Ärende

Diarienr
2021-16361

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Yttre ändring av enbostadshus: byte från rött till svart tegel, Bygglov i efterhand

Ärendestart
2021-11-17

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-03-24
Lovbeslut Bifall

Fastighetsbeteckning
Ribban 6

Adress
Tallkrogsvägen 51

Stadsdel
Tallkrogen

Handläggare
Gunnar Skoglund

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Skrivelse In Överklagan bygglov 2019-10481 2022-01-07
Bild In Foto Foton 3 st komplettering 2022-02-01
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-02-01
Ritning In Planritning Planritning, material- och kulörbeskrivning komplettering 2022-02-01
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
Skrivelse Ut E-post Bemötande yttrande 2021-16361 2022-03-23
Besvär In Överklagande 2022-03-23

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-11-18
(PUL) Bild In Foto Fotografi 2021-11-18
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov 2021-11-18
(PUL) Skrivelse Ut E-post - ansökan kan ej beviljas 2021-12-17
(PUL) Skrivelse In Fråga/svar Re: överklagan bygglov 2022-01-07
(PUL) Skrivelse Ut Svar: överklagan bygglov 2022-01-07
(PUL) Skrivelse Ut E-post Komplettering nämnd 2021-16361 2022-01-07
(PUL) Skrivelse Ut E-post Påminnelse 2021-16361 2022-01-07
(PUL) Skrivelse In Överklagan bygglov 2019-10481 2022-01-07
(PUL) Skrivelse Ut E-post Svar: överklagan bygglov 2022-01-07
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-01-17
(PUL) Skrivelse In Synpuynkter, tillägg 2022-01-18
(PUL) Skrivelse Ut E-post svar synpunkter 2022-01-18
(PUL) Skrivelse Ut E-post svar bemötande Ribban 6 2022-01-19
(PUL) Bild In Foto Foton 3 st komplettering 2022-02-01
(PUL) Skrivelse In Foto Följebrev 2022-02-01
9561287_2_6.PDF (33,19 KB)
Ritning In Planritning Planritning, material- och kulörbeskrivning komplettering 2022-02-01
9561278_2_6.PDF (33,12 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-02-01
(PUL) Skrivelse Ut E-post Svar på fråga 2021-16361 2022-02-08
(PUL) Skrivelse Ut E-post svar SV: Angående bygglov Tallkrogsvägen 51 2022-02-16
(PUL) Skrivelse Ut E-post Följebrev tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut E-post Bemötande yttrande 2021-16361 2022-03-23
(PUL) Besvär In Överklagande 2022-03-23
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 76 2022-04-04
9731702_1_9.PDF (511,17 KB)
9731703_1_9.PDF (328,44 KB)
9731704_1_9.PDF (806,58 KB)
9731705_1_9.PDF (1,18 MB)
9731706_1_9.PDF (807,12 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-05
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24, dnr 2021-16361, Ribban 6 2022-04-19
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-04-19
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering av handlingar 2023-02-07
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering av handlingar 2023-02-08
(PUL) Skrivelse In Svar på begäran om komplettering av handlingar 2023-03-28
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar