Ärende

Diarienr
2021-07334

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad av lager/kontor/industribyggnad

Ärendestart
2021-05-20

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Vindkraften 3

Adress
Vindkraftsvägen 8

Stadsdel
Skrubba

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9017711_2_6.PDF (960,68 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner 2021-05-24
9017710_2_6.PDF (1,83 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader, 2 st 2021-05-24
(PUL) Skrivelse In Bild Följebrev 2021-05-24
(PUL) Bild In Bild Illustrationer, 2 st 2021-05-24
9017682_2_6.PDF (299,97 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-05-24
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-05-24
9017709_2_6.PDF (3,69 MB)
Ritning In Planritning Planritningar, 5 st 2021-05-24
9017686_2_6.PDF (333,71 KB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta 2021-05-24
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-05-25
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering tjänsteutlåtande 2021-10-07
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2021-10-07
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2021-10-07
(PUL) Skrivelse Ut Kommunikation om revideringar 2021-10-19
9349079_1_6.PDF (805,65 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2021-10-21 § 57 2021-10-28
9407222_2_6.PDF (7,05 MB)
Ritning In Planritning Planritningar 5 st komplettering 2021-11-19
9407238_2_6.PDF (2,69 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 3 st komplettering 2021-11-19
(PUL) Bild In Fasadritning illustrationer 2 st komplettering 2021-11-19
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-11-19
9407219_2_6.PDF (1,55 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2021-11-19
(PUL) Skrivelse In Anmälan KA 2021-11-23
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande UT 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-01-13
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-01-26
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2022-01-26
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-01-31
(PUL) Skrivelse Ut Information om nämnd UT 2022-02-07
9575445_1_6.PDF (2,11 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-01-27 § 41 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Solkraften 13,14,15,20, Vindkraften 2,4, 2022-02-16 2022-02-17
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Vindkraften 2, 2022-02-14 2022-02-17
(PUL) Skrivelse Ut Granneyttrande UT 2022-02-24
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande UT 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-24
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2022-03-24
9727867_1_6.PDF (1,74 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 78 2022-04-04
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-05
9736240_2_7.PDF (2,35 MB)
9736241_2_7.PDF (7,32 MB)
9736242_2_7.PDF (2,95 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om nämndbeslut om bygglov - Vindkraften 3 - tillbyggnad 2022-05-11
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-11
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-05-30
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar