Ärende

Diarienr
2021-03503

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Paradiset 23 m.fl.

Ärendestart
2021-03-12

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Paradiset 27

Adress
Nordenflychtsvägen 72

Stadsdel
Stadshagen

Handläggare
Marzieh Chalant

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Startpromemorior för Paradiset 23 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Upprätta underlag för betydande miljöpåverkan 2021-04-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-04-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-04-29
(PUL) Skrivelse In Remiss 2021-05-18
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2021-11-02
9643795_10_6.PDF (4,94 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Startpromemorior för Paradiset 23 2022-03-17
9727749_1_6.PDF (1,14 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 17 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kungsholmens Stadsdelsnämnd 2022-06-08
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar