Ärende

Diarienr
2021-15333

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
54 Detaljplaner, områdesbestämmelser

Ärendemening
Område längs med Södra länken, del av Årsta 1:1 m m,

Ärendestart
2021-10-29

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Start-PM Bifall

Fastighetsbeteckning
Årsta 1:1

Adress
Svärdlångsvägen 74

Stadsdel
Årsta

Handläggare
Zsolt Juhász

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM för område längs med Södra länken 2022-03-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Sbk Beställning av nytt planärende 2021-10-29
(PUL) Skrivelse In SV: Miljö- och hälsounderlag för område längs med Södra länken 2022-01-31
(PUL) Skrivelse In SV: Miljö- och hälsounderlag för område längs med Södra länken 2022-01-31
(PUL) Skrivelse In Miljö- och hälsounderlag för område längs med Södra länken 2022-01-31
(PUL) Skrivelse In Remissvar Storstockholms Brandförsvar 2022-02-01
(PUL) Skrivelse In Remissvar Kulturförvaltningen 2022-02-07
9625973_15_6.PDF (10,98 MB)
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande start-PM för område längs med Södra länken 2022-03-17
9727755_1_6.PDF (1,15 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 20 2022-04-04
(PUL) Avtal In Planavtal undertecknat - NCC 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Brev om planavtal 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Synpunkt 2023-02-10
(PUL) Skrivelse Ut 2021-15333-17 - Synpunkt 2023-02-17
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar