Ärende

Diarienr
2021-12929

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Uppförande av balkong med fönsterdörrar

Ärendestart
2021-09-16

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-17
Lovbeslut Avskrivet

Fastighetsbeteckning
Karlavagnen 13

Adress
Vegagatan 13

Stadsdel
Vasastaden

Handläggare
Henrik Bergshem

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9243522_2_6.PDF (30,31 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-09-16
9243521_2_6.PDF (57,62 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-09-16
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-09-16
9243519_2_6.PDF (40,94 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-09-16
9243520_2_6.PDF (65,45 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling m. bedömning 2021-10-05
(PUL) Skrivelse Ut Ärende till nämnd 2021-12-20
(PUL) Skrivelse Ut Ärende utgår 2022-03-14
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-03-14
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14
(PUL) Beslut Ut Beslut att avskriva ansökan 2022-03-17
(PUL) Skrivelse Ut Beslut till sökande 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Ansökan återtas 2022-03-17
(PUL) Skrivelse Ut Ärende utgår från nämndprövning 2022-03-17
9727834_1_6.PDF (833,65 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 62 2022-04-04
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar