Ärende

Diarienr
2021-06532

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändring av gårdshus till lägenheter

Ärendestart
2021-05-05

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-09-20
Startbesked Bifall

Fastighetsbeteckning
Morellträdet 12

Adress
Hantverkargatan 44A

Stadsdel
Kungsholmen

Handläggare
Emil Hammar

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Arkitektritning Ritningar plan fasad sektion reviderade 2 st 2022-03-10
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2022-03-10
Utlåtande SBN Rev. tjänsteutlåtande 2022-03-10

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
8982141_2_6.PDF (711,95 KB)
Ritning In Planritning Ritning plan och sektion 2021-05-06
8982149_2_6.PDF (435,16 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2021-05-06
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-05-06
8982128_2_6.PDF (991,57 KB)
Ritning In Planritning Ritning plan och fasad 2021-05-06
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-05-06
(PUL) Skrivelse In Beskrivning till bygglovsansökan 2021-05-06
8982121_2_6.PDF (834,61 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-05-06
(PUL) Skrivelse In Fråga om ärendestatus 2021-11-04
(PUL) Skrivelse In Epost från sökande - Redogörelse av befintlig lokals användning 2021-12-13
(PUL) Skrivelse Ut Epostkorrspondens gällande bedömning avseensde planstridigt utgångsläge 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Epost från sökande - Önskar att få ärendet prövat i nämnden 2022-02-06
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Kommunicering av tolknig av planbestämmelser i tilläggsplan 2022-02-06
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
9669133_2_6.PDF (973,33 KB)
9669134_2_6.PDF (688,80 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar plan fasad sektion reviderade 2 st 2022-03-10
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Reviderat tjänsteutlåtande 2022-03-10
9669114_2_6.PDF (834,18 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2022-03-10
(PUL) Utlåtande SBN Rev. tjänsteutlåtande 2022-03-10
(PUL) Skrivelse In Ritningsförteckning reviderad, följebrev 2022-03-10
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sekretariatet - Kommunicering av sent inkommet yttrande samt kontorets bemötande 2022-03-15
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning - Bemötande av yttrande 2022-03-15
(PUL) Skrivelse In Yttrande från sökande 2022-03-15
9727796_1_6.PDF (1,61 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 47 2022-04-04
9739203_1_9.PDF (927,25 KB)
9739204_1_9.PDF (1,04 MB)
9739205_1_9.PDF (781,87 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24, dnr 2021-06532 2022-05-04
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-04
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om nämndbeslut om bygglov - Morellträdet 12 - ändrad användning till bostäder 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut 2021-06532 Begäran om komplettering inför startbesked 2022-05-06
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför startbesked 2022-05-06
(PUL) Skrivelse In Mycket viktig information till er som leverantör - Adressändring 2022-08-30
10053446_2_6.PDF (11,72 MB)
Ritning In Arkitektritning Brandskisser 3 st 2022-09-13
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-09-13
(PUL) Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning, miljöfarligt avfall, följebrev 2022-09-13
(PUL) Skrivelse In Inventering av ljudisolering, följebrev 2022-09-23
10079570_2_6.PDF (2,84 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar plan fasader sektioner reviderade 3 st 2022-09-23
(PUL) Skrivelse Ut 2021-06532 - Beslut om startbesked med fastställd kontrollplan 2022-09-26
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-09-26
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar