Ärende

Diarienr
2021-15404

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Nybyggnad av kontorsbyggnad

Ärendestart
2021-10-30

Ärendeavslut

Senaste beslut
2023-01-23
Startbesked Bifall

Fastighetsbeteckning
Snäckan 8

Adress
Tegelbacken 4

Stadsdel
Norrmalm

Handläggare
Lorentz Brännström

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplaner, 2 st 2021-11-02
Skrivelse In Komplettering: Materialprov - bild på material monterade på plats 2021-11-19
Ritning In Arkitektritning Skiss för leverans och avfallshantering, följebrev, komplettering 2021-11-19
Skrivelse In Utlåtande tillgänglighet, komplettering 2021-11-19
Ritning In Planritning Ritning planer 2 st, komplettering 2021-11-23
Skrivelse In Planritning Projektbeskrivning, komplettering 2021-11-23
Ritning In Situationsplan Situationsplan, omfattning bygglov, reviderad 2021-12-03
Bild In Bild Vyer, 9 st, mellan Snäckan 8 och Sheraton 2021-12-03
Skrivelse In Materialprover, bild bilaga, komplettering 2021-12-14
Ritning In Arkitektritning Grönyta tak 2022-02-04
Ritning In Arkitektritning Ljusgårdsytor, 8st 2022-02-04
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 9 st, reviderade 2022-02-11
Ritning In Planritning Takplan 3 st, reviderade 2022-02-11
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 6 st, reviderade 2022-02-11
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar, 2 st, reviderade 2022-02-11
Skrivelse In Utvändig material- och kulörbeskrivning, reviderad 2022-02-11
Skrivelse In Handlingsförteckning, reviderad 2022-02-11
Ritning In Planritning Planritningar 36 st, reviderade 2022-02-11
Utlåtande SBN Reviderat tjänsteutlåtande 2022-02-15

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9355109_2_6.PDF (2,73 MB)
9355110_2_6.PDF (3,05 MB)
9355111_2_6.PDF (2,77 MB)
9355112_2_6.PDF (2,32 MB)
9355113_2_6.PDF (2,25 MB)
9355114_2_6.PDF (2,23 MB)
9355115_2_6.PDF (2,24 MB)
9355116_2_6.PDF (2,27 MB)
9355117_2_6.PDF (2,52 MB)
9355118_2_6.PDF (2,47 MB)
9355119_2_6.PDF (2,34 MB)
9355120_2_6.PDF (1,73 MB)
Ritning In Arkitektritning Ytberäkningar, 12 st 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Arkitektritning Utvändig kulörbeskrivning 2021-11-02
9355099_2_6.PDF (3,62 MB)
9355100_2_6.PDF (3,00 MB)
9355101_2_6.PDF (1,97 MB)
Ritning In Arkitektritning Fasader, sektioner, 3 st 2021-11-02
9355103_2_6.PDF (4,46 MB)
Ritning In Arkitektritning Möbleringsplan 2021-11-02
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-11-02
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-11-02
9355127_2_6.PDF (3,65 MB)
9355128_2_6.PDF (4,40 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplaner, 2 st 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-11-02
9355089_2_6.PDF (2,22 MB)
9355090_2_6.PDF (2,55 MB)
9355091_2_6.PDF (2,75 MB)
Ritning In Planritning Takplaner, 3 st 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Följebrev 2021-11-02
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Handlingsförteckning 2021-11-02
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-11-02
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-11-02
9355072_2_6.PDF (2,54 MB)
9355073_2_6.PDF (2,72 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar, 2 st 2021-11-02
9355075_2_6.PDF (3,70 MB)
9355076_2_6.PDF (3,50 MB)
9355077_2_6.PDF (3,27 MB)
9355078_2_6.PDF (3,01 MB)
9355079_2_6.PDF (5,90 MB)
9355080_2_6.PDF (2,39 MB)
9355081_2_6.PDF (2,80 MB)
9355082_2_6.PDF (2,68 MB)
9355083_2_6.PDF (2,38 MB)
9355084_2_6.PDF (6,91 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 10 st 2021-11-02
9355035_2_6.PDF (3,10 MB)
9355036_2_6.PDF (5,30 MB)
9355037_2_6.PDF (2,93 MB)
9355038_2_6.PDF (2,49 MB)
9355039_2_6.PDF (2,47 MB)
9355040_2_6.PDF (2,44 MB)
9355041_2_6.PDF (2,45 MB)
9355042_2_6.PDF (2,48 MB)
9355043_2_6.PDF (2,72 MB)
9355044_2_6.PDF (2,69 MB)
9355045_2_6.PDF (2,57 MB)
Ritning In Planritning Översiktsplaner, 11 st 2021-11-02
9355049_2_6.PDF (2,88 MB)
9355050_2_6.PDF (2,73 MB)
9355051_2_6.PDF (6,35 MB)
9355052_2_6.PDF (4,21 MB)
9355053_2_6.PDF (3,30 MB)
9355054_2_6.PDF (3,44 MB)
9355055_2_6.PDF (2,79 MB)
9355056_2_6.PDF (2,65 MB)
9355057_2_6.PDF (2,68 MB)
9355058_2_6.PDF (2,57 MB)
9355059_2_6.PDF (2,70 MB)
9355060_2_6.PDF (2,56 MB)
9355061_2_6.PDF (2,65 MB)
9355062_2_6.PDF (2,56 MB)
9355063_2_6.PDF (2,69 MB)
9355064_2_6.PDF (2,60 MB)
9355065_2_6.PDF (2,71 MB)
9355066_2_6.PDF (2,93 MB)
9355067_2_6.PDF (3,13 MB)
9355068_2_6.PDF (2,71 MB)
9355069_2_6.PDF (2,99 MB)
9355070_2_6.PDF (2,66 MB)
9355071_2_6.PDF (2,81 MB)
Ritning In Planritning Delplaner, 23 st 2021-11-02
(PUL) Skrivelse Ut Skrivelse ut: Info om handläggare 2021-11-09
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-11-17
(PUL) Skrivelse In Komplettering - tillgänglighetsutlåtande 2021-11-19
(PUL) Skrivelse In Komplettering: Materialprov - bild på material monterade på plats 2021-11-19
(PUL) Skrivelse In Utlåtande tillgänglighet, komplettering 2021-11-19
(PUL) Skrivelse In Material- och kulörbeskrivning, komplettering 2021-11-19
9406638_1_6.PDF (83,40 KB)
9406639_2_6.PDF (914,41 KB)
Ritning In Arkitektritning Skiss för leverans och avfallshantering, följebrev, komplettering 2021-11-19
(PUL) Skrivelse In Följebrev, komplettering 2021-11-23
(PUL) Skrivelse In Planritning Projektbeskrivning, komplettering 2021-11-23
9416379_2_6.PDF (1,94 MB)
Ritning In Planritning Ritning planer 2 st, komplettering 2021-11-23
(PUL) Remiss Ut Remissbrev Exploateringskontoret 2021-11-24
(PUL) Remiss Ut Remissbrev Stockholm Vatten och Avfall 2021-11-24
(PUL) Remiss SBK Remissbrev Trafikkontoret 2021-11-24
(PUL) Bild In Bild Vyer, 9 st, mellan Snäckan 8 och Sheraton 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Bild Handlingsförteckning, följebrev 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Frågor och svar ang. avfallshantering och fettavskiljare 2021-12-03
9443713_2_6.PDF (3,77 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan, omfattning bygglov, reviderad 2021-12-03
(PUL) Skrivelse In Remissvar Stockholm vatten och avfall 2021-12-06
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-07
(PUL) Skrivelse In Remissvar 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Remissvar Exploateringskontoret 2021-12-08
(PUL) Skrivelse In Materialprover, bild bilaga, komplettering 2021-12-14
(PUL) Skrivelse In Inlämnad modell, materialprover komplettering 2021-12-14
(PUL) Skrivelse Ut Skrivelse ut: statusuppdatering inför julledighet 2021-12-21
9573297_2_6.PDF (2,76 MB)
9573298_2_6.PDF (2,28 MB)
9573299_2_6.PDF (2,49 MB)
Ritning In Planritning Takplanritningar, 3st reviderad 2022-02-04
9573286_2_6.PDF (3,76 MB)
9573287_2_6.PDF (3,30 MB)
9573288_2_6.PDF (3,04 MB)
9573289_2_6.PDF (2,81 MB)
9573290_2_6.PDF (2,38 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar, 5st reviderad 2022-02-04
9573323_2_6.PDF (784,94 KB)
Ritning In Arkitektritning Grönyta tak 2022-02-04
9573320_2_6.PDF (7,14 MB)
Ritning In Arkitektritning Ljusgårdsytor, 8st 2022-02-04
9573258_2_6.PDF (2,56 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning, reviderad 2022-02-04
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, ändringsPM 2022-02-04
(PUL) Skrivelse In Utvändig beskrivning, reviderad 2022-02-04
9573248_3_6.PDF (2,92 MB)
9573249_2_6.PDF (2,63 MB)
9573250_3_6.PDF (2,70 MB)
Ritning In Planritning Planritningar, 3st reviderad 2022-02-04
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-02-09
9591358_2_6.PDF (2,28 MB)
9591359_2_6.PDF (2,49 MB)
9591360_2_6.PDF (2,76 MB)
Ritning In Planritning Takplan 3 st, reviderade 2022-02-11
9591336_3_6.PDF (3,76 MB)
9591339_2_6.PDF (3,04 MB)
9591337_3_6.PDF (3,57 MB)
9591338_3_6.PDF (3,30 MB)
9591340_2_6.PDF (5,90 MB)
9591343_2_6.PDF (2,68 MB)
9591341_2_6.PDF (2,39 MB)
9591342_2_6.PDF (2,81 MB)
9591344_2_6.PDF (2,38 MB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 9 st, reviderade 2022-02-11
9591305_2_6.PDF (2,56 MB)
9591306_2_6.PDF (2,72 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritningar, 2 st, reviderade 2022-02-11
9591371_2_6.PDF (3,31 MB)
9591372_2_6.PDF (2,56 MB)
9591373_2_6.PDF (1,65 MB)
9591374_2_6.PDF (3,62 MB)
9591375_2_6.PDF (3,00 MB)
9591376_2_6.PDF (1,97 MB)
Ritning In Arkitektritning Detaljritningar 6 st, reviderade 2022-02-11
(PUL) Skrivelse In Utvändig material- och kulörbeskrivning, reviderad 2022-02-11
9591383_2_6.PDF (2,73 MB)
9591384_2_6.PDF (3,05 MB)
9591385_2_6.PDF (2,77 MB)
9591386_2_6.PDF (2,32 MB)
9591387_2_6.PDF (2,25 MB)
9591388_2_6.PDF (2,23 MB)
9591389_2_6.PDF (2,24 MB)
9591390_2_6.PDF (2,27 MB)
9591391_2_6.PDF (2,52 MB)
9591392_2_6.PDF (2,47 MB)
9591393_2_6.PDF (2,34 MB)
9591394_2_6.PDF (1,73 MB)
Ritning In Arkitektritning Areaberäkningar 12 st, reviderade 2022-02-11
9591381_2_6.PDF (4,46 MB)
Ritning In Arkitektritning Möbleringsplan, reviderad 2022-02-11
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning, reviderad 2022-02-11
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan Ändrings PM 2022-02-11
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-02-11
9591264_2_6.PDF (3,65 MB)
9591265_2_6.PDF (4,40 MB)
9591266_2_6.PDF (3,10 MB)
9591267_2_6.PDF (2,88 MB)
9591268_2_6.PDF (2,73 MB)
9591269_2_6.PDF (5,30 MB)
9591270_2_6.PDF (6,35 MB)
9591271_2_6.PDF (4,21 MB)
9591272_2_6.PDF (3,30 MB)
9591273_2_6.PDF (2,93 MB)
9591274_2_6.PDF (3,44 MB)
9591275_2_6.PDF (2,79 MB)
9591276_2_6.PDF (2,49 MB)
9591277_2_6.PDF (2,65 MB)
9591278_2_6.PDF (2,68 MB)
9591279_2_6.PDF (2,47 MB)
9591280_2_6.PDF (2,57 MB)
9591281_2_6.PDF (2,70 MB)
9591282_2_6.PDF (2,44 MB)
9591283_2_6.PDF (2,56 MB)
9591284_2_6.PDF (2,65 MB)
9591285_2_6.PDF (2,45 MB)
9591286_2_6.PDF (2,56 MB)
9591287_2_6.PDF (2,69 MB)
9591288_2_6.PDF (2,48 MB)
9591289_2_6.PDF (2,60 MB)
9591290_2_6.PDF (2,71 MB)
9591291_2_6.PDF (2,72 MB)
9591292_2_6.PDF (2,93 MB)
9591293_2_6.PDF (3,13 MB)
9591294_2_6.PDF (2,69 MB)
9591295_2_6.PDF (2,71 MB)
9591296_2_6.PDF (2,99 MB)
9591297_2_6.PDF (2,63 MB)
9591298_2_6.PDF (2,70 MB)
9591299_2_6.PDF (2,92 MB)
Ritning In Planritning Planritningar 36 st, reviderade 2022-02-11
9591243_2_6.PDF (4,40 MB)
Karta In Nybyggnadskarta Nybyggnadskarta, reviderad 2022-02-11
9591239_2_6.PDF (2,88 MB)
Ritning In Ritningsförteckning Situationsplan, reviderad 2022-02-11
(PUL) Utlåtande SBN Reviderat tjänsteutlåtande 2022-02-15
9630670_2_6.PDF (1,04 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-02-17 § 67 2022-02-25
(PUL) Remiss SBK Information Stadsmätning 2022-03-03
(PUL) Skrivelse Sbk Remissvar stadsmätning 2022-03-07
9727823_1_6.PDF (2,47 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 56 2022-04-04
9737599_1_9.PDF (3,74 MB)
9737600_1_9.PDF (4,49 MB)
9737601_1_9.PDF (1,68 MB)
9737602_1_9.PDF (3,86 MB)
9737603_1_9.PDF (2,37 MB)
9737604_1_9.PDF (2,58 MB)
9737605_1_9.PDF (2,85 MB)
9737606_1_9.PDF (3,40 MB)
9737607_1_9.PDF (2,65 MB)
9737608_1_9.PDF (1,74 MB)
9737609_1_9.PDF (3,71 MB)
9737610_1_9.PDF (3,09 MB)
9737611_1_9.PDF (2,06 MB)
9737612_1_9.PDF (670,01 KB)
9737613_1_9.PDF (2,65 MB)
9737614_1_9.PDF (2,81 MB)
9737615_1_9.PDF (3,85 MB)
9737616_1_9.PDF (3,66 MB)
9737617_1_9.PDF (3,39 MB)
9737618_1_9.PDF (3,14 MB)
9737619_1_9.PDF (5,99 MB)
9737620_1_9.PDF (2,48 MB)
9737621_1_9.PDF (2,90 MB)
9737622_1_9.PDF (2,77 MB)
9737623_1_9.PDF (2,47 MB)
9737624_1_9.PDF (847,87 KB)
9737625_1_9.PDF (3,74 MB)
9737626_1_9.PDF (4,49 MB)
9737627_1_9.PDF (3,19 MB)
9737628_1_9.PDF (2,97 MB)
9737629_1_9.PDF (2,82 MB)
9737630_1_9.PDF (5,39 MB)
9737631_1_9.PDF (6,44 MB)
9737632_1_9.PDF (4,30 MB)
9737633_1_9.PDF (3,39 MB)
9737634_1_9.PDF (3,02 MB)
9737635_1_9.PDF (3,53 MB)
9737636_1_9.PDF (2,88 MB)
9737637_1_9.PDF (2,58 MB)
9737638_1_9.PDF (2,74 MB)
9737639_1_9.PDF (2,77 MB)
9737640_1_9.PDF (2,56 MB)
9737641_1_9.PDF (2,67 MB)
9737642_1_9.PDF (2,79 MB)
9737643_1_9.PDF (2,53 MB)
9737644_1_9.PDF (2,65 MB)
9737645_1_9.PDF (2,75 MB)
9737646_1_9.PDF (2,54 MB)
9737647_1_9.PDF (2,65 MB)
9737648_1_9.PDF (2,78 MB)
9737649_1_9.PDF (2,57 MB)
9737650_1_9.PDF (2,69 MB)
9737651_1_9.PDF (2,80 MB)
9737652_1_9.PDF (2,81 MB)
9737653_1_9.PDF (3,02 MB)
9737654_1_9.PDF (3,22 MB)
9737655_1_9.PDF (2,78 MB)
9737656_1_9.PDF (2,80 MB)
9737657_1_9.PDF (3,08 MB)
9737658_1_9.PDF (2,72 MB)
9737659_1_9.PDF (2,79 MB)
9737660_1_9.PDF (3,01 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-27
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-27
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-28
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Epost ut, begäran om komplettering 2022-05-12
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-05-12
(PUL) Skrivelse In Handläggare för tekniskt samråd 2022-11-02
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning PM brand, Kontrollplan 2022-12-19
10288991_2_6.PDF (6,05 MB)
10288992_2_6.PDF (6,84 MB)
10289016_2_6.PDF (2,82 MB)
10289017_2_6.PDF (4,00 MB)
10289018_2_6.PDF (6,29 MB)
10289019_2_6.PDF (4,58 MB)
10289020_2_6.PDF (4,05 MB)
10289021_2_6.PDF (3,35 MB)
10289022_2_6.PDF (3,35 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 2022-12-19
(PUL) Skrivelse In Intyg projektering, komplettering 2022-12-21
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, komplettering 2022-12-21
(PUL) Skrivelse Ut Epost ut, protokoll från tekniskt samråd 2022-12-23
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2022-12-23
(PUL) Skrivelse Ut Epost ut, beslut om startbesked 2023-01-23
(PUL) Skrivelse In Bekräftelse från brandkonsult, brandlast isolering, komplettering 2023-01-23
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2023-01-23
10409487_2_6.PDF (2,83 MB)
10409488_2_6.PDF (3,02 MB)
10409489_2_6.PDF (3,72 MB)
10409490_2_6.PDF (3,54 MB)
10409491_2_6.PDF (3,28 MB)
10409492_2_6.PDF (3,07 MB)
10409493_2_6.PDF (5,73 MB)
10409494_2_6.PDF (2,84 MB)
10409495_2_6.PDF (2,70 MB)
10409496_2_6.PDF (2,40 MB)
10409497_2_6.PDF (7,60 MB)
Ritning In Arkitektritning Ritning fasader, sektioner (11) 2023-02-22
10409466_2_6.PDF (4,03 MB)
10409467_2_6.PDF (8,56 MB)
10409468_2_6.PDF (6,76 MB)
10409469_2_6.PDF (7,88 MB)
10409470_2_6.PDF (2,91 MB)
10409471_2_6.PDF (46,29 MB)
10409472_2_6.PDF (12,26 MB)
10409473_2_6.PDF (25,88 MB)
10409474_2_6.PDF (20,74 MB)
10409475_2_6.PDF (18,82 MB)
10409476_2_6.PDF (20,10 MB)
10409477_2_6.PDF (21,11 MB)
10409478_2_6.PDF (20,95 MB)
10409479_2_6.PDF (20,42 MB)
Ritning In Planritning Planritningar (14) 2023-02-22
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2023-02-22
10409511_2_6.PDF (14,78 MB)
10409512_2_6.PDF (12,63 MB)
10409513_2_6.PDF (11,41 MB)
10409514_2_6.PDF (11,29 MB)
10409515_2_6.PDF (13,39 MB)
10409516_2_6.PDF (13,46 MB)
10409517_2_6.PDF (13,33 MB)
10409518_2_6.PDF (13,48 MB)
10409519_2_6.PDF (14,10 MB)
10409520_2_6.PDF (14,89 MB)
10409521_2_6.PDF (14,36 MB)
10409522_2_6.PDF (11,63 MB)
10409523_2_6.PDF (3,18 MB)
10409524_2_6.PDF (2,87 MB)
10409525_2_6.PDF (3,14 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar (15) 2023-02-22
10409206_2_6.PDF (4,00 MB)
10409207_2_6.PDF (1,03 MB)
10409208_2_6.PDF (3,75 MB)
10409209_2_6.PDF (3,38 MB)
10409210_2_6.PDF (2,89 MB)
10409211_2_6.PDF (2,56 MB)
10409212_2_6.PDF (3,48 MB)
10409213_2_6.PDF (2,74 MB)
10409214_2_6.PDF (2,67 MB)
10409215_2_6.PDF (20,60 MB)
10409216_2_6.PDF (24,34 MB)
10409217_2_6.PDF (23,84 MB)
10409218_2_6.PDF (113,11 KB)
10409219_2_6.PDF (115,36 KB)
10409220_2_6.PDF (103,60 KB)
10409221_2_6.PDF (91,28 KB)
Ritning In VS-ritning VVS-ritningar 16 st 2023-02-22
(PUL) Skrivelse In VVS beskrivning, beräkningar 3 st, systemhandling VVS, sammanställning klimatsimulering, teknisk beskrivning, systemhandling el- och tele, effektberäkning, centralredovisning, armaturförteckning, följebrev 2023-02-22
(PUL) Skrivelse In Intyg konstruktion, konstruktionsdokumentation, brandskyddsbeskrivning, utlåtande tillgänglighet, fuktsäkerhetsbeskrivning, energiberäkning, ljumätningsprotokoll, följebrev 2023-02-22
10409186_2_6.PDF (23,19 MB)
10409187_2_6.PDF (1,02 MB)
10409188_2_6.PDF (905,98 KB)
10409189_2_6.PDF (965,44 KB)
10409190_2_6.PDF (39,69 KB)
10409191_2_6.PDF (761,11 KB)
10409192_2_6.PDF (176,16 KB)
Ritning In Ventilationsritning Ventilationsritningar 7 st 2023-02-22
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2023-02-22
(PUL) Skrivelse Ut Epost ut, protokoll från tekniskt samråd 2023-02-28
(PUL) Skrivelse In Handlingsförteckning VVS komplettering 2023-02-28
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2023-02-28
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan reviderad 2023-03-27
(PUL) Skrivelse In Förklaring 2023-05-25
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2023-05-25
(PUL) Skrivelse In Brandteknisk utredning, robusthetsanalys brandskydd, ventilationsutredning, följebrev 2023-05-25
(PUL) Skrivelse In Utvändig kulörbeskrivning 2023-05-25
(PUL) Skrivelse Ut Svar på fråga om handlingar inför interimistiskt slutbesked burspråk 2023-06-08
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar