Ärende

Diarienr
2021-13947

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning av råvind till bostad, Yttre ändringar och balkong

Ärendestart
2021-10-06

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-09
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Skålen 28

Adress
Norrbackagatan 31

Stadsdel
Vasastaden

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9293816_2_6.PDF (993,56 KB)
9293817_2_6.PDF (1,11 MB)
9293818_2_6.PDF (1,13 MB)
9293819_2_6.PDF (1,82 MB)
9293820_2_6.PDF (997,10 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 5 st 2021-10-06
9293810_2_6.PDF (54,25 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning 2021-10-06
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-10-06
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-10-06
9293784_2_6.PDF (55,82 KB)
9293785_2_6.PDF (1,16 MB)
9293786_2_6.PDF (1,34 MB)
9293787_2_6.PDF (87,73 KB)
9293788_2_6.PDF (59,53 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 5 st 2021-10-06
9293779_2_6.PDF (57,05 KB)
9293780_2_6.PDF (63,63 KB)
9293781_2_6.PDF (70,25 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 3 st 2021-10-06
(PUL) Ansökan In AnsökningsFormulär 2021-10-06
9293783_2_6.PDF (1,88 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-10-06
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning 2021-10-06
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling i ärendet 2021-11-03
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling m. bedömning 2021-11-09
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-11-09
9464140_2_6.PDF (57,69 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning, komplettering 2021-12-13
9464141_2_6.PDF (69,59 KB)
9464142_2_6.PDF (71,76 KB)
9464143_2_6.PDF (70,69 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 3 st, komplettering 2021-12-13
(PUL) Skrivelse In Följebrev, komplettering 2021-12-13
9464127_2_6.PDF (160,66 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning, komplettering 2021-12-13
9464129_3_6.PDF (57,10 KB)
9464131_2_6.PDF (1,34 MB)
9464130_3_6.PDF (174,87 KB)
9464132_2_6.PDF (175,11 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 4 st, komplettering 2021-12-13
9464134_2_6.PDF (1,82 MB)
9464135_2_6.PDF (1,14 MB)
9464136_2_6.PDF (1,11 MB)
9464137_2_6.PDF (939,96 KB)
9464138_2_6.PDF (0,98 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 5 st, komplettering 2021-12-13
9470813_2_6.PDF (74,07 KB)
9470814_2_6.PDF (74,35 KB)
9470815_2_6.PDF (69,26 KB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 3 st komplettering 2021-12-14
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning PMA 1, handlingsförteckning, följebrev med uppgifter om Kontrollansvarig komplettering 2021-12-14
9470804_2_6.PDF (992,80 KB)
9470805_2_6.PDF (1,82 MB)
9470806_2_6.PDF (1,14 MB)
9470807_2_6.PDF (939,67 KB)
9470808_2_6.PDF (1,11 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 5 st komplettering 2021-12-14
9470781_2_6.PDF (87,20 KB)
9470782_2_6.PDF (57,01 KB)
9470783_2_6.PDF (1,34 MB)
9470784_2_6.PDF (175,03 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 4 st komplettering 2021-12-14
9470796_2_6.PDF (53,20 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar komplettering 2021-12-14
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling m. bedömning 2021-12-28
9520050_2_6.PDF (54,85 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning komplettering 2022-01-13
9520048_2_6.PDF (88,46 KB)
9520049_2_6.PDF (175,66 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2st komplettering 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Ändrings PM, Handlingsförteckning, Följebrev komplettering 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut SV: Återkoppling 2022-01-31
9562605_2_6.PDF (54,85 KB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar reviderade 2022-02-01
9562603_2_6.PDF (88,46 KB)
9562604_2_6.PDF (175,66 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 2 st reviderade 2022-02-01
(PUL) Skrivelse In Sektionsritning PMA2, handlingsförteckning, följebrev reviderade 2022-02-01
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-03-14
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-14
(PUL) Skrivelse Ut Sent yttrande till sekretariatet 2022-03-23
(PUL) Skrivelse Ut Bemötande av yttrande 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Yttrande från sökande 2022-03-23
9727837_1_6.PDF (1,61 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 65 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-04-05
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Vasen 3 2022-04-14
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Pokalen 4, 2022-04-21 2022-04-25
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-05-23
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-05-23
9914703_1_6.PDF (1,82 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-06-09 § 84 2022-06-22
9926557_1_9.PDF (1,77 MB)
9926558_1_9.PDF (775,63 KB)
9926559_1_9.PDF (1,88 MB)
9926560_1_9.PDF (634,22 KB)
9926561_1_9.PDF (879,08 KB)
9926562_1_9.PDF (2,46 MB)
9926563_1_9.PDF (1,77 MB)
9926564_1_9.PDF (1,65 MB)
9926565_1_9.PDF (1,55 MB)
9926566_1_9.PDF (1,77 MB)
9926567_1_9.PDF (608,08 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-06-09 2022-06-28
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-06-28
(PUL) Skrivelse In Önskar återkoppling 2022-07-04
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om bygglov – Skålen 28 – Ändrad användning av råvind till bostad, yttre ändringar och balkong 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-06-09 dnr. 2021-13947 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-07-12
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Svar på statusförfrågan 2022-08-08
(PUL) Skrivelse Ut Epost ut, begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-09-24
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-09-24
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar