Ärende

Diarienr
2021-07982

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning från kontor/lokal till bostad, yttre ändringar

Ärendestart
2021-06-03

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-04-14
Beslut Avskrivet
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Norra Djurgården 1:1

Adress
Djurgårdsbrunnsvägen 59

Stadsdel
Ladugårdsgärdet

Handläggare
Ella-Katrin Jakobsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Planritning Planritningar 4 st reviderade 2021-12-01
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 5 st reviderade 2021-12-01
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar reviderade 2021-12-01
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2021-12-01
Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-01-04
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2022-02-07
Ritning In Fasadritning Reviderad fasadritning 2022-02-07
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9042544_2_6.PDF (660,67 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-06-03
9042545_2_6.PDF (883,76 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-06-03
9042546_2_6.PDF (918,07 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-06-03
9042541_2_6.PDF (645,07 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner 2021-06-03
9042542_2_6.PDF (706,23 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-06-03
9042543_2_6.PDF (1,21 MB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Certifikat kontrollansvarig 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-06-03
9042547_2_6.PDF (88,48 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritning In - Ritningsförteckning 2021-06-03
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan - Kontrollplan 2021-06-03
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan - Kontrollplan 2021-06-03
9042540_2_6.PDF (30,38 KB)
Ritning In Planritning Ritning takplan 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Antikvarisk kunskapunderlag 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Antikvarisk konsekvensbeskrivning 2021-06-03
(PUL) Ansökan In Ansökan - AnsökningsFormulär 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Projektbeskrivning 2021-06-03
(PUL) Skrivelse In Utlåtande från Djurgårdsförvaltning 2021-06-03
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-06-03
9042537_2_6.PDF (828,25 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-03
9042538_2_6.PDF (853,40 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-03
9042539_2_6.PDF (843,37 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-03
9042534_2_6.PDF (1,59 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-06-03
9042535_2_6.PDF (3,28 MB)
Bild In Arkitektritning Fotomontage 2021-06-03
9042536_2_6.PDF (1,49 MB)
Bild In Bild 3D-illustration 2021-06-03
(PUL) Skrivelse Ut e-post kontorets bedömning 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-06-16
(PUL) Remiss Ut e-post remiss (utskick 2) 2021-06-18
(PUL) Remiss Ut dnr 2021-07982 Djurgårdsbrunnsvägen 2021-06-18
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-06-18
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-06-23
(PUL) Skrivelse Ut e-post förslag kring platsbesök 2021-07-22
(PUL) Skrivelse Ut e-post påminnelse remiss 2021-08-23
(PUL) Skrivelse Ut vidarebefordrar remissvar från stadsmuseet 2021-10-12
(PUL) Skrivelse Ut e-post kontorets bedömning 2021-10-13
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-13
9437044_2_6.PDF (678,02 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar reviderade 2021-12-01
9437046_2_6.PDF (705,36 KB)
9437047_2_6.PDF (1,23 MB)
9437048_2_6.PDF (577,69 KB)
9437049_2_6.PDF (927,63 KB)
9437050_2_6.PDF (1,00 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 5 st reviderade 2021-12-01
(PUL) Skrivelse In Fasadritning Antikvariskt utlåtande, antikvariskt kunskapsunderlag, ritningsförteckning, följebrev reviderade 2021-12-01
9437040_2_6.PDF (745,51 KB)
9437041_2_6.PDF (819,78 KB)
9437042_2_6.PDF (802,85 KB)
9437043_2_6.PDF (29,31 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 4 st reviderade 2021-12-01
9437039_2_6.PDF (1,54 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan reviderad 2021-12-01
(PUL) Remiss Ut återremiss 2021-12-03
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Stadsmuseet 2021-12-03
(PUL) Skrivelse Ut SV: Dnr 2021-07982 Norra Djurgården 1:1 2021-12-23
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stadsmuseet 2022-01-04
(PUL) Skrivelse Ut e-post fråga kring källardörren 2022-02-02
9574568_2_6.PDF (88,64 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2022-02-07
9574614_2_6.PDF (1,19 MB)
Ritning In Fasadritning Reviderad fasadritning 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-02-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter, komplettering 2022-03-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-14
(PUL) Skrivelse Ut dnr 2021-07982 tjänsteutlåtande + följebrev 2022-03-14
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-03-22
(PUL) Skrivelse In e-post grannar 2022-03-22
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-03-25
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Apotektshuset, 2022-03-29 2022-03-30
9727832_1_6.PDF (836,26 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 60 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Norra Djurgården 1:1, 2022-04-02 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-04-08
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-04-08
(PUL) Skrivelse Sbk Bemötande av yttrande 2022-04-26
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-04-26
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-26
9808583_1_6.PDF (98,64 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 59 2022-05-09
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Lilla Kägelbanan, datum? 2022-05-10
9831943_1_6.PDF (58,13 KB)
9831944_2_6.PDF (1,25 MB)
Ritning In Arkitektritning 3D bild 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut e-post Beslut om strandskyddsdispens, situationsplan, bilagor 2022-06-13
(PUL) Skrivelse Ut e-post för kännedom Beslut om strandskyddsdispens, situationsplan, bilagor 2022-06-13
(PUL) Beslut Ut Beslut om strandskyddsdispens 2022-06-13
(PUL) Beslut Ut Beslut om strandskyddsdispens samt beslutshandling 2022-06-15
(PUL) Beslut In Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens på fastigheten Norra Djurgården 1:1 2022-06-20
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-07-05
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-07-05
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-07-05
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-07-06
9947021_1_9.PDF (1,73 MB)
9947022_1_9.PDF (938,50 KB)
9947023_1_9.PDF (0,99 MB)
9947024_1_9.PDF (404,72 KB)
9947025_1_9.PDF (247,78 KB)
9947026_1_9.PDF (526,83 KB)
9947027_1_9.PDF (898,37 KB)
9947028_1_9.PDF (957,26 KB)
9947029_1_9.PDF (770,69 KB)
9947030_1_9.PDF (182,03 KB)
9947031_1_9.PDF (676,39 KB)
9947032_1_9.PDF (1,29 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-04-28 2022-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Brev 2022-07-08
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom: Beslut om att bevilja strandskyddsdispens 2022-07-08
(PUL) Skrivelse In Begäran om rättelse / Överklagan beslut med fullmakt 2022-08-09
(PUL) Besvär In Begäran om rättelse / Överklagan beslut 2022-08-09
(PUL) Skrivelse Ut För kännedom, överklagan överlämnad till Länsstyrelsen 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende, ange detta nummer 47397-2022 vid kontakt med oss för snabbare hantering. 2022-08-31
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-08-31
(PUL) Skrivelse In Rivningsplan, Sammanställning mottagare/slutmottagare, Följebrev komplettering 2022-10-19
(PUL) Skrivelse In Mottagare samt slutmottagare 2022-10-26
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2 st. 2022-10-26
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-10-26
(PUL) Skrivelse In Rivningsplan 2022-10-26
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-10-27
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-11-15
(PUL) Beslut In Beslut, 2022-12-07, Länsstyrelsen avslår överklagandet, 403-47397-2022 2022-12-07
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-12-09
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens beslut 2022-12-07 har överklagats i rätt tid, 403-1584-2023 2023-01-12
10428483_2_6.PDF (395,18 KB)
10428484_2_6.PDF (201,15 KB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 2 st komplettering 2023-03-02
10428481_2_6.PDF (2,83 MB)
Ritning In Planritning Brandskisser 8 st komplettering 2023-03-02
(PUL) Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning, dimensioneringskontroll, komplettering 2023-03-02
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplaner komplettering 2023-03-13
(PUL) Skrivelse In Brandskyddsbeskrivning följebrev 2023-03-20
10464201_2_6.PDF (799,41 KB)
Ritning In Arkitektritning Brandskisser 2023-03-20
(PUL) Bild In Foto Foton 2023-03-20
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan reviderad 2023-03-20
(PUL) Skrivelse In Luftbehandlingsinstallation, brandskyddsbeskrivning, följebrev 2023-03-20
10464066_2_6.PDF (1,38 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritningar reviderade bilaga 2023-03-20
10464055_2_6.PDF (222,79 KB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar, bilaga, reviderade 2023-03-20
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan reviderad 2023-03-20
(PUL) Skrivelse In Entreprenadavtal installation av frånluftsventilation samt intyg Godkänd OVK, följebrev 2023-03-20
(PUL) Skrivelse In Bygganmälan, radonmätning, fuktmätningar, ventilation, följebrev 2023-03-20
10467992_2_6.PDF (767,93 KB)
Ritning In Ventilationsritning Ventilationsritningar 4 st komplettering 2023-03-21
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan reviderad 2023-03-21
(PUL) Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar (kontrollplan, protokoll) 2023-03-22
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-03-22
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2023-03-22
(PUL) Beslut In Beslut, 2023-04-14, Mark- och miljödomstolen avskriver målet, P 296-23 2023-04-14
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar