Ärende

Diarienr
2021-08789

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Inglasning av balkonger

Ärendestart
2021-06-14

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Avslag, Överklagat 2022-06-08

Fastighetsbeteckning
Kylskåpet 3

Adress
Luxgatan 11

Stadsdel
Lilla Essingen

Handläggare
Nicolae-Mircea Stanca

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Arkitektritning Typritning 2021-06-16
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning: plan, sektion, fasader 2021-06-16
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-16
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-06-16
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-06-16
Skrivelse In Ingivaren önskar prövning i stadsbyggnadsnämnden 2022-02-09
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9074222_2_6.PDF (164,12 KB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning: plan, sektion, fasader 2021-06-16
9074219_2_6.PDF (84,86 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-06-16
9074217_2_6.PDF (68,41 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-06-16
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-06-16
9074224_2_6.PDF (171,84 KB)
Ritning In Arkitektritning Typritning 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Teknisk beskrivning 2021-06-16
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-06-16
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-06-16
9074210_2_6.PDF (480,01 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Produktkort 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Brandskyddsdokumentation 2021-06-16
(PUL) Skrivelse In Rättelse av adress 2021-07-08
(PUL) Skrivelse In Fråga om ärendestatus 2021-08-10
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga om ärendestatus 2021-08-25
(PUL) Skrivelse Ut Information om utsedd handläggare (Dnr 2021-08789) 2022-01-10
(PUL) Bild In Foto Foton 2 st, befintliga inglasningar 2022-01-11
(PUL) Skrivelse Ut Information i ert bygglovsärende (ansökan kan inte beviljas) med e-post 2022-01-25
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-01-25
(PUL) Skrivelse In Ingivaren önskar prövning i stadsbyggnadsnämnden 2022-02-09
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av kontorets tjänsteutlåtande för yttrande (Dnr 2021-08789) med e-post 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande 2022-03-23
9727803_1_6.PDF (1,09 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 49 2022-04-04
9736103_2_7.PDF (665,87 KB)
9736104_2_7.PDF (849,64 KB)
9736105_2_7.PDF (0,99 MB)
9736106_2_7.PDF (808,64 KB)
9736107_2_7.PDF (654,03 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-05-04
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-05-19
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsens diarienummer 36498-2022 2022-06-28
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-06-28
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar