Ärende

Diarienr
2021-07971

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Detaljplan för Traneberg 1:13 m.fl. (Sjöpaviljongen)

Ärendestart
2021-06-03

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Traneberg 1:13

Adress
Tranebergs Strand 1

Stadsdel
Traneberg

Handläggare
Kailun Sun

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Startpromemorior för Traneberg 1:13 m.fl. (Sjöpaviljongen) 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms Brandförsvar 2021-10-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-20
(PUL) Skrivelse In Underlag för miljö- och hälsofrågor 2021-10-21
(PUL) Avtal In Påskrivet planavtal 2022-03-08
9380453_50_6.PDF (3,07 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Startpromemorior för Traneberg 1:13 m.fl. (Sjöpaviljongen) 2022-03-17
9727751_1_6.PDF (1,12 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 18 2022-04-04
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar