Ärende

Diarienr
2021-15194

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändringar av enbostadshus, nytt tak (lov i efterhand)

Ärendestart
2021-10-26

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Kärran 1

Adress
Herrhagsvägen 95

Stadsdel
Tallkrogen

Handläggare
Gunnar Skoglund

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Bild In Foto Foto 2021-10-26
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
Skrivelse Ut E-post Bemötande yttrande 2022-03-14
Skrivelse In E-post yttrande 2022-03-14

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Bild In Foto Foto 2021-10-26
(PUL) Ansökan In AnsökningsFormulär 2021-10-26
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-10-27
(PUL) Skrivelse Ut E-post - Din ansökan kan inte beviljas 2022-01-18
(PUL) Skrivelse Ut E-post påbörja tjut 2022-01-26
(PUL) Skrivelse In E-post ärendet till SBN 2022-01-26
(PUL) Skrivelse Ut E-post Följebrev tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut E-post Bemötande yttrande 2022-03-14
(PUL) Skrivelse In E-post yttrande 2022-03-14
9727861_1_6.PDF (1,60 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 75 2022-04-04
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om bygglov – Kärran 1 – Nytt tak 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24, dnr 2021-15194, Kärran 1 2022-04-05
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-05
9731700_1_9.PDF (1,39 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-05
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering av handlingar 2023-02-08
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar