Ärende

Diarienr
2021-07982

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning från kontor/lokal till bostad, yttre ändringar

Ärendestart
2021-06-03

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-13
Strandskyddsdispens Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Norra Djurgården 1:1

Adress
Djurgårdsbrunnsvägen 59

Stadsdel
Ladugårdsgärdet

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Planritning Planritningar 4 st reviderade 2021-12-01
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 5 st reviderade 2021-12-01
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar reviderade 2021-12-01
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2021-12-01
Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-01-04
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2022-02-07
Ritning In Fasadritning Reviderad fasadritning 2022-02-07
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9042544_2_6.PDF (660,67 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-06-03
9042545_2_6.PDF (883,76 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-06-03
9042546_2_6.PDF (918,07 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-06-03
9042541_2_6.PDF (645,07 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner 2021-06-03
9042542_2_6.PDF (706,23 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-06-03
9042543_2_6.PDF (1,21 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Certifikat kontrollansvarig 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-06-03
9042547_2_6.PDF (88,48 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritning In - Ritningsförteckning 2021-06-03
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan - Kontrollplan 2021-06-03
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan - Kontrollplan 2021-06-03
9042540_2_6.PDF (30,38 KB)
Ritning In Planritning Ritning takplan 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Antikvarisk kunskapunderlag 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Antikvarisk konsekvensbeskrivning 2021-06-03
(PUL) Ansökan In Ansökan - AnsökningsFormulär 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Projektbeskrivning 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Utlåtande från Djurgårdsförvaltning 2021-06-03
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-06-03
9042537_2_6.PDF (828,25 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-03
9042538_2_6.PDF (853,40 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-03
9042539_2_6.PDF (843,37 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-03
9042534_2_6.PDF (1,59 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-06-03
9042535_2_6.PDF (3,28 MB)
Bild In Arkitektritning Fotomontage 2021-06-03
9042536_2_6.PDF (1,49 MB)
Bild In Bild 3D-illustration 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut e-post kontorets bedömning 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-06-16
(PUL) Remiss Ut e-post remiss (utskick 2) 2021-06-18
(PUL) Remiss Ut dnr 2021-07982 Djurgårdsbrunnsvägen 2021-06-18
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-06-23
(PUL) Skrivelse Ut e-post förslag kring platsbesök 2021-07-22
(PUL) Skrivelse Ut e-post påminnelse remiss 2021-08-23
(PUL) Skrivelse Ut vidarebefordrar remissvar från stadsmuseet 2021-10-12
(PUL) Skrivelse Ut e-post kontorets bedömning 2021-10-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-13
9437044_2_6.PDF (678,02 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar reviderade 2021-12-01
(PUL) Skrivelse In Fasadritning Antikvariskt utlåtande, antikvariskt kunskapsunderlag, ritningsförteckning, följebrev reviderade 2021-12-01
9437040_2_6.PDF (745,51 KB)
9437041_2_6.PDF (819,78 KB)
9437042_2_6.PDF (802,85 KB)
9437043_2_6.PDF (29,31 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 4 st reviderade 2021-12-01
9437046_2_6.PDF (705,36 KB)
9437047_2_6.PDF (1,23 MB)
9437048_2_6.PDF (577,69 KB)
9437049_2_6.PDF (927,63 KB)
9437050_2_6.PDF (1,00 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 5 st reviderade 2021-12-01
9437039_2_6.PDF (1,54 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2021-12-01
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-12-03
(PUL) Remiss Ut återremiss 2021-12-03
(PUL) Skrivelse Ut SV: Dnr 2021-07982 Norra Djurgården 1:1 2021-12-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-01-04
(PUL) Skrivelse Ut e-post fråga kring källardörren 2022-02-02
9574568_2_6.PDF (88,64 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-02-07
9574614_2_6.PDF (1,19 MB)
Ritning In Fasadritning Reviderad fasadritning 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, komplettering 2022-03-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-14
(PUL) Skrivelse Ut dnr 2021-07982 tjänsteutlåtande + följebrev 2022-03-14
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-03-22
(PUL) Skrivelse In e-post grannar 2022-03-22
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Apotektshuset, 2022-03-29 2022-03-30
9727832_1_6.PDF (836,26 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 60 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Norra Djurgården 1:1, 2022-04-02 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-04-08
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-04-08
(PUL) Skrivelse Sbk Bemötande av yttrande 2022-04-26
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-04-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-26
9808583_1_6.PDF (98,64 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 59 2022-05-09
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Lilla Kägelbanan, datum? 2022-05-10
9831943_1_6.PDF (58,13 KB)
9831944_2_6.PDF (1,25 MB)
Ritning In Arkitektritning 3D bild 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut e-post Beslut om strandskyddsdispens, situationsplan, bilagor 2022-06-13
(PUL) Beslut Ut Beslut om strandskyddsdispens 2022-06-13
(PUL) Skrivelse Ut e-post för kännedom Beslut om strandskyddsdispens, situationsplan, bilagor 2022-06-13
(PUL) Beslut Ut Beslut om strandskyddsdispens samt beslutshandling 2022-06-15
(PUL) Beslut In Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens på fastigheten Norra Djurgården 1:1 2022-06-20
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-07-05
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-07-05
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-07-05
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-07-06
9947021_1_9.PDF (1,73 MB)
9947022_1_9.PDF (938,50 KB)
9947023_1_9.PDF (0,99 MB)
9947024_1_9.PDF (404,72 KB)
9947025_1_9.PDF (247,78 KB)
9947026_1_9.PDF (526,83 KB)
9947027_1_9.PDF (898,37 KB)
9947028_1_9.PDF (957,26 KB)
9947029_1_9.PDF (770,69 KB)
9947030_1_9.PDF (182,03 KB)
9947031_1_9.PDF (676,39 KB)
9947032_1_9.PDF (1,29 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-04-28 2022-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Brev 2022-07-08
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom: Beslut om att bevilja strandskyddsdispens 2022-07-08
(PUL) Skrivelse In Begäran om rättelse / Överklagan beslut med fullmakt 2022-08-09
(PUL) Besvär In Begäran om rättelse / Överklagan beslut 2022-08-09
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende, ange detta nummer 47397-2022 vid kontakt med oss för snabbare hantering. 2022-08-31
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-08-31
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar