Ärende

Diarienr
2021-12981

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av kontorsbyggnad, byte av fönster (A43:20)

Ärendestart
2021-09-16

Ärendeavslut
2023-03-16

Senaste beslut
2023-03-16
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Norra Djurgården 1:49

Adress
Drottning Kristinas Väg 30

Stadsdel
Norra Djurgården

Handläggare
Elin Runesson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-09-16
Bild In Arkitektritning Foton, 3 st 2021-09-16
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar, 2 st 2021-09-16
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-09-16
Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-09-16
Skrivelse In Kontrollplan Beskrivning 2021-09-16
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-17
Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Bild In Arkitektritning Foton, 3 st 2021-09-16
9246218_2_6.PDF (184,54 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar, 2 st 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-09-16
9246217_2_6.PDF (103,75 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-09-16
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-09-16
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-09-16
9246182_2_6.PDF (519,66 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-09-16
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Beskrivning 2021-09-16
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-02-04
(PUL) Skrivelse Ut E-post till sökande, datum för SBN mars 2022-02-11
(PUL) Skrivelse In E-post från sökande, ta ärendet till nämnd 2022-02-11
(PUL) Skrivelse Ut E-post till sökande, kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Yttrande till sekretariatet 2022-03-17
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bemötande av yttrande till sökande 2022-03-17
(PUL) Skrivelse In Svar på tjänsteutlåtande 2022-03-17
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-17
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-04-04
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-04
9727835_1_6.PDF (1,61 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 63 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-05
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om bygglov – Norra Djurgården 1:49 – Byte av fönster 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 dnr 2021-12981 2022-04-05
(PUL) Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 (kontrollplan) 2022-04-05
9731690_1_9.PDF (455,76 KB)
9731691_1_9.PDF (1,06 MB)
9731692_1_9.PDF (1,14 MB)
9731693_1_9.PDF (1,14 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-04-05
(PUL) Skrivelse In Byte av KA 2022-11-11
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Reviderad kontrollplan 2022-11-15
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling ang. byte av ytterligare fönster 2022-11-29
(PUL) Skrivelse In Fasadritning Följebrev 2022-11-29
10244889_2_6.PDF (1,14 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning revidering 2022-11-29
(PUL) Skrivelse In Fönsterbyte redan utfört 2023-01-23
(PUL) Skrivelse In Befintligt fönster 2023-01-23
(PUL) Skrivelse In Byte av KA 2023-02-01
(PUL) Skrivelse In Begäran om slutbesked, utlåtande från KA, verifierad kontrollplan 2023-02-03
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om slutbesked i ärende 2021-12981 2023-03-16
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2023-03-16
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar