Ärende

Diarienr
2021-17483

Ärendegrupp

Diarieplansbeteckning
575 Byggärende

Ärendemening
Rivning av byggnader, plank, mur, Söder om Snösätragränd 1

Ärendestart
2021-12-09

Ärendeavslut

Senaste beslut
2022-07-13
Slutbesked / slutbevis Bifall

Fastighetsbeteckning
Älvsjö 1:1

Adress

Stadsdel
Rågsved

Handläggare
Bisera Örn

För påseende av dokument som inte visas på denna sida, var vänlig kontakta Stadsbyggnadsexpeditionen.

Tjänsteutlåtande och bilagor

Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Rivning av byggnader, plank, mur, Söder om Snösätragränd 1 2022-03-10
Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning bemötande yttrande 2022-03-18
Skrivelse In Remissvar Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning 2022-03-18

Samtliga dokument

Dokument Dokumenttyp Kategori Beskrivning Datum
(PUL) Bild In Foto Fotografier 19 st 2021-12-09
(PUL) Skrivelse Ut Bekräftelsebrev till sökande 2021-12-09
(PUL) Skrivelse Ut Information till fastighetsägare 2021-12-09
(PUL) Ansökan In Ansökan om rivningslov 2021-12-09
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplan 2021-12-09
9458576_2_6.PDF (378,97 KB)
9458577_2_6.PDF (332,35 KB)
9458578_2_6.PDF (332,44 KB)
9458579_2_6.PDF (355,26 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplaner 4 st 2021-12-09
(PUL) Skrivelse Ut Förläggande om komplettering t.o.m. 11 januari 2022 2021-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Föreläggande om komplettering 2021-12-15
(PUL) Skrivelse Ut Information rivningsplan 2021-12-20
(PUL) Skrivelse In Följebrev 2021-12-21
9489050_2_6.PDF (363,55 KB)
9489051_2_6.PDF (385,88 KB)
9489052_2_6.PDF (395,86 KB)
Ritning In Situationsplan Situationsplaner 3 st komplettering 2021-12-21
(PUL) Skrivelse Ut Förlängd kompletteringstid t.o.m. 25 februari 2022 2022-02-01
(PUL) Skrivelse In Miljöinventering, Följebrev, komplettering 2022-02-23
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan för rivning Kontrollplaner för rivning 4 st komplettering 2022-03-02
(PUL) Bild In Foto Fotobilaga, komplettering 2022-03-03
(PUL) Skrivelse Ut Tjänsteutlåtande för yttrande t.o.m. 23 mars 2022-03-10
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev till tjänsteutlåtande för yttrande Rivning av byggnader Söder om Snösätragränd 1 2022-03-10
(PUL) Utlåtande SBN Tjänsteutlåtande Rivning av byggnader, plank, mur, Söder om Snösätragränd 1 2022-03-10
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan för rivning Kontrollplaner 4 st, komplettering 2022-03-18
(PUL) Skrivelse In Kontrollplan för rivning Följebrev, komplettering 2022-03-18
(PUL) Skrivelse In Remissvar Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning 2022-03-18
(PUL) Skrivelse Sbk Tjänsteanteckning bemötande yttrande 2022-03-18
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplaner 4 st komplettering 2022-03-29
(PUL) Kontrollplan In Kontrollplan Kontrollplaner 4 st reviderade 2022-04-01
9727866_1_6.PDF (1,33 MB)
Beslut SBN Protokollsutdrag 2022-03-24 § 77 2022-04-04
(PUL) Skrivelse Ut e-post till sökanden. Protokollsutdrag från nämndsammanträde 2022-04-06
(PUL) Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 (kontrollplan) 2022-04-25
9772720_1_9.PDF (456,60 KB)
9772721_1_9.PDF (478,94 KB)
9772722_1_9.PDF (488,91 KB)
9772723_1_9.PDF (8,12 MB)
9772724_1_9.PDF (10,32 MB)
9772725_1_9.PDF (16,63 MB)
9772726_1_9.PDF (2,13 MB)
Beslutshandling SBK Beslutshandling Bygg Beslutshandlingar för nämndbeslut 2022-03-24 2022-04-25
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om bygglov - Älvsjö 1:1 - rivning av byggnader 2022-05-19
(PUL) Ekonomi SBK Fakturaunderlag Underlag för faktura 2022-05-19
(PUL) Skrivelse In Post- och Inrikes Tidningar, Registrerade kungörelser 2022-05-19
(PUL) Skrivelse Ut Följebrev bifall nämnd 2022-05-19
(PUL) Skrivelse Ut Underrättelsebrev 2022-05-19
9842061_2_6.PDF (1,35 MB)
Ritning In Arkitektritning Relationsritning 2022-05-23
(PUL) Skrivelse In Begäran om slutbesked, utlåtande KA, verifierade kontrollplaner 4 st, sammanställning avfall, följebrev 2022-05-23
(PUL) Skrivelse Ut Beslut om slutbesked UT 2022-07-13
(PUL) Beslut Ut Beslut om slutbesked 2022-07-13
Tillbaka

Så här gör du

För att öppna dokumenten, klicka på datum/ärendebeteckning/filbeteckning under kolumnerna Tidpunkt/Ärende/Dokument.

Du kan sortera sökresultaten genom att klicka på valfri kolumnrubrik.


Personuppgifter i dokument

​​PUL-symbolen betyder att dokumentet innehåller personuppgifter och visas därför inte över Internet. För att ta del av dokument med PUL-symbol kontakta stadsbyggnadsexpeditionen.

Nämndsammanträden

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder klockan 17.00 följande dagar:
 

​​27/1, 17/2, 24/3, 28/4, 12/5, 9/6, 25/8, 29/9, 20/10, 10/11, 24/11, 15/12

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Telefon:
08 508 27 300

Frågor och svar