Ärende

Diarienr
2021-14771

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Tillbyggnad av enbostadshus, yttre ändring, nya fönster

Ärendestart
2021-10-20

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Avslag, Överklagat 2022-05-09

Fastighetsbeteckning
Direktören 9

Adress
Ehrenstrahlsvägen 41

Stadsdel
Södra Ängby

Handläggare
Mansour Baghchesara

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2 st 2021-10-20
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2021-10-20
Ritning In Planritning Planritningar 3 st 2021-10-20
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner 2021-10-20
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-10-20
Skrivelse In Sökande önskar prövning av stadsbyggnadsnämnden enligt yttrande 2022-01-31
Skrivelse In Yttrande från sökande 2022-02-04
Skrivelse In Skrivelse från sökande 2022-02-25
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
Skrivelse In Yttrande gällande tjänsteutlåtande 2022-03-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9328314_2_6.PDF (109,77 KB)
Ritning In Sektionsritning Ritning sektioner 2021-10-20
9328327_2_6.PDF (52,71 KB)
Ritning In Ritningsförteckning Ritningsförteckning 2021-10-20
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-10-20
9328313_2_6.PDF (403,77 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2 st 2021-10-20
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-10-20
9328311_2_6.PDF (845,92 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-10-20
9328312_2_6.PDF (455,91 KB)
Ritning In Planritning Planritningar 3 st 2021-10-20
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning till sökande 2022-01-19
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-01-19
(PUL) Skrivelse In Svar på kontorets bedömning från sökande 2022-01-25
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling ang. yttrande från sökande 2022-01-26
(PUL) Skrivelse In Sökande önskar prövning av stadsbyggnadsnämnden enligt yttrande 2022-01-31
(PUL) Skrivelse In Yttrande från sökande 2022-02-04
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling ang. grannehörande till sökande 2022-02-25
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från sökande 2022-02-25
(PUL) Skrivelse In Kan du skicka ut ett grannhörande? 2022-02-25
(PUL) Skrivelse Ut Återkoppling ang. frågan om grannehörande från sökande 2022-02-25
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande samt följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande till sökande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse In Yttrande gällande tjänsteutlåtande 2022-03-14
9727808_1_6.PDF (1,03 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 52 2022-04-04
9731621_1_9.PDF (939,05 KB)
9731622_1_9.PDF (549,35 KB)
9731623_1_9.PDF (925,25 KB)
9731624_1_9.PDF (631,37 KB)
9731625_1_9.PDF (145,77 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-05
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-05-09
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-05-11
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-05-12
(PUL) Skrivelse In Mottagningsbekräftelse 2022-05-31
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev rättidsprövning 2022-05-31
(PUL) Skrivelse In Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende, 29795-2022 2022-06-01
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar