Ärende

Diarienr
2021-12964

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Takaltan mot gata samt sammanbyggnad av takkupor

Ärendestart
2021-09-16

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Turbinen 18

Adress
Högalidsgatan 29

Stadsdel
Södermalm

Handläggare
Anna Broström

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Bild In Fasadritning Fotografier 2021-09-16
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2 st 2021-09-16
Ritning In Planritning Planritning 2021-09-16
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2021-09-16
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-09-16
Skrivelse In Återkoppling 2021-12-16
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Bild In Fasadritning Fotografier 2021-09-16
9244090_2_6.PDF (17,97 KB)
9244091_2_6.PDF (16,98 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2 st 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-09-16
9244076_2_6.PDF (632,03 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-09-16
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-09-16
9244083_2_6.PDF (27,62 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2021-09-16
9244080_2_6.PDF (791,75 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Återkoppling 2021-12-16
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev och kommunicering av tjänsteutlåtande till sökande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-03-21
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-22
9727859_1_6.PDF (1,06 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 73 2022-04-04
9742013_2_7.PDF (917,81 KB)
9742014_2_7.PDF (1,05 MB)
9742015_2_7.PDF (313,12 KB)
9742016_2_7.PDF (303,69 KB)
9742017_2_7.PDF (302,70 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-07
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-05-18
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar