Ärende

Diarienr
2021-13657

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Nybyggnad av handel, kontor, bostäder

Ärendestart
2021-09-29

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-09-06
Beslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Hästen 21

Adress
Regeringsgatan 42

Stadsdel
Norrmalm

Handläggare
Ella-Katrin Jakobsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situatoinsplan 2021-09-30
Ritning In Arkitektritning Ritningar illustrationer 4 st 2021-09-30
Ritning In Planritning Planritningar 32 st komplettering 2021-11-24
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 5 st komplettering 2021-11-24
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 5 st reviderade 2021-12-08
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner 4 st reviderade 2021-12-08
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 2 st reviderade 2021-12-08
Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2021-12-10
Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-12-20
Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-01-28
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta komplettering 2022-02-18
Skrivelse In Nybyggnadskarta Handlingsförteckning komplettering 2022-02-18
Skrivelse In Teknisk granskning av Mock-up, komplettering 2022-02-22
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9279549_2_6.PDF (4,98 MB)
9279550_2_6.PDF (3,84 MB)
9279551_2_6.PDF (3,51 MB)
9279552_2_6.PDF (3,29 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar detaljer 4 st 2021-09-30
9279538_2_6.PDF (4,04 MB)
9279539_2_6.PDF (6,79 MB)
9279540_2_6.PDF (6,42 MB)
9279541_2_6.PDF (3,11 MB)
9279542_2_6.PDF (7,20 MB)
9279543_2_6.PDF (4,84 MB)
9279544_2_6.PDF (7,94 MB)
9279545_2_6.PDF (9,46 MB)
9279546_2_6.PDF (3,71 MB)
9279547_2_6.PDF (11,04 MB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 10 st 2021-09-30
9279519_2_6.PDF (3,57 MB)
9279520_2_6.PDF (3,22 MB)
9279521_2_6.PDF (3,79 MB)
9279522_2_6.PDF (2,72 MB)
9279523_2_6.PDF (4,06 MB)
9279524_2_6.PDF (2,57 MB)
9279525_2_6.PDF (3,67 MB)
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner 7 st 2021-09-30
9279557_2_6.PDF (2,92 MB)
9279558_2_6.PDF (3,98 MB)
9279559_2_6.PDF (4,15 MB)
9279560_2_6.PDF (3,90 MB)
9279561_2_6.PDF (3,32 MB)
9279562_2_6.PDF (3,51 MB)
9279563_2_6.PDF (4,14 MB)
9279564_2_6.PDF (4,33 MB)
Ritning In Planritning Ritningar plan 8 st 2021-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-09-30
9279566_2_6.PDF (5,12 MB)
9279567_2_6.PDF (5,33 MB)
9279568_2_6.PDF (5,48 MB)
9279569_2_6.PDF (6,08 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritningar illustrationer 4 st 2021-09-30
(PUL) Skrivelse In Utvändig beskrivning 2021-09-30
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, granskningsutlåtande tillgänglighet 2021-09-30
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-09-30
(PUL) Skrivelse In Bilaga parkering 2021-09-30
9279475_2_6.PDF (4,11 MB)
9279476_2_6.PDF (3,59 MB)
9279477_2_6.PDF (4,24 MB)
9279478_2_6.PDF (4,58 MB)
9279479_2_6.PDF (4,18 MB)
9279480_2_6.PDF (4,79 MB)
9279481_2_6.PDF (3,91 MB)
9279482_2_6.PDF (3,57 MB)
9279483_2_6.PDF (4,65 MB)
9279484_2_6.PDF (3,84 MB)
9279485_2_6.PDF (3,97 MB)
9279486_2_6.PDF (4,64 MB)
9279487_2_6.PDF (3,36 MB)
9279488_2_6.PDF (3,15 MB)
9279489_2_6.PDF (4,12 MB)
9279490_2_6.PDF (3,17 MB)
9279491_2_6.PDF (2,91 MB)
9279492_2_6.PDF (3,88 MB)
9279493_2_6.PDF (3,39 MB)
9279494_2_6.PDF (3,25 MB)
9279495_2_6.PDF (4,19 MB)
9279496_2_6.PDF (3,40 MB)
9279497_2_6.PDF (3,26 MB)
9279498_2_6.PDF (4,22 MB)
9279499_2_6.PDF (3,01 MB)
9279500_2_6.PDF (2,98 MB)
9279501_2_6.PDF (3,95 MB)
9279502_2_6.PDF (3,03 MB)
9279503_2_6.PDF (2,98 MB)
9279504_2_6.PDF (3,95 MB)
9279505_2_6.PDF (3,28 MB)
9279506_2_6.PDF (3,44 MB)
9279507_2_6.PDF (4,38 MB)
9279508_2_6.PDF (3,04 MB)
9279509_2_6.PDF (3,35 MB)
9279510_2_6.PDF (3,68 MB)
9279511_2_6.PDF (3,05 MB)
9279512_2_6.PDF (3,81 MB)
9279513_2_6.PDF (3,94 MB)
Ritning In Planritning Ritningar plan 39 st 2021-09-30
9279472_2_6.PDF (2,97 MB)
Ritning In Situationsplan Situatoinsplan 2021-09-30
(PUL) Skrivelse In Bilaga gestaltningsprogram 2021-09-30
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering till sökande 2021-10-15
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-10-15
9421333_3_6.PDF (4,02 MB)
9421334_2_6.PDF (6,83 MB)
9421335_2_6.PDF (6,45 MB)
9421336_3_6.PDF (3,11 MB)
9421338_2_6.PDF (4,84 MB)
9421340_2_6.PDF (9,46 MB)
9421337_3_6.PDF (7,21 MB)
9421339_3_6.PDF (7,96 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 8 st komplettering 2021-11-24
9421347_3_6.PDF (3,85 MB)
9421349_2_6.PDF (3,57 MB)
9421348_3_6.PDF (3,47 MB)
9421350_2_6.PDF (4,28 MB)
9421351_2_6.PDF (4,38 MB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 5 st komplettering 2021-11-24
9421326_2_6.PDF (3,57 MB)
9421327_2_6.PDF (3,20 MB)
9421328_2_6.PDF (2,58 MB)
9421329_2_6.PDF (3,69 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 4 st komplettering 2021-11-24
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, Utvändig beskrivning, Bilaga parkering, Bilaga avfallshantering, Sammanställning kompletteringsfiler, Följebrev 2021-11-24
9421294_2_6.PDF (4,12 MB)
9421295_2_6.PDF (4,26 MB)
9421296_2_6.PDF (4,58 MB)
9421297_2_6.PDF (4,80 MB)
9421298_2_6.PDF (3,90 MB)
9421299_2_6.PDF (4,67 MB)
9421300_2_6.PDF (4,06 MB)
9421301_2_6.PDF (3,96 MB)
9421302_2_6.PDF (4,85 MB)
9421303_2_6.PDF (3,59 MB)
9421304_2_6.PDF (4,39 MB)
9421305_2_6.PDF (3,48 MB)
9421306_2_6.PDF (3,11 MB)
9421307_2_6.PDF (4,30 MB)
9421308_2_6.PDF (3,47 MB)
9421309_2_6.PDF (3,42 MB)
9421310_2_6.PDF (4,38 MB)
9421311_2_6.PDF (3,47 MB)
9421312_2_6.PDF (3,42 MB)
9421313_2_6.PDF (4,41 MB)
9421314_2_6.PDF (3,10 MB)
9421315_2_6.PDF (3,16 MB)
9421316_2_6.PDF (4,14 MB)
9421317_2_6.PDF (3,10 MB)
9421318_2_6.PDF (3,15 MB)
9421319_2_6.PDF (4,13 MB)
9421320_2_6.PDF (3,35 MB)
9421321_2_6.PDF (3,60 MB)
9421322_2_6.PDF (4,54 MB)
9421323_2_6.PDF (3,11 MB)
9421324_2_6.PDF (3,51 MB)
9421325_2_6.PDF (3,85 MB)
Ritning In Planritning Planritningar 32 st komplettering 2021-11-24
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2021-11-25
(PUL) Skrivelse Ut Remissförfrågan till TK 2021-11-25
(PUL) Remiss Ut Remissbrev 2021-11-25
(PUL) Skrivelse Ut Remissförfrågan till Stockholm vatten och avfall 2021-11-25
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-12-08
9454687_2_6.PDF (156,04 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Handlingsförteckning, komplettering 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In VB: Skrivelser, Mailkonversation 2021-12-08
9454348_2_6.PDF (6,45 MB)
9454349_2_6.PDF (3,11 MB)
9454627_2_6.PDF (7,96 MB)
9454628_2_6.PDF (4,84 MB)
9454629_2_6.PDF (7,21 MB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 5 st reviderade 2021-12-08
9454308_2_6.PDF (3,57 MB)
9454309_2_6.PDF (3,21 MB)
9454310_2_6.PDF (2,72 MB)
9454311_2_6.PDF (4,07 MB)
Ritning In Sektionsritning Ritningar sektioner 4 st reviderade 2021-12-08
9454321_2_6.PDF (4,02 MB)
9454322_2_6.PDF (6,84 MB)
Ritning In Fasadritning Ritningar fasader 2 st reviderade 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm Vatten och Avfall 2021-12-10
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-12-13
(PUL) Skrivelse Ut Remissvar SVoA och TK till sökande 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Förklaring till bil-cykeltrafik 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut Återremissförfrågan TK 2022-01-17
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2022-01-17
(PUL) Skrivelse Ut Remissvar Hästen 21 till sökande 2022-01-28
(PUL) Skrivelse In Remissvar Trafikkontoret 2022-01-28
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning, platsbesök Mock-up 2022-02-04
(PUL) Skrivelse In Nybyggnadskarta Handlingsförteckning komplettering 2022-02-18
(PUL) Skrivelse In Nybyggnadskarta Följebrev komplettering 2022-02-18
9608680_2_6.PDF (2,94 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta komplettering 2022-02-18
(PUL) Skrivelse In Teknisk granskning av Mock-up, komplettering 2022-02-22
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande och följebrev till sökande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
9727836_1_6.PDF (1,48 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 64 2022-04-04
9738435_1_9.PDF (3,06 MB)
9738436_1_9.PDF (3,80 MB)
9738437_1_9.PDF (11,13 MB)
9738438_1_9.PDF (4,21 MB)
9738439_1_9.PDF (4,35 MB)
9738440_1_9.PDF (4,67 MB)
9738441_1_9.PDF (4,89 MB)
9738442_1_9.PDF (3,99 MB)
9738443_1_9.PDF (4,76 MB)
9738444_1_9.PDF (4,15 MB)
9738445_1_9.PDF (4,05 MB)
9738446_1_9.PDF (4,94 MB)
9738447_1_9.PDF (3,68 MB)
9738448_1_9.PDF (4,48 MB)
9738449_1_9.PDF (3,57 MB)
9738450_1_9.PDF (3,20 MB)
9738451_1_9.PDF (4,39 MB)
9738452_1_9.PDF (3,56 MB)
9738453_1_9.PDF (3,51 MB)
9738454_1_9.PDF (4,47 MB)
9738455_1_9.PDF (3,56 MB)
9738456_1_9.PDF (3,52 MB)
9738457_1_9.PDF (4,50 MB)
9738458_1_9.PDF (3,19 MB)
9738459_1_9.PDF (3,25 MB)
9738460_1_9.PDF (4,23 MB)
9738461_1_9.PDF (3,19 MB)
9738462_1_9.PDF (3,24 MB)
9738463_1_9.PDF (4,22 MB)
9738464_1_9.PDF (3,44 MB)
9738465_1_9.PDF (3,69 MB)
9738466_1_9.PDF (4,63 MB)
9738467_1_9.PDF (3,20 MB)
9738468_1_9.PDF (3,60 MB)
9738469_1_9.PDF (3,94 MB)
9738470_1_9.PDF (9,55 MB)
9738471_1_9.PDF (3,95 MB)
9738472_1_9.PDF (3,56 MB)
9738473_1_9.PDF (3,66 MB)
9738474_1_9.PDF (4,37 MB)
9738475_1_9.PDF (4,48 MB)
9738476_1_9.PDF (3,66 MB)
9738477_1_9.PDF (3,30 MB)
9738478_1_9.PDF (2,81 MB)
9738479_1_9.PDF (4,16 MB)
9738480_1_9.PDF (4,11 MB)
9738481_1_9.PDF (6,93 MB)
9738482_1_9.PDF (6,54 MB)
9738483_1_9.PDF (3,20 MB)
9738484_1_9.PDF (8,05 MB)
9738485_1_9.PDF (4,93 MB)
9738486_1_9.PDF (7,30 MB)
9738487_1_9.PDF (3,03 MB)
9738488_1_9.PDF (254,37 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut - Hästen 21 - nybyggnation av handel, kontor och bostäder. 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut - Hästen 21 - nybyggnation av handel, kontor och bostäder 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut - Hästen 21 - nybyggnation av handel, kontor och bostäder 2022-05-17
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Byte av kontrollansvarig 2022-09-05
(PUL) Beslut Ut Beslut om ny kontrollansvarig 2022-09-06
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar