Ärende

Diarienr
2021-10261

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av flerbostadshus, fönster i brandvägg

Ärendestart
2021-07-13

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-09
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Bojen 14

Adress
Kungsholms Strand 135A

Stadsdel
Kungsholmen

Handläggare
Nathalie Jonsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-07-13
Ritning In Planritning Planritning 2021-07-13
Skrivelse In Synpunkter 2021-09-28
Ritning In Arkitektritning Insynsstudie och fasadritning reviderad 2022-01-19
Ritning In Sektionsritning Sektion komplettering 2022-02-14
Ritning In Arkitektritning Produktblad fönster komplettering 2022-02-14
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-10
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-22 2022-03-23
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-23 2022-03-23
Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande, följebrev 2022-03-23
Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-23 2022-03-24
Skrivelse In Synpunkter 2022-03-24

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9128790_2_6.PDF (420,00 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasad och foto 2021-07-13
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-07-13
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-07-13
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig (ej underskriven) 2021-07-13
9128788_2_6.PDF (421,49 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-07-13
9128789_2_6.PDF (31,44 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-07-13
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig, komplettering 2021-08-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2021-09-28
(PUL) Skrivelse Ut Komplettering med epost tom 2022-01-04 2021-12-07
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av kontorets bedömning 2021-12-17
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-12-17
9532635_1_6.PDF (473,04 KB)
9532636_2_6.PDF (234,71 KB)
9532637_2_6.PDF (743,79 KB)
9532638_1_6.PDF (605,29 KB)
Ritning In Arkitektritning Insynsstudie och fasadritning reviderad 2022-01-19
(PUL) Skrivelse In Sökanden önskar ta ärendet till nämnd 2022-01-27
9594762_3_6.PDF (3,39 MB)
Ritning In Arkitektritning Produktblad fönster komplettering 2022-02-14
9594760_2_6.PDF (988,98 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektion komplettering 2022-02-14
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande för yttrande via epost 2022-03-10
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-10
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-10
(PUL) Skrivelse In Fråga om status 2022-03-18
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-22 2022-03-23
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-23 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande, följebrev 2022-03-23
9699056_2_6.PDF (989,03 KB)
Ritning In Planritning Ritningar plan reviderade 2 st 2022-03-23
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-03-23 2022-03-24
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-24
9727806_1_6.PDF (1,56 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 50 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag för kännedom via epost 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Kättingen 27, 2022-04-19 2022-04-21
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Kättingen 29, 2022-04-20 2022-04-26
(PUL) Skrivelse Ut Synpunkter från berörda grannar för kännedom via epost 2022-04-28
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-04-28
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande för yttrande via epost 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-05-23
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning/Bemötande av sent inkomna synpunkter 2022-06-07 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-06-08
9914682_1_6.PDF (1,10 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-06-09 § 64 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag för kännedom via epost 2022-06-23
9929483_1_9.PDF (957,19 KB)
9929484_1_9.PDF (674,16 KB)
9929485_1_9.PDF (327,72 KB)
9929486_1_9.PDF (836,81 KB)
9929487_1_9.PDF (995,00 KB)
9929488_1_9.PDF (1,06 MB)
9929489_1_9.PDF (2,51 MB)
9929490_1_9.PDF (1,94 MB)
9929491_1_9.PDF (2,74 MB)
9929492_1_9.PDF (4,74 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-06-09 2022-06-29
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-07-12
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto 2022-07-19
(PUL) Skrivelse In Delgivningskvitto, 2022-08-15 2022-08-18
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar