Ärende

Diarienr
2021-03503

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Paradiset 23 m.fl.

Ärendestart
2021-03-12

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-09-28
Redovisning efter samråd och ställningstagande inför granskning Bifall

Fastighetsbeteckning
Paradiset 27

Adress
Nordenflychtsvägen 72

Stadsdel
Stadshagen

Handläggare
Andrew Blank

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Startpromemorior för Paradiset 23 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Upprätta underlag för betydande miljöpåverkan 2021-04-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-04-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-04-29
(PUL) Skrivelse In Remiss 2021-05-18
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2021-11-02
9643795_11_6.PDF (4,94 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Startpromemorior för Paradiset 23 2022-03-17
9727749_1_6.PDF (1,14 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 17 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kungsholmens Stadsdelsnämnd 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Sbk Fastighetsförteckning, S-Dp 2023-01-08
(PUL) Skrivelse Sbk Etiketter, S-Dp 2023-01-08
10359940_2_6.PDF (7,68 MB)
Skrivelse In Miljöteknisk markundersökning, Paradiset 23 och 27 2023-01-31
10359910_2_6.PDF (9,94 MB)
Skrivelse In Orienterande undersökning av markföroreningar, Paradiset 23 och 27 2023-01-31
10359854_2_6.PDF (4,31 MB)
Skrivelse In PM Kulturmiljö, Paradiset 27 2023-01-31
10360008_2_6.PDF (14,31 MB)
Skrivelse In Luftkvalitetsutredning, Paradiset 23 och 27 2023-01-31
10359989_2_6.PDF (64,41 MB)
Skrivelse In Riskanalys Paradiset 23 och 27 inkl bilagor 2023-01-31
10359960_2_6.PDF (391,01 KB)
Skrivelse In Miljörapport Paradiset 23 och 27 2023-01-31
10359564_2_6.PDF (16,12 MB)
Skrivelse In Dagvattenutredning 2023-01-31
10359456_2_6.PDF (2,16 MB)
Skrivelse In Trafikbullerutredning för Paradiset 23 och 27 2023-01-31
10359619_2_6.PDF (2,55 MB)
Skrivelse In Trafik- och mobilitetsutredning Paradiset 23 och 27 2023-01-31
10359845_2_6.PDF (10,94 MB)
Skrivelse In PM Kulturmiljö, Paradiset 26 2023-01-31
10359842_2_6.PDF (879,81 KB)
Skrivelse In Konstruktionsförutsättningar 2023-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Annonsbeställning mitti 2023-02-02
10360101_2_6.PDF (6,41 MB)
Karta Ut Plankarta Plankarta samråd 2023-02-02
10089807_13_6.PDF (10,84 MB)
Utlåtande SBN Planbeskrivning, Samråd 2023-02-02
10369938_3_6.PDF (1,44 MB)
Skrivelse Ut Samrådsbrev 2023-02-03
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, samråd 2023-02-07
(PUL) Skrivelse In Annonsbeställning, samråd, inköp 2023-02-08
(PUL) Skrivelse In Begäran om anstånd till den 24/3 2023-02-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-02-09
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-02-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Ellevio AB 2023-02-21
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-02-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar LFV 2023-02-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-02-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsdelsförvaltning Kungsholmen 2023-02-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar Lantmäterimyndigheten 2023-03-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar PostNord 2023-03-03
(PUL) Bild In Bild Annonsklipp, samråd, mitti 2023-03-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikverket 2023-03-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2023-03-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2023-03-09
(PUL) Skrivelse In Remissvar Skönhetsrådet 2023-03-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2023-03-15
(PUL) Skrivelse In Remissvar SVOA 2023-03-15
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-03-16
(PUL) Skrivelse In Remissvar Miljöförvaltningen 2023-03-20
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-03-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2023-03-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Exploateringskontoret 2023-03-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar (VA) SVOA 2023-03-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2023-03-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm exergi 2023-03-24
(PUL) Skrivelse In Remissvar Länsstyrelsen 2023-04-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms brandförsvar 2023-04-26
(PUL) Skrivelse In Remiss brandförsvaret 2023-04-26
(PUL) Utlåtande SBN Samrådsredogörelse, med namn 2023-09-21
(PUL) Skrivelse Ut E-utskick, samråd 2023-09-21
10667685_21_6.PDF (5,16 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, efter samråd 2023-09-21
10505280_37_6.PDF (230,79 KB)
Utlåtande SBN Samrådsredogörelse GDPR 2023-09-21
10841510_1_6.PDF (101,38 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2023-09-28 § 19 2023-10-09
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar