Ärende

Diarienr
2021-13556

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring flerbostadshus, byte till helglasad parfönsterdörr samt större sidofönster

Ärendestart
2021-09-28

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-02-03
Startbesked Bifall

Fastighetsbeteckning
Bränneriet 4

Adress
Reimersholmsgatan 11

Stadsdel
Reimersholme

Handläggare
Seherzada Selimovic

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Planritning Planritning 2021-09-28
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2021-09-28
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-09-28
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-09-28
Skrivelse In Fotografier och synpunkter 2021-12-15
Skrivelse In Följebrev 2022-01-13
Bild In Foto Foton, 7 st 2022-01-13
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9272834_2_6.PDF (40,58 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritning 2021-09-28
9272833_2_6.PDF (100,44 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning 2021-09-28
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-09-28
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-09-28
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-09-28
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-09-28
9272832_2_6.PDF (76,55 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-09-28
9272831_2_6.PDF (38,74 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-09-28
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2021-10-20
(PUL) Skrivelse Ut Påminnelse om återkoppling 2021-11-12
(PUL) Skrivelse Ut Påminnelse, återkoppling saknas 2021-12-06
(PUL) Skrivelse Ut Påminnelse, även skickad till byggherren 2021-12-14
(PUL) Skrivelse Ut Ingen ändrad bedömning 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Fotografier och synpunkter 2021-12-15
(PUL) Bild In Foto Foton, 7 st 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev och kommunicering av tjänsteutlåtande till ingivare och byggherre 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
9727860_1_6.PDF (1,54 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 74 2022-04-04
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-08
9747111_3_7.PDF (1,10 MB)
9747113_3_7.PDF (895,90 KB)
9747112_3_7.PDF (1,06 MB)
9747114_3_7.PDF (934,44 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-11
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Bränneriet 4 - Yttre ändring 2022-05-10
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-10
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-02-03
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar