Ärende

Diarienr
2021-03674

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Rivning och nybyggnad av flerfamiljshus

Ärendestart
2021-03-15

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-09-01
Beslut Upphävt
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Basen 12

Adress
Ugglemossvägen 19

Stadsdel
Mälarhöjden

Handläggare
Sandra Wennerberg

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Reviderad material och kulör inkomna 2022-02-07 2022-02-08
Skrivelse In Reviderade handlingar inkomna 2022-02-04 2022-02-08
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8862662_2_6.PDF (22,19 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning: plan, sektion 2021-03-16
8862635_2_6.PDF (40,20 KB)
8862636_2_6.PDF (42,56 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st 2021-03-16
8862633_2_6.PDF (58,20 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan 2021-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-03-16
8862683_2_6.PDF (27,01 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning: planer, sektion, fasader 2021-03-16
8862664_2_6.PDF (29,22 KB)
8862665_2_6.PDF (27,36 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st 2021-03-16
(PUL) Skrivelse In Tillgänglighetsutlåtande 2021-03-16
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-03-16
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygg och marklov 2021-03-16
8862627_2_6.PDF (70,39 KB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2021-03-16
(PUL) Skrivelse In Material och kulörbeskrivning 2021-03-16
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning 2021-03-16
(PUL) Skrivelse Ut Information Stadsmätning 2021-03-24
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2021-03-24
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar stadsmätning 2021-03-25
(PUL) Skrivelse Ut kontorets ställningstagande 2021-03-26
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-03-26
(PUL) Skrivelse Ut Remissbrev Trafikkontoret 2021-03-30
(PUL) Skrivelse Ut Remissbrev Svoa 2021-03-30
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2021-03-30
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2021-03-30
(PUL) Skrivelse Ut Loftgång upptar BYA, åtgärd överskrider BYA om 120, sökande behöver svara på hur de vill gå vidare senast 15/4 2021-04-08
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande - Dnr. 2021-03674 2021-04-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-04-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-04-13
(PUL) Skrivelse Ut Nytt datum för revidering av Basen 12 2021-05-25 2021-04-27
(PUL) Skrivelse In Önskar revidera ansökan 2021-04-27
(PUL) Skrivelse Ut Har för avsikt att revidera innan den 25/5 2021-05-06
(PUL) Skrivelse Ut Sv: ang. beräkningsgrunderna BYA samt datum för Nämnd 16/6 2021-05-06
(PUL) Skrivelse In Sökande motsätter sig att loftgångar ska beräknas som BYA 2021-05-06
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning gällande reviderad utformning 2021-05-21
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-05-21
(PUL) Skrivelse In Revidering 2021-05-21
(PUL) Skrivelse In Frågor och synpunkter på kontorets bedömning 2021-06-02
(PUL) Skrivelse In Förtydligande marknivå/källare Basen 12 2021-06-02
(PUL) Skrivelse Ut Basen 12 2021-03674 2021-06-10
(PUL) Skrivelse In Sökande vill ha svar på frågor samt efter det revidera 2021-06-11
(PUL) Skrivelse In Synpunkter från sökande gällande tr utformning i området 2021-06-22
(PUL) Skrivelse Ut SV: Basen 12 2021-03674 2021-06-24
9160035_2_6.PDF (22,67 KB)
9160036_2_6.PDF (24,34 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 2 st Komplettering 2021-08-10
(PUL) Skrivelse In Sektionsritning Ritningsförteckning, följebrev 2 st, Material och kulör beskrivning Komplettering 2021-08-10
9160033_2_6.PDF (28,72 KB)
9160034_2_6.PDF (29,93 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st Komplettering 2021-08-10
9160027_2_6.PDF (60,93 KB)
9160028_2_6.PDF (40,53 KB)
9160029_2_6.PDF (24,13 KB)
9160030_2_6.PDF (44,62 KB)
Ritning In Planritning Markplaneringsplan, Planritningar 3 st Komplettering 2021-08-10
9160031_2_6.PDF (70,34 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan Komplettering 2021-08-10
(PUL) Skrivelse In Revidering Basen 12 påminnelse från sökande 2021-09-17
(PUL) Skrivelse Ut kontorets ställningstagande besvaras senast 29/10 2021-09-22
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-09-22
(PUL) Skrivelse In Kommentarer och frågor från sökande efter skrivelse efter revidering. Sökande har för avsikt att åter revidera ansökan. 2021-09-23
(PUL) Skrivelse Ut Utebliven revidering 2021-12-17
(PUL) Skrivelse Ut Brev gällande utebliven revidering samt kommunikation från sökande 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In revidering 2021-12-20
(PUL) Skrivelse Ut information om revidering till Stadsmätningen 2022-01-07
(PUL) Skrivelse Ut Re: Material och kulör redovisning i ärende 2021-03674, Basen 12 2022-01-07
(PUL) Skrivelse Ut Skrivfel i Material och kulör redovisning 2022-01-07
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning efter revidering av ansökan 2022-01-07
(PUL) Skrivelse Ut KA i bygglovsärende? 2022-01-10
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar stadsmätning efter revidering 2022-01-10
(PUL) Skrivelse In KA 2022-01-12
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut Ny remiss TK besvaras senast 27/2 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning besvaras senast 27/1 revideras senast 9/2 2022-01-20
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2022-01-20
(PUL) Skrivelse In Revidering gällande källarkaraktär 2022-01-21
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-01-26
(PUL) Skrivelse Ut Tillgänglighetsutlåtande senast 22.2 2022-02-01
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling och begäran om komplettering senast 24.2 2022-02-03
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning av nytt fönsterutförande i källarkaraktär 2022-02-04
(PUL) Skrivelse In Basen 12, bygglovrev - PRINT.pdf 2022-02-04
(PUL) Skrivelse In Ritningsförteckning bygglov Basen 12, Sth.pdf 2022-02-04
(PUL) Skrivelse In Reviderade mått WC samt övriga ritningar 2022-02-04
(PUL) Skrivelse Ut Troligtvis fel kulör angivelser i ärende 2021-03674 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Uppdaterat Tillgänglighetsutlåtande 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Reviderad material och kulör inkomna 2022-02-07 2022-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Information om Nämnd 24.3 samt att ärendet kommer att få ny handläggare som tar hand om hantering efter g-kännande samt nämndbeslut 2022-02-08
(PUL) Skrivelse In Reviderade handlingar inkomna 2022-02-04 2022-02-08
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-14
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14
9727848_1_6.PDF (1,16 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 69 2022-04-04
9746123_2_7.PDF (321,16 KB)
9746124_2_7.PDF (347,91 KB)
9746125_2_7.PDF (1,34 MB)
9746126_2_7.PDF (301,46 KB)
9746127_2_7.PDF (302,01 KB)
9746128_2_7.PDF (317,77 KB)
9746129_2_7.PDF (1,36 MB)
9746130_2_7.PDF (317,29 KB)
9746131_2_7.PDF (311,46 KB)
9746132_2_7.PDF (338,35 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-08
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag MAKULERAD Underlag för faktura 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 dnr 2021-03674 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov – Basen 12 – Rivning och nybyggnad av flerfamiljshus 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-04
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd, mail 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Rivningsplan, komplettering 2022-05-31
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, komplettering 2022-05-31
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan för rivning Kontrollplan, komplettering 2022-05-31
(PUL) Skrivelse In Rivningsplan justerad 2022-06-01
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-06-01
(PUL) Skrivelse In Önskan om underrättelse 2022-06-01
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-06-02
(PUL) Besvär In Överklagan 2022-06-03
(PUL) Besvär In Överklagan 2022-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-06-07
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2022-06-09
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-06-14
(PUL) Skrivelse In Ny fakturaadress 2022-06-14
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende, ange 32928-2022 vid kontakt med oss för snabbare hantering 2022-06-15
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-06-15
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom: överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-06-15
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom: överlämnat överklagande, 2021-03674, Basen 12 2022-06-15
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-06-15
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 32917-2022 2022-06-15
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende, ange 32819-2022 vid kontakt med oss för snabbare hantering 2022-06-15
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-06-15
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom: överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-06-15
(PUL) Skrivelse Ut Att: Hans Hultan. För kännedom: överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-06-15
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-06-15
(PUL) Besvär In Komplettering av överklagan 2022-06-16
(PUL) Beslut In Beslut, 2022-06-21, Länsstyrelsen avvisar överklagande vad gäller beslutet om rivningslov, avslår yrkande om inhibition vad gäller beslutet om bygglov, Länsstyrelsen beviljar anstånd med att utveckla talan till den 8 augusti 2022, 403-32819-2022 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom: komplettering i överklagan överlämnat till Länsstyrelsen 2022-06-28
(PUL) Skrivelse In Autosvar: Mottaget mail Länsstyrelsen i Stockholms län 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Komplettering av överklagan i redan överlämnat ärende med diarienummer 32928-2022 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om startbesked- samt protokoll från tekniskt samråd etapp 1, mail 2022-07-12
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan etapp 1 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd etapp 1 2022-07-12
(PUL) Beslut In Beslut 2022-09-01, Länsstyrelsen upphäver stadsbyggnadsnämnden i Stockholm kommuns beslut och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning i enlighet med beslutet, ärendenummer 403-32819-2022 2022-09-01
(PUL) Skrivelse In Mailkonversation, inga överklaganden 2022-09-19
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar