Ärende

Diarienr
2021-07371

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring, ändring av takbeklädnad

Ärendestart
2021-05-19

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-08-24
Beslut Överklagan avslås, Överklagat 2023-09-19
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Lagerpoppeln 1

Adress
Måbärsstigen 29A

Stadsdel
Hässelby Villastad

Handläggare
Waseem Adolph Mati

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande återremiss 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9018402_2_6.PDF (673,13 KB)
Ritning In Planritning Takplan 2021-05-24
9018401_2_6.PDF (752,13 KB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskartor, 2 st 2021-05-24
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-05-24
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-05-25
(PUL) Skrivelse Ut återkoppling 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut kommunicering tjut 2022-01-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-01-12
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-01-12
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-01-27 § 22 2022-02-07
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-02-08
(PUL) Skrivelse Ut protokoll ut 2022-02-10
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fresia 4, 2022-02-11 2022-02-15
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Platanen 8, 2022-02-13 2022-02-18
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Platanen 8, 2022-02-11 2022-02-18
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Betulan 1, 2022-02-21 2022-02-24
(PUL) Skrivelse Ut 2021-07371 Lagerpoppeln 1 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande återremiss 2022-03-09
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 35 2022-04-04
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-05
9736187_2_7.PDF (1,53 MB)
9736188_2_7.PDF (859,04 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 dnr 2021-07371 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om bygglov – Lagerpoppeln 1 – Yttre ändring, takbeklädnad 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-04-19
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om startbesked i efterhand Dnr: 2021-07371 2022-09-06
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-09-06
(PUL) Skrivelse Ut kommunicering av tjut 2022-10-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande om sanktion, för yttrande 2022-10-04
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-10-04
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 76 2022-11-01
10185465_2_7.PDF (1,53 MB)
10185466_2_7.PDF (1,87 MB)
10185467_2_7.PDF (859,05 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-10-20 2022-11-04
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-11-08
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-11-09
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-12-09
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2022-12-12
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 66369-2022 2022-12-22
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-12-22
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om slutbesked i efterhand Dnr: 2021-07371 2023-02-20
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2023-02-20
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Verifierad kontrollplan 2023-02-21
(PUL) Skrivelse In Verifiera kontrollplan, följebrev, komplettering 2023-02-21
(PUL) Beslut In Beslut, 2023-08-24, Länsstyrelsen avslår överklagandet, 403-66369-2022 2023-08-25
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut 2023-08-24 har överklagats i rätt tid, dnr 403-46783-2023 2023-09-19
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar