Ärende

Diarienr
2021-09684

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av flerbostadshus, takterrass till befintlig vindslägenhet

Ärendestart
2021-06-30

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Räven 10

Adress
Sibyllegatan 75

Stadsdel
Östermalm

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Beskrivning 2021-07-01
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-07-01
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-07-01
9109674_2_6.PDF (3,54 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritning situationsplan, planer, fasad, sektion 2021-07-01
(PUL) Skrivelse Ut e-post kontorets bedömning avslag 2021-09-03
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-09-03
(PUL) Skrivelse In Önskan om återkoppling 2021-11-05
9367346_1_6.PDF (252,20 KB)
Ritning In Planritning Ritning planer, sektion, fasad, komplettering 2021-11-05
(PUL) Skrivelse In Följebrev, komplettering 2021-11-26
(PUL) Skrivelse Ut e-post tjänsteutlåtande + följebrev 2022-01-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-01-12
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-01-12
(PUL) Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande 2022-01-21
(PUL) Skrivelse Ut e-post svar kring sent yttrande 2022-01-27
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-01-27
9575431_1_6.PDF (1,39 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-01-27 § 31 2022-02-07
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-02-11
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Räven 11, 2022-03-01 2022-03-08
(PUL) Skrivelse Ut e-post tjänsteutlåtande + följebrev 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
9727833_1_6.PDF (1,56 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 61 2022-04-04
9738494_1_9.PDF (3,63 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 dnr 2021-09684 2022-04-19
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-05-07
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar