Ärende

Diarienr
2021-15665

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Installation av solceller

Ärendestart
2021-11-06

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-06-08
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Kaffekannan 6

Adress
Öbackavägen 12

Stadsdel
Nockebyhov

Handläggare
Rimrama Duman Makko

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Fasadritning Fasadritning, reviderad 2021-12-22
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st komplettering 2022-02-11
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-03-08
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Bild In Bild Bild 2021-11-06
(PUL) Ansökan In AnsökningsFormulär 2021-11-06
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-11-08
(PUL) Skrivelse In Följebrev med frågor och önskan om återkoppling 2021-11-08
(PUL) Bild In Fotomontage Fotomontage 2021-11-08
(PUL) Skrivelse Ut Rättelse föreläggande med epost 2021-11-15
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering tom 2021-12-06 2021-11-15
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-11-15
(PUL) Skrivelse In Foto Technical specification, underlag solpanelslösning, kontrollplan,datasheet komplettering 2021-11-17
(PUL) Bild In Foto Fotografier 5 st komplettering 2021-11-17
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Aktuellt förslag kan ej beviljas 2021-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande- Kontorets bedömning 2021-12-15
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-12-16
(PUL) Bild In Foto Fotografier 3 st komplettering 2021-12-16
(PUL) Bild In Foto Fotografier 2 st komplettering 2021-12-17
(PUL) Skrivelse Ut Epostkorrespondens med sökande - Diskussion kring bedömning samt upplysning om olovligt uppförd byggnad 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2021-12-17
9480490_1_6.PDF (155,29 KB)
9480491_1_6.PDF (213,51 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st komplettering 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Fråga från sökanden 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Följebrev, revidering 2021-12-22
9494486_1_6.PDF (220,33 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritning, reviderad 2021-12-22
(PUL) Skrivelse In Följebrev komplettering 2022-02-07
9589301_2_6.PDF (730,05 KB)
9589302_2_6.PDF (688,82 KB)
Ritning In Fasadritning Fasadritningar 2 st komplettering 2022-02-11
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Begäran om komplettering 2022-02-23
9658459_2_6.PDF (312,76 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2022-03-08
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse In Bestridande av tjänsteutlåtande 2022-03-15
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning - Bemötande av yttrande från sökande 2022-03-23
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sekretariatet - Kommunicering av sent inkommet yttrande samt kontorets bemötande 2022-03-23
(PUL) Anmälan In Tillsynsanmälan 2022-03-23
9727815_1_6.PDF (2,54 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 54 2022-04-04
(PUL) Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om förklaring om olovlighet 2022-04-08
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Begäran om förklaring + Tillsynsanmälan 2022-04-08
(PUL) Skrivelse In Svar på begäran om förklaring 2022-04-13
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24, dnr 2021-15665 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-04-19
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-19
(PUL) Skrivelse In Orderbekräftelse från Entreprenören Datablad Huawei växelriktare, Datablad Axitec 390W solpaneler, Garantier/info om Takskenor/fästen från Weland stål Garantiintyg från Huawei och Axitec, följebrev 2022-04-27
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2022-04-27
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande gällande sanktion och kontrollplan 2022-04-28
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, 2 st 2022-05-02
(PUL) Beslut Ut Arbetsdokument, signerade beslutshandlingar SBN 2022-03-24 2022-05-17
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Beslut om startbesked 2022-05-17
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-05-17
(PUL) Skrivelse In Frågor och svar gällande felaktigt begärda handlingar inför slutbesked 2022-05-18
(PUL) Skrivelse In Begäran om slutbesked, Verifierad kontrollplan, Testprotokoll 2022-05-31
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2022-06-08
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Beslut om slutbesked 2022-06-08
(PUL) Skrivelse In Intyg om att bygglovet har följts 2022-06-08
Tillbaka

Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 ​

​2023

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

​​2024​ 
25/1, 22/2, 21/3, 25/4, 23/5, 13/6, 22/8, 26/9, 24/10, 7/11, 28/11, 12/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar