Ärende

Diarienr
2021-14623

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring samt ändrad användning av vind till bostäder

Ärendestart
2021-10-18

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-09
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Höjden 10

Adress
Johannesgatan 26

Stadsdel
Norrmalm

Handläggare
Inspektör Ej utsedd

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 2 st komplettering 2022-01-13
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning: situationsplan, fasad, komplettering 2022-01-13
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st komplettering 2022-01-13
Ritning In Planritning Planritningar 3 st komplettering 2022-01-13
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
Skrivelse Sbk Bemötande av yttrande 2022-03-14
Skrivelse In Synpunkter 2022-03-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9321318_2_6.PDF (1,40 MB)
Ritning In Planritning Ritningar plan 3 st 2021-10-18
9321319_2_6.PDF (486,68 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner 2021-10-18
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-10-18
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-10-18
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-10-18
9321317_2_6.PDF (3,01 MB)
Ritning In Kontrollplan Ritningar situatinsplan fasader 3 st 2021-10-18
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning mailad till sökande 2021-11-03
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-11-03
9418888_2_6.PDF (1,76 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritning sektion, detaljer reviderade, 2 st 2021-11-24
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Följebrev 2021-11-24
9418867_2_6.PDF (2,29 MB)
Ritning In Planritning Planritningar reviderade, 3 st 2021-11-24
9418880_2_6.PDF (3,34 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar reviderade, 3 st 2021-11-24
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning av reviderat förslag, ej tillstyrkan 2021-12-02
9520818_2_6.PDF (2,48 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st komplettering 2022-01-13
9520823_2_6.PDF (1,50 MB)
Ritning In Arkitektritning Arkitektritning: situationsplan, fasad, komplettering 2022-01-13
9520815_2_6.PDF (1,75 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar 2 st komplettering 2022-01-13
(PUL) Skrivelse In Ändrings PM, Följebrev komplettering 2022-01-13
9520811_2_6.PDF (2,28 MB)
Ritning In Planritning Planritningar 3 st komplettering 2022-01-13
(PUL) Skrivelse Ut Bedömning av reviderat förslag 2022-01-27
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjut 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Sbk Yttrande mailat till sekretariatet 2022-03-14
(PUL) Skrivelse Sbk Bemötande av yttrande 2022-03-14
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-03-14
9727840_1_6.PDF (1,49 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 66 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-04-07
(PUL) Skrivelse Ut Protokollsutdrag ut till sökande 2022-04-13
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Hägerberget 55, 2022-04-13 2022-04-13
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Johannes Mindre 9, 2022-04-14 2022-04-20
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Hägerberget 41, 2022-04-21 2022-04-22
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Höjden 2, 2022-04-24 2022-04-26
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-05-20
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-05-20
(PUL) Skrivelse Ut Yttrande mailat till sekretariatet 2022-05-31
(PUL) Skrivelse Sbk Bemötande av yttrande 2022-05-31
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2022-05-31
9914704_1_6.PDF (1,71 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-06-09 § 85 2022-06-22
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-06-27
9925012_2_7.PDF (1,68 MB)
9925013_2_7.PDF (2,66 MB)
9925014_2_7.PDF (2,46 MB)
9925015_2_7.PDF (1,93 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-06-09 2022-06-28
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-06-09, dnr. 2021-14623 2022-07-12
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-07-12
(PUL) Skrivelse Ut Epost ut, begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-09-24
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-09-24
(PUL) Skrivelse In Information om framtida byggherre m.m. 2022-09-26
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar