Ärende

Diarienr
2021-09032

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad av enbostadshus

Ärendestart
2021-06-19

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-09
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Gubbängsgården 16

Adress
Panelvägen 18

Stadsdel
Gubbängen

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Anmälan In Ritning situationsplan, planer, sektion och fasader, komplettering 2021-10-25
Skrivelse In Synpunkter 2022-01-21
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Ansökan In Ansökan - AnsökningsFormulär 2021-06-19
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-08-25
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-08-25
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering, Handlingar saknas. Dnr 2021-09032 2021-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering, Handlingar saknas. Dnr 2021-09032 2021-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering Sista dag 25/10 2021-09-30
(PUL) Anmälan In Ritning situationsplan, planer, sektion och fasader, komplettering 2021-10-25
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov, komplettering 2021-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Påminnelse om att återkoppla 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-21
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev och kommunicering av tjänsteutlåtande till sökande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-22
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-03-22
9727852_1_6.PDF (1,17 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 71 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-04-07
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Gubbängsgården 14, 2022-04-13 2022-04-13
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Gubbängsgården 15, 2022-04-12 2022-04-14
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Gubbängsgården 15, 2022-04-12 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Notningen 17, 2022-04-14 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Gubbängsgården 14, 2022-04-15 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Gubbängen 1:2, 2022-04-12 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Gubbängsgården 19, 2022-04-12 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Notningen 17, 2022-04-14 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Notningen 16, 2022-04-20 2022-04-21
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Notningen 16, 2022-04-20 2022-04-22
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev och tjänsteutlåtande 2022-05-30
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande efter återremiss för grannehörande 2022-05-30
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-06-08
9914754_1_6.PDF (1,47 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-06-09 § 125 2022-06-22
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-06-25
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-06-09 dnr 2021-09032 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov – Gubbängsgården 16 – tillbyggnad enbostadshus 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-06-29
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-06-29
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-06-29
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar