Ärende

Diarienr
2021-07954

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad och yttre ändringar av enbostadshus

Ärendestart
2021-06-01

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-08-21
Interimistiskt slutbesked Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Runforskaren 2

Adress
Peringskiöldsvägen 48

Stadsdel
Norra Ängby

Handläggare
Ervin Musinovic

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning reviderad 2022-01-25
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2022-01-25
Ritning In Planritning Planer 3 st reviderade 2022-01-25
Skrivelse In Fasader 4 st reviderade 2022-01-25
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-10
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-20 2022-03-22
Skrivelse In Synpunkter 2022-03-22

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9041804_2_6.PDF (113,65 KB)
9041805_2_6.PDF (109,04 KB)
9041806_2_6.PDF (107,60 KB)
9041807_2_6.PDF (101,20 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 4 st 2021-06-03
9041821_2_6.PDF (439,79 KB)
9041822_2_6.PDF (458,09 KB)
9041823_2_6.PDF (397,08 KB)
9041824_2_6.PDF (359,45 KB)
Ritning In Arkitektritning 3D ritning 4 st 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-06-03
9041772_2_6.PDF (99,35 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2021-06-03
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-06-03
9041753_2_6.PDF (637,68 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-06-03
9041764_2_6.PDF (110,49 KB)
9041765_2_6.PDF (107,32 KB)
9041766_2_6.PDF (104,19 KB)
Ritning In Planritning Planritning 3 st 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2021-09-09
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga om ärendestatus 2021-09-13
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av kontorets bedömning med epost 2021-12-23
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-12-23
9547697_2_6.PDF (105,71 KB)
9547698_2_6.PDF (110,20 KB)
9547699_2_6.PDF (106,98 KB)
Ritning In Planritning Planer 3 st reviderade 2022-01-25
9547887_3_6.PDF (630,47 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2022-01-25
9547615_3_6.PDF (98,41 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning reviderad 2022-01-25
(PUL) Skrivelse In Önskan om nämndhantering från sökanden 2022-01-25
(PUL) Skrivelse In Fasader 4 st reviderade 2022-01-25
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande för yttrande via epost 2022-03-10
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-10
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-10
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-20 2022-03-22
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-22
9727820_1_6.PDF (1,59 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 55 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag för kännedom via epost 2022-04-06
9741969_3_7.PDF (289,68 KB)
9741971_2_7.PDF (297,13 KB)
9741970_3_7.PDF (299,45 KB)
9741972_2_7.PDF (294,68 KB)
9741973_2_7.PDF (191,52 KB)
9741974_2_7.PDF (198,81 KB)
9741975_2_7.PDF (203,30 KB)
9741976_2_7.PDF (200,09 KB)
9741977_2_7.PDF (723,27 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-07
(PUL) Skrivelse Ut 2021-07954 Begäran om kompletterig inför tekniskt samråd 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-11
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-11
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan komplettering 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-11
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Intyg dimensioneringskontroll, teknisk beskrivning, geoteknisk utredning, inventering miljöfarligt avfall, färdigställandeskydd, följebrev komplettering 2022-05-16
9825352_3_6.PDF (888,70 KB)
9825354_3_6.PDF (813,63 KB)
9825353_3_6.PDF (789,81 KB)
9825355_3_6.PDF (648,25 KB)
9825356_3_6.PDF (1,02 MB)
9825357_3_6.PDF (1,49 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 6 st komplettering 2022-05-16
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, revidering 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Ut 2021-07954 - Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-05-19
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-05-19
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-30
(PUL) Skrivelse Ut Kallelse till slutsamråd 2023-05-05
(PUL) Skrivelse In Intyg överensstämmelse bygglov, konstruktionsdokumentation, intyg dimensioneringskontroll, luftflödesmätning, följebrev 2023-06-13
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Ansökan om interimistiskt slutbesked, intyg att projektet stämmer med beviljat bygglov, KA-utlåtande, luftflödesprotokoll, utlåtande över nya bärande konstruktion 2023-06-15
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2023-06-15
(PUL) Skrivelse Ut Re: Dnr 2021-07954 - 575 - Runforskaren 2 2023-06-15
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan verifierad 2023-06-15
(PUL) Skrivelse In Ansökan om interimistiskt slutbesked 2023-08-08
(PUL) Skrivelse Ut 2021-07954 Beslut om interimistiskt slutbesked 2023-08-21
(PUL) Beslut Ut Beslut om interimistiskt slutbesked 2023-08-21
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar