Ärende

Diarienr
2021-12496

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
55 Strandskydd, naturskydd, byggnadsminne

Ärendemening
Utredning om lämpliga biotopskyddsområden i Stockholms stad

Ärendestart
2021-09-07

Ärendeavslut
2022-09-08

Senaste beslut
2022-04-28
Beslut -, -

Fastighetsbeteckning

Adress

Stadsdel

Handläggare
Ulrika Egerö

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, utredning om lämpliga biotopskyddsområden i Stockholms stad 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9648964_2_6.PDF (690,47 KB)
9657282_2_6.PDF (2,77 MB)
9648944_2_6.PDF (2,16 MB)
9648945_2_6.PDF (11,96 MB)
9648946_2_6.PDF (531,87 KB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande, utredning om lämpliga biotopskyddsområden i Stockholms stad 2022-03-17
9648944_2_6.PDF (2,16 MB)
9648945_2_6.PDF (11,96 MB)
9648946_2_6.PDF (531,87 KB)
Skrivelse Sbk Utredning om lämpliga biotopskyddsområden i Stockholms stad 2022-03-17
9727734_1_6.PDF (982,14 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 11 2022-04-04
9808518_1_6.PDF (98,02 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 8 2022-05-09
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar