Ärende

Diarienr
2021-05917

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Installation av hissar

Ärendestart
2021-04-26

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-02-17
Startbesked Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Fänriken 9, Fänriken 10, Fänriken 11

Adress
Breitenfeldsgatan 4, Breitenfeldsgatan 6, Breitenfeldsgatan 8

Stadsdel
Östermalm

Handläggare
Lorentz Brännström

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Antikvarisk konsekvensbeskrivning 2021-04-27
Skrivelse In Remissvar 2021-07-15
Utlåtande SBN Reviderat tjänsteutlåtande startbesked 2022-03-18

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Antikvarisk konsekvensbeskrivning 2021-04-27
8958253_2_6.PDF (2,39 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2021-04-27
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-04-27
(PUL) Skrivelse In Beskrivning 2021-04-27
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning 2021-04-27
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-04-27
8958235_2_6.PDF (547,76 KB)
8958236_2_6.PDF (547,44 KB)
Ritning In Planritning Planritningar, 2 st 2021-04-27
8958222_2_6.PDF (872,96 KB)
Ritning In Planritning Planritning, orienteringsvy 2021-04-27
(PUL) Skrivelse In SPF-HF Rapport, Följebrev 2021-04-29
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2021-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering fortsatt hantering av ärendet till kontaktperson 2021-05-19
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-05-19
(PUL) Skrivelse Ut Meddelande om förlängd handläggningstid 2021-05-19
9085388_1_6.PDF (508,96 KB)
9085389_2_6.PDF (947,52 KB)
9085390_2_6.PDF (1,07 MB)
Ritning In Planritning Relationsritningar plan, 2 st 2021-06-21
9087894_2_6.PDF (1,32 MB)
9087895_2_6.PDF (1,29 MB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st komplettering 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-06-22
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-07-15
(PUL) Skrivelse In Skrivelse med bilagor 2021-08-09
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-08-16
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning att startbesked inte kan beviljas 2021-08-25
(PUL) Skrivelse In Svar på kontoretsbedömning 2021-09-06
(PUL) Skrivelse Ut Information om omfördelning 2021-09-07
(PUL) Skrivelse Ut E-post till sökande angående ny inspektör och att vi mottagit skrivelsen som inkommit om nämndshantering 2021-09-21
(PUL) Bild In Foto Fotografi komplettering 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Beskrivning, Följebrev komplettering 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Kommentarer på remissvar 2021-12-21
(PUL) Skrivelse In Svar angående kompletteringar av ärende, inkom via e-post 2022-02-23
(PUL) Skrivelse In Angående alternativ lösning med stoltrapphiss, svar inkom via e-post 2022-02-23
(PUL) Skrivelse In Komplettering med hisskorgens mått Fänriken 10, 11 och fotografier på trapphusentré, inkom via e-post 2022-02-24
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande för synpunkter, kommunicerat via e-post 2022-03-10
(PUL) Skrivelse In Re: Fänriken 9, 10 och 11, dnr 2021-05917, mailfråga 2022-03-14
(PUL) Skrivelse Ut Svar till sökande mailkorr. 2022-03-14
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande startbesked 2022-03-14
(PUL) Skrivelse In Yttrande tjänsteutlåtande 2022-03-18
(PUL) Utlåtande SBN Reviderat tjänsteutlåtande startbesked 2022-03-18
(PUL) Skrivelse Ut Reviderat tjänsteutlåtande, dnr 2021-05917, utskickat till sökande 2022-03-22
9727827_1_6.PDF (1,43 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 58 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering 2022-04-06
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan komplettering 2022-04-11
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fänriken 10, 2022-04-13 2022-04-13
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fänriken 9, 2022-04-13 2022-04-13
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fänriken 5, 2022-04-12 2022-04-21
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fänriken 5, 2022-04-18 2022-04-21
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fänriken 5, 2022-04-13 2022-04-21
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Ryttaren 11, 2022-04-20 2022-04-25
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fänriken 2, 2022-04-24 2022-04-26
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fänriken 4, 2022-04-25 2022-04-27
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande startbesked och följebrev för yttrande, utskickat via e-post 2022-05-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-05-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande startbesked 2022-05-09
(PUL) Skrivelse In Yttrande tjänsteutlåtande 2022-05-10
9842269_1_6.PDF (1,58 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-05-12 § 56 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag från nämnden 2022-05-30
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-06-08
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-06-09
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-06-09
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-06-10
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-06-13
(PUL) Skrivelse Ut Expediering av nämndbeslut 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, beslut är överklagat 2022-06-23
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen diarienummer 35831-2022 2022-06-23
(PUL) Skrivelse In Mottagninsgbekräftelse 2022-06-23
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning avseende debiteirng av nämndbeslut 2022-06-23
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-06-23
(PUL) Skrivelse Ut Epost ut, begäran om handlingar inför startbesked 2022-07-05
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2022-10-05
(PUL) Beslut In Beslut 2022-10-07, Länsstyrelsen avvisar överklagandena, Dnr 403-35831-2022 2022-10-10
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2022-10-28
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2022-12-05
10381544_2_6.PDF (3,83 MB)
10381545_2_6.PDF (3,73 MB)
10381546_2_6.PDF (3,83 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 9st komplettering 2023-02-09
(PUL) Skrivelse In Produktblad, Handlingsförteckning, Utlåtande brandskydd, Följebrev komplettering 2023-02-09
(PUL) Skrivelse Ut Epost ut, beslut om startbesked 2023-02-17
(PUL) Skrivelse In Reviderad kontrollplan, följebrev 2023-02-17
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-02-17
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2023-03-17
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar