Ärende

Diarienr
2021-16778

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Bullerskyddsåtgärd för störande buller från Tvärbanan, inglasning av 1 st. balkong med tillkommande tak.

Ärendestart
2021-11-26

Ärendeavslut
2023-08-18

Senaste beslut
2023-08-18
Startbesked Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Gammelgården 18

Adress
Norrskogsvägen 1B

Stadsdel
Stora Essingen

Handläggare
Rimrama Duman Makko

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-11-26
Ritning In Arkitektritning Ritning detaljer 2021-11-26
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-11-26
Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-11-26
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-02-02
Skrivelse In Synpunkter 2022-02-15
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning - Bemötande av sent inkommet yttrande 2022-02-17

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
9426679_2_6.PDF (973,80 KB)
Ritning In Fasadritning Ritning fasader 2021-11-26
9426648_3_6.PDF (897,23 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan 2021-11-26
9426703_2_6.PDF (840,21 KB)
Ritning In Arkitektritning Ritning detaljer 2021-11-26
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-11-26
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-11-26
9426631_2_6.PDF (1,18 MB)
Ritning In Arkitektritning Illustration perspektiv översiktsvy jludnivå 2021-11-26
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-11-26
(PUL) Ansökan In Ansökan om bygglov med anmälan om kontrollansvarig 2021-11-26
(PUL) Skrivelse In Beskrivning, bekräftelse årsrapport 2021-11-26
(PUL) Skrivelse In Ritningsförteckning 2021-11-26
(PUL) Skrivelse In Certifikat 2021-11-26
(PUL) Skrivelse Ut kommunicering av tjänsteutlåtande 2022-02-02
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-02-02
(PUL) Skrivelse In Synpunkter 2022-02-15
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sekretariatet - Kommunicering av sent inkommet yttrande samt bemötande 2022-02-17
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning - Bemötande av sent inkommet yttrande 2022-02-17
9630631_1_6.PDF (0,99 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-02-17 § 31 2022-02-25
(PUL) Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 38 2022-04-04
9739194_1_9.PDF (1,05 MB)
9739195_1_9.PDF (1,13 MB)
9739196_1_9.PDF (933,33 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelse om beslut om bygglov - Gammelgården 18 - Yttre ändring bullerskyddsåtgärd 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 dnr 2021-16778 2022-05-10
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Beslut om slutbesked med kontrollplan 2022-05-24
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-05-31
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan, reviderad 2022-05-31
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-05-31
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-09-14
10691649_2_6.PDF (1,35 MB)
Ritning In Arkitektritning Relationsritningar: Situationsplan, fasadritningar, detaljritning 2023-07-06
(PUL) Skrivelse In Begäran om slutbesked, Byggherreintyg, Verifierad kontrollplan, Utlåtande från KA 2023-07-06
(PUL) Skrivelse Ut Epost till sökande - Beslut om slutbesked 2023-08-18
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2023-08-18
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar