Ärende

Diarienr
2021-16891

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Ändrad användning av butik till gym/träningslokal

Ärendestart
2021-11-29

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-09-20
Slutbesked / slutbevis Bifall
Se alla beslut

Fastighetsbeteckning
Blompottan 15

Adress
Sveavägen 98

Stadsdel
Vasastaden

Handläggare
Kauar Shaker

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Ritning In Planritning Planritning 2021-11-29
Skrivelse In Brandskyddsdokumentation 2021-11-29
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-01-11
Skrivelse In Svar/förtydligande gällande planritning och eventuell plattformshiss 2022-01-11
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning komplettering 2022-01-11
Skrivelse In Yttrande 2022-02-01
Skrivelse In Yttrande från sökanden 2022-02-14
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-02-14
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande efter återremiss 2022-03-09
Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Blompottan 10, 2022-03-07 2022-03-10
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-22
Skrivelse In Svar från sökanden på granneyttrande från Blompottan 10 2022-03-22

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-11-29
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-11-29
9431577_3_6.PDF (809,14 KB)
Ritning In Planritning Planritning 2021-11-29
(PUL) Ansökan In AnsökningsFormulär 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Brandskyddsdokumentation 2021-11-29
(PUL) Skrivelse In Sökanden meddelar att de vill ta ärendet till prövning i nämnden 2022-01-10
(PUL) Skrivelse Ut Ansökan kan ej beviljas till sökanden som tidigare meddelat att ärendet dock ska tas till nämnd för prövning 2022-01-10
(PUL) Skrivelse Ut Kontorets bedömning: Ansökan kan ej beviljas 2022-01-10
9514774_2_6.PDF (2,26 MB)
Ritning In Situationsplan Situationsplan komplettering 2022-01-11
9514777_2_6.PDF (1,93 MB)
Ritning In Sektionsritning Sektionsritning komplettering 2022-01-11
(PUL) Skrivelse In Sektionsritning Följebrev 2022-01-11
(PUL) Skrivelse In Svar/förtydligande gällande planritning och eventuell plattformshiss 2022-01-11
(PUL) Skrivelse In Yttrande 2022-02-01
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande med följebrev till sökanden 2022-02-02
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-02-02
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande 2022-02-02
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-02-14
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande kommunicerat till sekretariatet 2022-02-14
(PUL) Skrivelse In Yttrande från sökanden 2022-02-14
(PUL) Skrivelse Sbk Upprätta Grannehörande 2022-02-24
(PUL) Skrivelse In Certifikat- KA 2022-02-25
9630649_1_6.PDF (2,00 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-02-17 § 46 2022-02-25
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto utan kommentar från Blompottan 8, 2022-03-01 2022-03-03
(PUL) Skrivelse Ut Kommunicering av tjänsteutlåtande med följebrev till sökanden 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande 2022-03-09
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande efter återremiss 2022-03-09
(PUL) Skrivelse Ut Granneyttrande med kommentar till sökanden 2022-03-10
(PUL) Skrivelse In Granneyttrande och delgivningskvitto med kommentar från Blompottan 10, 2022-03-07 2022-03-10
(PUL) Skrivelse In Svar på grannehörande via epost utan kommentar 2022-03-17
(PUL) Skrivelse Ut Sent inkommet yttrande kommunicerat till sekretariatet 2022-03-22
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning 2022-03-22
(PUL) Skrivelse In Svar från sökanden på granneyttrande från Blompottan 10 2022-03-22
9727843_1_6.PDF (1,46 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 67 2022-04-04
9738590_1_9.PDF (839,34 KB)
9738591_1_9.PDF (2,35 MB)
9738592_1_9.PDF (141,20 KB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut datum 2022-03-24 2022-04-06
(PUL) Beslut SBN Allmänna upplysningar, bilaga till protokoll från SBN 2022-04-06
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-04-27
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 1 2022-04-28
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-04-28
(PUL) Skrivelse Ut Delgivningsbrev 2 2022-04-29
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-04-30
(PUL) Skrivelse Ut Beviljat bygglov, Blompottan 15, dnr 2021-16891 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-04
(PUL) Skrivelse Ut Begäran om komplettering inför tekniskt samråd 2022-05-07
9839076_3_6.PDF (795,74 KB)
Ritning In VS-ritning Ritning rör 2022-05-20
(PUL) Skrivelse In Skrivelse, följebrev 2022-05-20
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan komplettering 2022-06-01
(PUL) Beslut Ut Beslut om startbesked med kontrollplan 2022-06-23
(PUL) Skrivelse Ut Utskick startbesked och protokoll tekniskt samråd 2022-06-23
(PUL) Skrivelse Ut Protokoll från tekniskt samråd 2022-06-23
(PUL) Skrivelse In Produktblad Kalea plattformshiss 2022-06-23
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2022-09-20
(PUL) Skrivelse Ut Utskick slutbesked 2022-09-20
(PUL) Skrivelse In Verifierad kontrollplan samt utlåtande vent 2022-09-20
(PUL) Skrivelse In Inkomna handlingar inför slutbesked 2022-09-20
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 16.00 följande dagar:
 

​26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 25/5, 15/6, 24/8, 28/9, 19/10, 9/11, 30/11, 14/12.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar