Ärende

Diarienr
2021-15318

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Renovering och förlängning av plank

Ärendestart
2021-10-28

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-09
Lovbeslut Avslag

Fastighetsbeteckning
Stjärnkronorna 3

Adress
Önskeringsvägen 28

Stadsdel
Smedslätten

Handläggare
Isak Karlsson

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-12-16
Skrivelse In Foto Material- och kulörbeskrivning, följebrev 2021-12-16
Bild In Bild Visionsvyer 2021-12-16
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 3 st 2021-12-16
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning bemötande av yttrande 2022-03-23
Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-03-23

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Beskrivning, följebrev 2021-10-29
(PUL) Bild In Bild Bild 2021-10-29
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-10-29
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-10-29
9351883_2_6.PDF (1,56 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-10-29
9351909_2_6.PDF (744,22 KB)
9351910_2_6.PDF (708,20 KB)
9351911_2_6.PDF (778,62 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader, 3 st 2021-10-29
(PUL) Skrivelse Ut Aktuellt kan ej beviljas 2021-11-16
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-11-16
9441399_1_6.PDF (90,98 KB)
9441400_2_6.PDF (1,56 MB)
9441401_2_6.PDF (3,63 MB)
Ritning In Arkitektritning Förslag till alternativ 2021-12-02
(PUL) Skrivelse Ut Kommunikation till och från sökande 2021-12-02
(PUL) Bild In Foto Bilder 2 st 2021-12-16
(PUL) Skrivelse In Foto Material- och kulörbeskrivning, följebrev 2021-12-16
(PUL) Bild In Bild Visionsvyer 2021-12-16
9476454_2_6.PDF (831,89 KB)
9476455_2_6.PDF (1,00 MB)
9476456_2_6.PDF (738,77 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 3 st 2021-12-16
9476457_2_6.PDF (1,56 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-12-16
(PUL) Skrivelse Ut Svar till sökande med fråga om hur denne vill gå vidare. 2022-01-20
(PUL) Skrivelse In Skrivelse från sökande 2022-01-28
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning bemötande av yttrande 2022-03-23
(PUL) Skrivelse In Yttrande över tjänsteutlåtande 2022-03-23
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av justerat nämndprotokoll, (bordlagt) 2022-04-04
9727810_1_6.PDF (1,01 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 53 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-05-05
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av nämndens beslut 2022-05-09
9808557_1_6.PDF (98,04 KB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-04-28 § 37 2022-05-09
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Stjärnkronorna 8, 2022-05-10 2022-05-12
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Stjärnkronorna 2, 2022-05-15 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Stjärnkronorna 2, 2022-05-13 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Pepparkakshäxan 2, 2022-05-15 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Bergvik 8, 2022-05-16 2022-05-18
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Bergvik 8, 2022-05-16 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av granneyttrande med erinran 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av yttrande med erinran 2022-05-18
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande och följebrev 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-05-23
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-05-23
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Bergvik 9, 2022-05-17, 2 st 2022-06-01
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande i ärende 2021-15318, Stjärnkronorna 3 2022-06-07
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning bemötande av yttrande 2022-06-07
(PUL) Skrivelse In Yttrande till tjänsteutlåtande 2022-06-07
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av justerat nämndprotokoll 2022-06-22
9914696_1_6.PDF (1,10 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-06-09 § 78 2022-06-22
9919171_1_9.PDF (1,00 MB)
9919172_1_9.PDF (1,18 MB)
9919173_1_9.PDF (931,66 KB)
9919174_1_9.PDF (1,65 MB)
9919175_1_9.PDF (441,01 KB)
9919176_1_9.PDF (884,31 KB)
9919177_1_9.PDF (1,83 MB)
9919178_1_9.PDF (557,53 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-06-09 2022-06-23
(PUL) Skrivelse In Fråga om överklagan 2022-06-27
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-06-30
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev med kvitto - Påminnelse 2022-08-18
(PUL) Skrivelse Ut beslut skickat med mottagningsbevis 2022-09-15
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar