förarsätet 14 dnr 2021-02765-575 2021-03-16
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2021-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Förarsätet 14 dnr 2021-02765-575 2021-03-16
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2021-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Brev 2021-03-18
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-03-18
(PUL) Skrivelse In Mail från sökande 2021-03-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar med 2021-03-29
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-03-29
(PUL) Skrivelse Ut Förarsätet 14 2021-04-08
(PUL) Skrivelse Ut Brev från kontoret 2021-04-09
(PUL) Skrivelse In Mail från sökande 2021-04-09
(PUL) Skrivelse Ut Brev 2021-04-09
(PUL) Bild In Foto Fotografier 2021-05-17
(PUL) Bild In Bild Illustrationer 2 st, reviderade 2021-05-17
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2 st, PM, Underlag 2021-05-17
8999804_2_6.PDF (215,45 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2021-05-17
8999753_2_6.PDF (84,98 KB)
8999754_2_6.PDF (86,31 KB)
8999755_2_6.PDF (60,00 KB)
8999756_2_6.PDF (70,76 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 4 st, reviderade 2021-05-17
8999707_2_6.PDF (116,37 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsritning, reviderad 2021-05-17
8999687_2_6.PDF (2,88 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta, reviderad 2021-05-17
8999741_2_6.PDF (44,43 KB)
8999742_2_6.PDF (87,02 KB)
8999743_2_6.PDF (98,28 KB)
8999744_2_6.PDF (43,93 KB)
8999745_2_6.PDF (121,72 KB)
8999746_2_6.PDF (152,80 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 6 st, reviderade 2021-05-17
8999722_2_6.PDF (75,13 KB)
8999723_2_6.PDF (78,10 KB)
8999724_2_6.PDF (107,47 KB)
8999725_2_6.PDF (150,07 KB)
8999726_2_6.PDF (104,01 KB)
8999727_2_6.PDF (148,79 KB)
8999728_2_6.PDF (95,91 KB)
8999729_2_6.PDF (135,34 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 8 st, reviderade 2021-05-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkter från granne 2021-05-27
(PUL) Remiss Ut REMISS med bilagor till Exploateringskontoret 2021-06-02
(PUL) Remiss Ut Återremiss med bilagor till trafikkontoret 2021-06-02
(PUL) Remiss Ut Remissbrev Exploateringskontoret 2021-06-02
(PUL) Skrivelse Ut Information om handläggningen och föreläggande om komplettering till ingivare 2021-06-02
(PUL) Remiss SBK ÅterremissTrafikkontoret 2021-06-02
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2021-06-03
(PUL) Bild In Bild Illustrationer, 5 st 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Ut bedömning och remissvar till ingivare 2021-06-18
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Stämmer ej med byggrätt. Stadsmätning 2021-06-18
(PUL) Skrivelse Ut Mailväxling ang. ev. revidering av förslaget. 2021-07-05
9135647_2_6.PDF (45,76 KB)
9135648_2_6.PDF (144,39 KB)
9135649_2_6.PDF (120,30 KB)
9135650_2_6.PDF (45,68 KB)
9135651_2_6.PDF (97,90 KB)
9135652_2_6.PDF (88,24 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 6 st komplettering 2021-07-16
9135643_2_6.PDF (86,16 KB)
9135644_2_6.PDF (72,67 KB)
9135645_2_6.PDF (59,42 KB)
9135646_2_6.PDF (87,99 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 4 st komplettering 2021-07-16
(PUL) Bild In Bild Illustrationer 2 st komplettering 2021-07-16
(PUL) Bild In Foto Fotobilaga komplettering 2021-07-16
9135625_2_6.PDF (2,88 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta komplettering 2021-07-16
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, Ändrings PM, Plantolkning, Följebrev komplettering 2021-07-16
9135631_2_6.PDF (44,34 KB)
9135632_2_6.PDF (124,03 KB)
9135633_2_6.PDF (86,02 KB)
9135634_2_6.PDF (149,65 KB)
9135635_2_6.PDF (104,93 KB)
9135636_2_6.PDF (149,20 KB)
9135637_2_6.PDF (106,85 KB)
9135638_2_6.PDF (77,28 KB)
9135639_2_6.PDF (74,54 KB)
9135640_2_6.PDF (46,35 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 10 st komplettering 2021-07-16
9135626_2_6.PDF (109,61 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan komplettering 2021-07-16
(PUL) Skrivelse In Mailväxling/remissvar explo ang. antalet parkeringsplatser 2021-08-11
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning till ingivare 2021-08-19
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Reviderat förslag kan ej beviljas 2021-08-19
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-09-10
9231391_2_6.PDF (96,36 KB)
9231392_2_6.PDF (62,79 KB)
9231393_2_6.PDF (142,03 KB)
9231394_2_6.PDF (102,95 KB)
9231395_2_6.PDF (149,81 KB)
9231396_2_6.PDF (106,65 KB)
9231397_2_6.PDF (77,98 KB)
9231398_2_6.PDF (75,02 KB)
9231399_2_6.PDF (45,83 KB)
9231400_2_6.PDF (43,89 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 10 st komplettering 2021-09-13
9231401_2_6.PDF (82,95 KB)
9231402_2_6.PDF (70,65 KB)
9231403_2_6.PDF (59,10 KB)
9231404_2_6.PDF (84,58 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 4 st komplettering 2021-09-13
9231405_2_6.PDF (45,79 KB)
9231406_2_6.PDF (134,41 KB)
9231407_2_6.PDF (109,66 KB)
9231408_2_6.PDF (44,36 KB)
9231409_2_6.PDF (97,50 KB)
9231410_2_6.PDF (88,69 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 6 st komplettering 2021-09-13
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, Reviderings PM, Följebrev komplettering 2021-09-13
9231389_2_6.PDF (2,88 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta komplettering 2021-09-13
9231390_2_6.PDF (108,85 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan komplettering 2021-09-13
9244001_2_6.PDF (213,12 KB)
Ritning In Arkitektritning Material- och kulörbeskrivning 2021-09-16
9244010_2_6.PDF (498,41 KB)
Ritning In Arkitektritning Utvändig fasadprincip och detaljer. Illustration 2021-09-16
9259407_2_6.PDF (1,08 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan rivningar 2021-09-22
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2021-09-22
9259405_2_6.PDF (4,02 MB)
Ritning In Arkitektritning Dokumentering av byggnader som avses rivas 2021-09-22
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar stadsmätning 2021-09-24
(PUL) Skrivelse Ut Återkopplingn efter telefonssamtal samt begäran om komplettering 2021-10-14
(PUL) Skrivelse Ut Synpunkter kompletteringar 2021-10-26
9346237_2_6.PDF (177,59 KB)
Ritning In Arkitektritning Principritning stödmur, komplettering 2021-10-27
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Utlåtande tillgänglighet, komplettering 2021-10-27
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Följebrev 2021-10-27
9346235_2_6.PDF (110,40 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritning elevation, insynsskydd, komplettering 2021-10-27
9346232_2_6.PDF (3,02 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta komplettering 2021-10-27
(PUL) Skrivelse Ut Frågor kring beräkning av byggnadshöjd och tillgänglighet 2021-11-11
9391215_2_6.PDF (241,89 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner, komplettering 2021-11-15
9391213_2_6.PDF (851,34 KB)
Ritning In Planritning Ritning planer, komplettering 2021-11-15
9391219_2_6.PDF (1,05 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritning illustrationer, komplettering 2021-11-15
(PUL) Skrivelse In Följebrev, komplettering 2021-11-15
(PUL) Bild In Arkitektritning Foton, komplettering 2021-11-15
9391209_2_6.PDF (106,86 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan, komplettering 2021-11-15
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, komplettering 2021-11-15
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2021-11-15
9391218_2_6.PDF (502,42 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader, komplettering 2021-11-15
(PUL) Skrivelse In Ändrings PM, komplettering 2021-11-15
9391199_2_6.PDF (2,98 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta, komplettering 2021-11-15
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2021-11-16
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar stadsmätning 2021-11-17
(PUL) Skrivelse Ut Utskick av riningsunderlag 2021-11-18
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Vindrutan 11 2021-11-23
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Vindrutan 11, 2021-11-21 2021-11-23
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Förarsätet 12, 2021-11-22 2021-11-25
(PUL) Skrivelse Ut Information om att granskning pågår samt grannehörande 2021-11-25
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Förarsätet 15, 2021-11-23 2021-11-25
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Förarsätet 15, 2021-11-23 2021-11-25
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning, förslaget kan ej tillstyrkas 2021-12-06
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning, grannehörande, synpunkter 2021-12-06
9560198_3_6.PDF (524,61 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 6 st komplettering 2022-01-31
9560196_3_6.PDF (241,91 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 4 st komplettering 2022-01-31
(PUL) Bild In Bild Illustrationer 2 st komplettering 2022-01-31
(PUL) Bild In Fotomontage Fotomontage komplettering 2022-01-31
9560195_3_6.PDF (865,71 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 10 st komplettering 2022-01-31
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, Ändrings PM, Följebrev komplettering 2022-01-31
9560188_2_6.PDF (2,86 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta komplettering 2022-01-31
9560189_2_6.PDF (107,60 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsritning komplettering 2022-01-31
(PUL) Skrivelse In Illustration_vy mot gatan 2022-02-08
(PUL) Skrivelse In Illustration_vy mot gården 2022-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev och kommunikation av tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
9727849_1_6.PDF (2,13 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 70 2022-04-04
9747101_2_7.PDF (766,98 KB)
9747102_2_7.PDF (9,48 MB)
9747103_2_7.PDF (953,58 KB)
9747104_2_7.PDF (875,02 KB)
9747105_2_7.PDF (866,36 KB)
9747106_2_7.PDF (1,21 MB)
9747107_2_7.PDF (698,64 KB)
9867097_2_7.PDF (1,34 MB)
9867099_2_7.PDF (1,24 MB)
9870324_2_7.PDF (2,86 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-11
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-06-07
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-06-07
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Förarsätet 14 - rivning av byggnader 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-01-02
(PUL) Skrivelse Ut Information om synpunkter till ingivare 2023-01-09
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2023-03-13
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför startbesked 2023-03-14
(PUL) Skrivelse In Meddelande om ny kontaktperson samt frågor om begärda kompletteringar 2023-03-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-04-18
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2023-04-24
(PUL) Skrivelse Ut Påminnelse om komplettering 2023-04-25
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar