Ärende

Diarienr
2021-11710

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Uppförande av balkonger med fönsterdörrar

Ärendestart
2021-08-26

Ärendeavslut
2023-06-16

Senaste beslut
2023-06-16
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Fabriken 27

Adress
Bergsundsgatan 19

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Gunnar Skoglund

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Bild In Arkitektritning Foto 2021-08-26
9191111_2_6.PDF (31,17 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2021-08-26
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-08-26
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-08-26
9191107_2_6.PDF (42,83 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-08-26
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-08-26
9191110_2_6.PDF (51,67 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-08-26
9191109_2_6.PDF (45,47 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-08-26
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning ut 2021-11-04
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-11-04
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2021-11-16
9528884_3_6.PDF (1,61 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar, situationsplan, plan, fasad, detaljer 2022-01-18
(PUL) Bild In Foto Foton, 9 st 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Skrivelse 2022-01-18
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2022-01-28
(PUL) Skrivelse In Önskar ärendet prövat i Stadsbyggnadsnämnden 2022-02-03
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande UT 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
9727856_1_6.PDF (991,63 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 72 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Information om beslut UT 2022-04-06
9808592_1_6.PDF (99,79 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 64 2022-05-09
9823521_2_7.PDF (967,35 KB)
9823522_2_7.PDF (940,21 KB)
9823523_2_7.PDF (1,18 MB)
9823524_2_7.PDF (828,08 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-04-28 2022-05-13
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-05-13
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2022-05-19
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-06-02
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-04-28 dnr 2021-11710 2022-06-02
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov – Fabriken 27 – Balkonger med fönsterdörrar 2022-06-02
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-06-02
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-06-02
(PUL) Skrivelse In Information om att kompletteringar kommer lämnas in vid ansökan om startbesked 2022-06-27
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande till BH 2022-06-27
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2022-06-27
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Anhållan om startbesked, konstruktionsdokumentation, beräkningar, följebrev 2022-11-09
10197532_2_6.PDF (50,36 KB)
10197533_2_6.PDF (43,77 KB)
10197534_2_6.PDF (105,16 KB)
10197535_2_6.PDF (104,46 KB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 4 st 2022-11-09
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-11-09
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan, utskickat via mail till BH och KA 2022-12-14
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd, utskickat via mail till BH och KA 2022-12-14
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked, utskickat via mail till BH och KA 2023-06-16
10651804_2_6.PDF (942,56 KB)
Ritning In Arkitektritning Relationsritningar arkitektritningar 3 st 2023-06-16
(PUL) Skrivelse In Ansökan om slutbesked, utlåtande KA, verifierad kontrollplan, provdragningsprotokoll, intyg montage 2023-06-16
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar