Ärende

Diarienr
2021-03621

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad av enbostadshus

Ärendestart
2021-03-15

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-09
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Gamla Vägen 5

Adress
Klövervägen 17

Stadsdel
Äppelviken

Handläggare
Nathalie Jonsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-03-16
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 7 st reviderade 2022-01-14
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner 3 st reviderade 2022-01-14
Ritning In Planritning Ritningar plan reviderade 6 st reviderade 2022-01-14
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-10

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8861582_2_6.PDF (561,84 KB)
8861583_2_6.PDF (867,44 KB)
8861584_2_6.PDF (868,42 KB)
8861585_2_6.PDF (871,90 KB)
8861586_2_6.PDF (459,90 KB)
8861587_2_6.PDF (575,16 KB)
8861588_2_6.PDF (900,65 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 7 st 2021-03-16
8861548_2_6.PDF (509,63 KB)
8861549_2_6.PDF (613,36 KB)
8861550_2_6.PDF (683,01 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar, 3 st 2021-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-03-16
(PUL) Bild In Bild Bilder 2021-03-16
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-03-16
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-03-16
8861507_2_6.PDF (494,11 KB)
8861508_2_6.PDF (612,93 KB)
8861509_2_6.PDF (599,66 KB)
8861510_2_6.PDF (797,84 KB)
8861511_2_6.PDF (529,92 KB)
8861512_2_6.PDF (592,60 KB)
Ritning In Planritning Planritningar, 6 st 2021-03-16
8861480_2_6.PDF (49,25 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Aktuellt förslag kan ej beviljas, svarstid tom 2021-10-22 2021-09-15
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-09-15
9521430_2_6.PDF (726,05 KB)
9521431_2_6.PDF (980,51 KB)
9521432_2_6.PDF (1,07 MB)
9521433_2_6.PDF (587,55 KB)
9521434_2_6.PDF (818,90 KB)
9521435_2_6.PDF (895,99 KB)
9521436_2_6.PDF (905,59 KB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 7 st reviderade 2022-01-14
9521455_2_6.PDF (619,18 KB)
9521456_2_6.PDF (686,52 KB)
9521457_2_6.PDF (613,67 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner 3 st reviderade 2022-01-14
9521398_2_6.PDF (645,52 KB)
9521399_2_6.PDF (524,96 KB)
9521400_2_6.PDF (704,69 KB)
9521401_2_6.PDF (803,99 KB)
9521402_2_6.PDF (533,86 KB)
9521403_2_6.PDF (613,47 KB)
Ritning In Planritning Ritningar plan reviderade 6 st reviderade 2022-01-14
9521359_2_6.PDF (441,35 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2022-01-14
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande för yttrande via epost 2022-03-10
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-10
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-10
9727795_1_6.PDF (1,15 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 46 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag för kännedom via epost 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Gamla Vägen 2, 2022-04-08 2022-04-12
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Gamla Vägen 6, 2022-04-21 2022-04-25
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Gamla Vägen 2, 2022-04-25 2022-04-28
(PUL) Skrivelse Ut Synpunkter från berörda grannar för kännedom via epost 2022-04-29
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande för yttrande via epost 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-05-23
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-06-01 2022-06-01
(PUL) Skrivelse In Yttrande från sökanden 2022-06-01
(PUL) Skrivelse Ut Synpunkter från berörda grannar för kännedom via epost 2022-06-09
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-06-08 2022-06-09
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande, komplettering 2022-06-09
9914680_1_6.PDF (1,19 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-06-09 § 62 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag för kännedom via epost 2022-06-23
(PUL) Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-06-09 (grannehörande/yttrande) 2022-06-29
9929193_2_7.PDF (614,14 KB)
9929194_2_7.PDF (831,39 KB)
9929195_2_7.PDF (710,83 KB)
9929196_2_7.PDF (890,57 KB)
9929197_2_7.PDF (989,86 KB)
9929198_2_7.PDF (719,73 KB)
9929199_2_7.PDF (799,34 KB)
9929200_2_7.PDF (911,92 KB)
9929201_2_7.PDF (1,14 MB)
9929202_2_7.PDF (1,25 MB)
9929203_2_7.PDF (773,41 KB)
9929204_2_7.PDF (0,98 MB)
9929205_2_7.PDF (1,06 MB)
9929206_2_7.PDF (1,07 MB)
9929207_2_7.PDF (805,05 KB)
9929208_2_7.PDF (872,39 KB)
9929209_2_7.PDF (799,54 KB)
9929210_2_7.PDF (721,77 KB)
9929211_2_7.PDF (749,11 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-06-09 2022-06-29
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto - Påminnelse 2022-09-15
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar