Ärende

Diarienr
2021-14676

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Skylt/vepa/ljusanordning: LED Display Ledarna

Ärendestart
2021-10-19

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Hantverkaren 20

Adress
Sankt Eriksgatan 26

Stadsdel
Kungsholmen

Handläggare
Isak Karlsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-10-19
Ritning In Fasadritning Nytt förslag, förklaring 2021-12-02
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Bild In Fotomontage Fotomontage 2021-10-19
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-10-19
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-10-19
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov för skylt, ljusanordning 2021-10-19
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-10-19
9324331_2_6.PDF (988,98 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-10-19
(PUL) Remiss Ut Remissbrev Skönhetsrådet 2021-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Remiss skickad till Skönhetsrådet 2021-10-25
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2021-10-25
(PUL) Skrivelse Ut Remiss skickad till Trafikkontoret 2021-10-25
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-10-28
(PUL) Skrivelse Ut Aktuellt kan ej beviljas 2021-11-08
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Fråga från sökande 2021-11-12
(PUL) Skrivelse Ut Svar till sökande 2021-11-16
(PUL) Skrivelse In Svar från TK om rörliga budskap 2021-11-16
(PUL) Ritning In Fasadritning Nytt förslag, förklaring 2021-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning, avslag. 2021-12-08
(PUL) Skrivelse Ut Förlängd svarstid tom 2022-01-31 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In önskemål om förlängd svarstid 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Sökande önskar ta ärendet till nämnd 2022-01-27
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
9727807_1_6.PDF (1,00 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 51 2022-04-04
9731674_1_9.PDF (1,62 MB)
9731675_1_9.PDF (2,54 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Beslut skickat 2022-04-26
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-11
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-05-12
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar