Ärende

Diarienr
2021-07551

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning av lokal till boarea, tillkommande bostad

Ärendestart
2021-05-26

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Smedsbacken 22

Adress
Smedsbacksgatan 32

Stadsdel
Ladugårdsgärdet

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner komplettering 2022-01-13
Ritning In Markritning Markplaneringsplan, marksektioner 2 st komplettering 2022-01-13
Bild In Bild Illustration komplettering 2022-01-13
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning komplettering 2022-01-13
Ritning In Fasadritning Ritning fasader komplettering 2022-01-13
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-01-13
Ritning In Planritning Planritningar 2 st komplettering 2022-01-13
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9024950_2_6.PDF (62,73 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning, 2 st 2021-05-26
9024948_2_6.PDF (297,32 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-05-26
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-05-26
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-05-27
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-05-27
(PUL) Skrivelse Ut e-post meddelande kring lovansökan 2021-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-06-07
9054803_1_6.PDF (68,05 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-09
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-06-09
(PUL) Skrivelse In Önskan om förlängd kompletteringstid 2021-06-17
(PUL) Skrivelse Ut e-post begäran foton 2021-07-26
(PUL) Skrivelse In e-post fråga kring yttre ändring 2021-07-26
9147842_2_6.PDF (140,06 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2 st 2021-07-28
9147841_2_6.PDF (153,56 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner 2021-07-28
9147844_2_6.PDF (92,45 KB)
Ritning In Arkitektritning Marksektion 2021-07-28
9147846_2_6.PDF (165,36 KB)
Ritning In Arkitektritning 3D ritning 2021-07-28
9147845_2_6.PDF (269,11 KB)
Ritning In Arkitektritning Markplanering 2021-07-28
9147840_2_6.PDF (129,29 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-07-28
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-07-28
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-07-28
(PUL) Bild In Foto Foto 5 st 2021-07-28
9147836_2_6.PDF (239,55 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-07-28
(PUL) Skrivelse In Foto Ritningsförtecning 2021-07-28
(PUL) Skrivelse Ut e-post kontorets bedömning fasadändring gavel i bottenvåning 2021-08-02
9441644_2_6.PDF (105,18 KB)
9441645_2_6.PDF (118,10 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st, komplettering 2021-12-02
9441640_2_6.PDF (156,29 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning, komplettering 2021-12-02
(PUL) Skrivelse Ut e-post förklaring till processen 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In Följebrev, komplettering 2021-12-02
9441638_2_6.PDF (100,86 KB)
9441639_2_6.PDF (145,20 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 2 st, komplettering 2021-12-02
(PUL) Skrivelse In önskar återkoppling 2021-12-02
(PUL) Skrivelse Ut svar till sökanden 2021-12-02
9441633_2_6.PDF (378,10 KB)
9441634_2_6.PDF (892,33 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2 st, komplettering 2021-12-02
9441632_2_6.PDF (92,07 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning, komplettering 2021-12-02
(PUL) Skrivelse Ut e-post fråga om telefonkontakt 2021-12-08
(PUL) Bild In Bild Illustration komplettering 2022-01-13
9519755_2_6.PDF (388,62 KB)
9519756_2_6.PDF (111,43 KB)
Ritning In Markritning Markplaneringsplan, marksektioner 2 st komplettering 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Ritningsförteckning Följebrev 2022-01-13
9519761_2_6.PDF (90,05 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning komplettering 2022-01-13
9519748_2_6.PDF (160,53 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st komplettering 2022-01-13
9519746_2_6.PDF (1,12 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-01-13
9519754_2_6.PDF (153,49 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner komplettering 2022-01-13
9519751_2_6.PDF (166,90 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader komplettering 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut e-post fortsatt handläggning 2022-02-28
(PUL) Skrivelse Ut e-post tjänsteutlåtande + följebrev 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut e-post tjänsteanteckning till sökanden 2022-03-18
(PUL) Skrivelse In Yttrande på tjänsteutlåtande 2022-03-18
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-18
9727828_1_6.PDF (1,66 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 59 2022-04-04
9738597_1_9.PDF (1,21 MB)
9738598_1_9.PDF (254,68 KB)
9738599_1_9.PDF (260,49 KB)
9738600_1_9.PDF (247,04 KB)
9738601_1_9.PDF (482,07 KB)
9738602_1_9.PDF (204,93 KB)
9738603_1_9.PDF (183,49 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut 2021-07551 Smedbacken 22, utskick 2022-05-07
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför startbesked 2022-05-07
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Ändrad användning och yttre ändring - Smedsbacken 22 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut SV: 2021-07551 Smedbacken 22, svar på frågor 2022-05-10
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-10
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut e-post svar kring kompletteringsbrev 2022-08-26
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar