Ärende

Diarienr
2021-07375

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring, ändring av takbeklädnad

Ärendestart
2021-05-19

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-10-09
Dom Överklagan avslås, Laga kraft 2023-10-30
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Betulan 1

Adress
Måbärsstigen 33A

Stadsdel
Hässelby Villastad

Handläggare
Waseem Adolph Mati

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande återremiss 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9018416_2_6.PDF (673,15 KB)
Ritning In Planritning Takplan 2021-05-24
9018415_2_6.PDF (752,13 KB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskartor, 2 st 2021-05-24
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-05-24
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-05-25
(PUL) Skrivelse Ut återkoppling 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut kommunicering tjut 2022-01-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-01-12
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-01-12
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-01-27 § 19 2022-02-07
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-02-08
(PUL) Skrivelse Ut protokoll ut 2022-02-10
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Fresia 4, 2022-02-14 2022-02-17
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Lagerpoppeln 1, 2022-02-21 2022-02-24
(PUL) Skrivelse Ut 2021-07375 Betulan 1 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande återremiss 2022-03-09
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 36 2022-04-04
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-05
9736199_2_7.PDF (1,53 MB)
9736200_2_7.PDF (859,07 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 dnr 2021-07375 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om bygglov – Betulan 1 – Yttre ändring, ny takbeklädnad 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-04-19
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om startbesked i efterhand Dnr: 2021-07375 2022-09-06
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked i efterhand 2022-09-06
(PUL) Skrivelse Ut kommunicering tjut 2022-10-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande om sanktion, för yttrande 2022-10-04
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-10-04
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-10-20 § 77 2022-11-01
10206188_1_9.PDF (1,44 MB)
10206189_1_9.PDF (766,23 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-10-20 2022-11-14
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-11-18
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-11-21
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-11-29
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 63781-2022 2022-12-07
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-12-07
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-12-07
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2022-12-12
(PUL) Skrivelse In Fråga om överlämnat ärende 2022-12-13
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked I efterhand 2023-02-02
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om slutbesked i efterhand Dnr: 2021-07375 2023-02-02
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2023-02-02
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Verifierad kontrollplan 2023-02-02
(PUL) Beslut In Beslut, 2023-08-24, Länsstyrelsen avslår överklagandet, 403-63781-2022 2023-08-25
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen beslut 2023-08-24 har överklagats i rätt i tid, dnr 403-46781-2023 2023-09-19
(PUL) Beslut In Dom 2023-10-09, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet, P 6522-23 2023-10-09
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar