Ärende

Diarienr
2021-15642

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändring av bärande konstruktion

Ärendestart
2021-11-04

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-22
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Penninglandet 2

Adress
Gustav Iii:s Väg 68

Stadsdel
Åkeslund

Handläggare
Wictor Hammar

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-03-10

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Beräkning av stålet 2021-11-05
(PUL) Skrivelse In Konstruktionsritning Intyg KA 2021-11-05
(PUL) Anmälan In Bygganmälan 2021-11-05
9366963_2_6.PDF (6,91 MB)
9366964_2_6.PDF (3,36 MB)
9366965_2_6.PDF (3,07 MB)
Ritning In Konstruktionsritning Konstruktionsritningar 3 st 2021-11-05
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-11-08
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan.pdf 2021-12-01
(PUL) Skrivelse Ut Startbesked i efterhand 2021-15642 UT 2021-12-21
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2021-12-21
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2021-15642 UT 2022-03-10
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande byggsanktionsavgift 2022-03-10
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 80 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut Sanktion 2021-15642 ut 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Slutbesked 2021-15642 UT 2022-06-22
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2022-06-22
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-06-28
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-06-30
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-09-01
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar